Patientforsikring, læge snakker med patient

Patientforsikring – dækker patientskader

Med en patientforsikring er du som speciallæge dækket ved patientskader. Forsikringen er lovpligtig.

Sådan er du dækket

Patientforsikringen dækker patientskader, som er sket uden for overenskomst. Det vil sige ved undersøgelse eller behandling, hvor der er:

  • egenbetaling fra patienten
  • betaling gennem sundhedsforsikring
  • betaling fra regionerne ved brug af det udvidede frie sygehusvalg.

Forsikringen dækker også både dine og din patients udgifter til klagehåndtering.

Patientforsikringen er tilpasset dit speciale, og tager højde for den behandling, du udfører, og hvor mange skader, der er sket inden for dette speciale.

Prisen for forsikringen er baseret på dit speciale og det seneste års omsætning for behandlingsstedet. Er I flere speciallæger tilknyttet en speciallægepraksis, bliver prisen beregnet ud fra det seneste års samlede omsætning.

Mulighed for månedlig betaling

Du kan dele din regning op i månedlige betalinger. På den måde undgår du én stor årlig regning og får et bedre overblik. Du betaler nemt gennem Betalingsservice.

Særlige fordele i patientforsikringen

Tilpasset forsikring
Forsikringen er tilpasset dit speciale og den type behandling, du udfører.
Dækker udgifter ved klagehåndtering
Vi dækker udgiften omkring klagehåndtering, også for patienten.
Patientbehandling uden for overenskomst
Du kan trygt behandle patienter uden for overenskomst, fordi forsikringen stiller dine patienter på lige fod, som hvis de er henvist via det offentlige.

Patientforsikringen er lovpligtig

Det er lovpligtigt for speciallægepraksisser med og uden ydernummer at have en patientforsikring.

Forsikringen er også lovpligtig for læger, der driver en klinik uden for overenskomst med regionen. Det vil sige behandlinger, hvor patienten betaler privat eller gennem en sundhedsforsikring.

Omvendt er forsikringen ikke lovpligtig, hvis du behandler patienter, der er henvist fra praktiserende læger. Disse behandlinger er dækket af det offentlige.

Lægekonsultation mellem læger og patient

Hvilke forsikringer skal du have som læge?

Afdæk dine forsikringsbehov hurtigt og enkelt.

 

Du kan finde dit cvr her