Miljøforsikring, plante der holdes i en hånd, pas på naturen

Miljøforsikring – sikrer din virksomhed ved forureningsskader

Miljøansvar kan føre til store omkostninger for en virksomhed. Med en miljøforsikring får du hjælp til at afklare, om du har et erstatningsansvar – og i så fald hjælp til at få dækket omkostningerne.

Sådan dækker forsikringen

En miljøforsikring giver sikkerhed i hverdagen og sender et signal om miljøbevidsthed til omverdenen.

Miljøforsikringen indeholder både rådgivning og økonomisk erstatning:

Rådgivning

Bliver din virksomhed en del af en forureningssag, hjælper vores specialuddannede rådgivere med at håndtere sagen. Vi kan afklare, om din virksomhed er ansvarlig for skaden, og hvad skaden økonomisk skal opgøres til. Vi hjælper også, hvis din virksomhed bliver mødt af uberettigede erstatningskrav.

Lovgivningen om skader på jord, luft, vand og biodiversitet er kompliceret, og bliver løbende udvidet. I dag er det fx ikke længere nok at fjerne forureningen, hvis din virksomhed bliver gjort ansvarlig for en skade på et levested eller en art – nu skal levestedet også genetableres og arten sættes ud på ny.

Vi kender lovgivningen og giver branchespecifik rådgivning.

Økonomisk erstatning

Miljøforsikringen dækker dine omkostninger i en forureningssag, herunder:

  • Ansvar for skade og tab, der skyldes gradvis eller pludselig og uforudset forurening.
  • Afværgeomkostninger, der gør din virksomhed i stand til hurtigst muligt at begrænse en forureningsbegivenhed, som kan medføre ansvar for dig.
  • Omkostninger til undersøgelser påbudt af myndighederne.
  • Omkostninger til oprensning.
  • Genopretning af biodiversitetsskader.
  • Omkostninger til forsvarsadvokat, herunder omkostninger til at vurdere biodiversitetsskader.
  • Ansvar for skader på andre personer og deres ting, der skyldes forurening.

Særlige fordele i miljøforsikringen

Vi kender miljølovgivningen

Vi dækker efter miljølovgivningens krav og tager os af sagsbehandlingen. Mens sagen står på, er vi til din rådighed med hjælp og rådgivning.

Ry og rygte

Vi hjælper med rådgivning og signal om miljøbevidsthed.

Sikkerhed i hverdagen

Vi dækker dine omkostninger i en forureningssag.

Se filmen om Danmarks miljøskadelov

Kvinde arbejder i butik

Hvilke forsikringer passer til din virksomhed?

Tag vores guide og få et overblik over, hvilke forsikringer din virksomhed har brug for.

Gå til guiden