Falske mails fra Tryg i omløb

Læs mere

Gode råd til forebyggelse af vinterskader

Mange skader sker om vinteren, når sne og is dækker fortove og tage. Vi har samlet en håndfuld gode råd til, hvordan du kan undgå de mest almindelige vinterskader her.

Forebyg vinterskader, sne faldet på tag

Nedfalden sne og is fra tage

Hvis der er fare for nedstyrtende sne eller is fra din ejendoms tag, er det din pligt at advare andre.

Sådan sikrer du området omkring din virksomhed:

  • Fjern sne og istapper fra taget
  • Opsæt tydelig afspærring
  • Opsæt advarsel om risikoen for nedstyrtende sne eller is
  • Vær løbende opmærksom på snemængden på taget og temperaturforholdene

Sådan forebygger du glideskader

Adgangen hen til og foran din ejendom er dit ansvar. Hvis nogen glider og kommer til skade her, kan du blive holdt erstatningsansvarlig, hvis du ikke har ryddet forsvarligt.

Sådan sikrer du fortov og underlag foran din virksomhed:

  • Fjern sne, og sørg for at salte omkring din ejendom
  • Brug en blanding af salt og grus – det virker bedst
  • Ryd og salt i god tid - og som minimum i tidsrummet kl. 7-22.