Forebyg skade

Transientbeskyttelse – sikrer din drift ved lynnedslag

Elektronik i landbruget er blevet stor del af den daglige drift. Desværre er hyppigheden af tordenvejr også steget markant gennem de seneste år - det skaber overspændingsskader og driftstop hos flere af vores kunder.

Transientbeskyttelse, lynnedslag i træ

Undgå skader fra overspænding

Overspænding fra lynnedslag kan have store og dyre konsekvenser for din daglige drift – fx kan det betyde, at du skal malke dine køer i hånden eller fodre søer med håndkraft. Mistet data kan også være en ærgerlig konsekvens. Særligt, hvis det er tal, du har indsamlet gennem længere tid fra malkerobotten eller foderanlægget. Med transientbeskyttelse af din ejendom nedsætter du risikoen for skader og unødige driftstop.

Hvad er transientbeskyttelse?

Overspændingsafleder

En transient er en kortvarig elektrisk stigning i en elinstallation. Når du transientbeskytter, sikrer du at overspændingsimpulser fra fx lynnedslag ikke skader dine elektriske systemer. Overspænding kan også opstå ved mere almindeligt arbejde på elnettet som fx opstart og standsning af store motorer.

Sådan virker det

Transientbeskyttelsen monteres i ledningen til det udstyr, der skal beskyttes. Ved hjælp af komponenter kaldet varistorer, ledes overspændingen direkte til jorden og udenom om det udstyr, der skal beskyttes. Derfor kræver transientbeskyttelse altid tilslutning til sikker jordforbindelse.

Fordele til dig som landmand

Der er ingen beskyttelse, der er 100 % sikker. Men skulle du trods transientbeskyttelsen få en skade som følge af overspænding, betaler vi din selvrisiko.

Oftere torden i Danmark

Frekvensen af tordenvejr er steget markant de seneste år og det kan ses i skadesanmeldelserne. Torden er hyppigst om sommeren, men til gengæld viser erfaringer at lynnedslag om vinteren skaber store skader sammenlignet med lynnedslag om sommeren.

Vil du vide mere?

Læs mere om transientbeskyttelse og hvordan du kan få det i din landejendom.

Hent faktabladet her.