Corona

Undgå skader, imens din virksomhed er lukket 

Lige nu må mange virksomheder lukke ned for en periode efter myndighedernes anbefaling. Læs, hvordan du bedst forebygger de skader, der typisk sker, når bygninger og lokaler står tomme. 

Det skal du huske, når forretningen står tom

Det skal du huske, når forretningen står tom 

Brand, vandskade og indbrudstyveri er blandt de hyppigste anmeldte skader, når virksomhedslokaler står tomme under ferie og nedlukning. Heldigvis er der meget du selv kan gøre, for at komme ulykkerne i forkøbet.

Vi har samlet en håndfuld råd til at sikre din virksomhed, mens myndighedernes anbefalinger står på. Husk også, at der kan gælde særlige sikringskrav til netop din virksomhed, som forudsætning for din dækning.
Læs dem i din forsikringsaftale (police) 

Begræns vandskader  

Et ugentligt tilsyn
Kig forbi din virksomhed en gang om ugen - så opdager du fx, hvis et vandrør er sprunget læk eller kraftig regn er trængt ind. Vand kan forvolde store skader, hvis det ikke bliver opdaget i tide, og øger risikoen for svampeskader og skimmel. Det er også godt at vide, at din forsikring ikke dækker merforbruget på din vandregning, hvis toilet har løbet eller vandhanen dryppet. 

Forebyg indbrud 

Lås forsvarligt  
For at være dækket ved indbrudstyveri, er det en forudsætning at din virksomheds døre og andre adgangsveje er forsvarligt låst og vinduer lukkede og tilhaspede. Har du alarm, så kontroller, at den er aktiveret. 

Fjern tyvetækkelige ting
Frist ikke tyven. Husk at fjerne ’’tyvetækkelige’’ ting – altså ting, som er attraktive og let omsættelige - fra udstillingsvinduer og andre synlige steder. Opbevar dem i stedet i et separat aflåst rum eller så de ikke kan ses udefra. 

Har du udstillingsvinduer ud mod gaden eller værdifulde varer bag glasmontre, kan det være godt at tjekke, om du er dækket for brud på glasset i tilfælde af tyveri eller hærværk. Kig efter dækningerne inventarglas og bygningsglas i din forsikringsaftale (police). Har du ikke tilkøbt dem, kan du ringe til os og få det gjort. 

Lys i forretningen 
Lad samtidig lidt lys være tændt, så lokalerne ikke ser helt forladte ud. Lys, der aktiveres, når nogen nærmer sig døren, er også godt.  

Nedsæt risikoen for brand 

Sluk apparater
Se, om der står elektriske apparater på stand by, som skal slukkes helt. Træk stikket ud på kaffemaskiner, skærme, printere mm. 

Tjek el-tavlen 
Sørg for at HPFI-afbryderen er slået til, så den kan forebygge kortslutning. De fleste el-skader sker som følge at overophedning.  

Fjern affald 
Brandrisikoen er højere, når der ingen medarbejdere er. Ildspåsættelse er desværre stadig er en af de hyppigste årsager til brand i erhvervsbygninger. 
Tøm affaldsbeholdere og containere for brandbart materiale og ryk dem langt væk fra bygningen. Brand i containere og affaldsspande kan få fat i udhæng og vinduer og brede sig til resten af ejendommen. Fej og ryd også udendørsarealer, så der ikke kan tændes ild i materialer og visne blade.

Husk dine sikringskrav

Rådene her i artiklen er generelle. Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige sikringskrav for netop din virksomhed, alt efter dit erhverv og bygningstype. Du kan læse kravene i din forsikringsaftale, ved at logge ind på Min virksomhed.