Industris Ingeniørkorps

Sådan behandler vores ingeniørkorps din virksomheds risici

Tryg Ingeniørkorps, tre mænd diskuterer virksomheds risici

Forebyggelse og risikorådgivning

Vores ingeniørers erfaringer dækker bredt, og omfatter risikovurdering og forebyggelse af brandrisici, vurdering af driftstabsrisici, tyverisikring af varer og bygninger, forebyggelse af klimarelaterede skade fx oversvømmelse, forebyggelse af arbejdsskader, rådgivning om IT-sikkerhed, cyberrisiko og klimaskader.

Vi hjælper jer med at identificere sårbarheder, som kan forstyrre eller helt ødelægge jeres virksomhed. Med baggrund i vores mange års erfaring med risikovurdering af risici og sårbarheder rådgiver vi om forebyggelse af bygningsbrand samt tabsminimering.

Skal jeres virksomhed ombygges, udvides eller på anden måde forandres, kan vi støtte jer eller jeres rådgiver i processen med gode råd og vejledning med udgangspunkt i et forsikringsmæssigt perspektiv. Vores risikorådgivning udføres i tæt dialog med virksomheden, og er tilpasset virksomhedens behov.

Vi udfører risikobesigtigelser over hele verden, hvor globale standarder og lokale krav i fællesskab danner grundlag for vores anbefalinger til virksomheden. Nogle virksomheder ønsker, at alle selskaber i virksomheden anvender fælles standarder til brandsikring, tyverisikring mv. overalt i verden, og her kan vi hjælpe med at verificere, at udenlandske selskaber lever op til virksomhedens politik på området.

Beredskabsplan og Business Continuity

I tilfælde af en skade, er det afgørende at have en klar plan. For eksempel:

  • Hvem skal I kontakte?
  • Hvilke alternative produktionsmuligheder har I?
  • Hvem har I aftaler med?
  • Kan I producere andre steder?
  • Hvor lang tid rækker jeres lager af færdigvarer?
  • Hvor hurtigt kan jeres leverandører genlevere råvarer til jer?
  • Hvem kontakter jeres kunder, leverandører og aftagere?

Vi kan støtte jeres virksomhed med at få overblik over ovenstående, så I er godt forberedt, i tilfælde af at en skade rammer jeres virksomhed. Vi kan hjælpe jer med at identificere forretningskritiske risici og implementere en beredskabsplan.

Tyverisikring

Virksomheder med tyvetækkelige varer, fx elektronik, tobaksvarer, pelse, guld & sølv mv. har behov for særlig sikring. Alle virksomheder, uanset type, har behov for at vurdere, hvordan værdierne er sikret, og om man matcher forsikringspolicens betingelser. Det handler om mere end tyverialarmanlæg og indhegning, og derfor er det vigtigt, at man kommer rundt om alle aspekter. For eksempel indretning af bygninger, adgang til bygningerne, åbningstider, adgangsveje, nødvendige sikringsanlæg eller behov for overvågning osv.

Løsøreopgørelse

Vi kan sammen med jeres virksomhed opgøre jeres løsøreværdier, så I undgår at være underforsikret. Med løsøreopgørelsen følger en underforsikringsgaranti, som sikrer, at jeres virksomhed har de rigtige forsikringssummer på løsøret.

Cyber risk

Den stigende trussel fra cyberkriminelle gør det ekstra vigtigt, at jeres virksomhed er rustet til at imødegå disse trusler. Ransomware angreb, hvor jeres data bliver krypteret er efterhånden ganske udbredt, og anvendes af hackere til at afpresse virksomheder. De cyberkriminelle vil forsøge at udnytte svagheder i jeres IT-systemer, jeres adfærd mv. og omgå sikkerhedssystemerne for at skaffe sig adgang til jeres forretningshemmeligheder og bankkonti. IT-sikkerhed handler om andet end firewalls og antivirus programmer, og det er derfor nødvendigt at inddrage alt fra opbygning af netværk, separering af produktionsudstyr, backup rutiner, redundans, robusthed, sikkerhedssystemer og fysisk sikring. Vi kan hjælpe jer med at identificere sårbarheder i jeres IT systemer, infrastruktur mv.

Arbejdsskade

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, og derfor er det en god investering at undgå, at medarbejderne kommer til skade. Arbejdsmiljøet dækker alle aspekter, af det jeres virksomhed beskæftiger sig med og omfatter såvel fysisk arbejdsmiljø som psykisk arbejdsmiljø. Vores ingeniører arbejder udelukkende med fysisk arbejdsmiljø, og kan hjælpe jer med at identificere fysiske arbejdsskade risici, at hjælpe jer med at få udarbejdet en handlingsplan samt få implementeret en løsning, i tæt samarbejde med jeres virksomhed.

Naturskaderisici

De store klimaforandringer med øget nedbør, kraftigere og hyppigere storme, stiller øgede krav til bygningerne. Nedbørsmængden er taget til i såvel styrke som frekvens. Når nedbørsmængden tager til, vil kloaker og regnvandsbassiner hurtigere blive fyldt op, den omgivende jord vil blive mættet med vand, så mængden af overfladevand vil stige. Overfladevand kan give potentielle skader på jeres bygninger og løsøre. Vi kan hjælpe med at identificere jeres risici for oversvømmelse samt rådgive om, hvordan I bedst sikrer jeres værdier.

Maskinkasko/Maskinteknik

Vi kan tilbyde at udføre risikovurdering på maskinindustri, kraftværker, vindmølleindustri og andre maskintunge risici med henblik på at vurdere risiko for havari og behov for maskinkasko dækning mv.

Kontaktcenter, hvor kvinde taler i telefon med en kunde

Skal vi hjælpe dig?

Tryg Industri analyserer din virksomheds forsikringsbehov og tilbyder en skræddersyet løsning. Kontakt os for et uforpligtende møde.

 

Ring på 72 17 05 24.

 

Vores åbningstider er mandag til fredag 8-16.