Falske mails fra Tryg i omløb

Læs mere
Forebyg skade

Skybrud på vej? Undgå vandskade i din virksomhed

Sådan mindsker du risikoen for klimaskader og vand, der trænger ind i din bygning ved kraftigt regnvejr og skybrud. Se rådene her.

Forebyg vandskade, skybrud har overfyldt tagrende med vand

Sådan forebygger du vandskade

Her er en række gode forholdsregler, du kan tage for at sikre din virksomhed mod vandet. 

 • Hvis du har kælder, så placer dine varer, kontorartikler og værktøj m.m. minimum 40 cm over gulvet - på fast, ikke vandsugende materiale. F.eks. stålreoler. Det samme gælder for servere og serviceinstallationer, herunder software og data samt arkivopbevaring. 
 • Er du i gang med om- eller nybygninger? Overvej større mål på tagnedløb og kloakafløb i forhold til den eksisterende norm – de traditionelle størrelser har svært ved at følge med ved ekstremt vejr. 
 • Installer et tilbageløbsstop eller et højvandslukke – og husk at få en autoriseret kloakmester til det. Det kan være med til at forhindre, at vandet kommer ind i kælderen gennem gulvafløbet og toiletter.
 • Få oversvømmelsesalarm på telefonen. Et højvandslukke eller grundvandspumpe med alarmoverførsel kan løse problemer med oversvømmelse af kloak eller grundvand ved regnskyl. Alarmen skal helst være med overførsel til en mobiltelefon.
 • Sørg for, at dræn og kloakker er i orden både under og uden for bygningen. Det kan forhindre indtrængning af vandet gennem muren eller op gennem kloakken. Vær især opmærksom på effektive dræn, hvis terrænet skråner ind mod bygningen. 
 • Hvis du har en pumpebrønd - der modtager både regnvand og sort spildevand, kan du overveje at installere en ekstra pumpe i brønden. 
 • Placer ting og inventar, der ikke kan tåle vand, i en bygning. Vi dækker ikke løsøre placeret i container, skurvogne, under halvtage og konstruktioner beklædt med plastfolie ved skybrud.
 • Hvad er din kælder beklædt med? Undgå tæpper og trægulve i kælderen, samt træbeklædning på væggene. Tæpper og træ bliver ødelagt, men de holder også på vandet, og det besværliggør tørreprocessen i kælderen. 
 • Sørg for at holde øje med prognoser for kraftig nedbør - og tag dine forholdsregler. 
 • Undgå større flisebelagte eller asfalterede arealer som fx indkørsler, parkeringspladser og udendørsareal, uden også at have dræn, regnvandsfaskine eller anden afvandingsmulighed, således at vandet ved kraftig regn eller skybrud kan få afløb og ikke skabe oversvømmelse. 
 • I særlig udsatte områder, kan du med fordel anvende vandsikringstape på døre og vinduer, når der varsles om skybrud eller stormflod. Tapen hjælper mod indtrængning af vand i ejendommen.
 • Du kan med fordel montere tilbageløbsstop, der forhindrer kloakvandet i at trænge op gennem kælderafløbet.

Gode råd, når det skal gå hurtigt

Ved skybrud og stormflod kan vandet komme bag på det fleste. Har du endnu ikke fået sikret din virksomhed ordentlig, er der stadig et par ting, du kan gøre med det samme:

Skybrud på vej - det kan du gøre her og nu:

 • Fjern uerstattelige ting fra kælderen - og tjek, at genstande du har brug for at få erstattet, står mindst 40 cm over gulvet, hvis du ikke har plads til dem andre steder.
 • Tjek, at alle døre og vinduer lukker helt tæt. Hvis ikke, kan du løse det her og nu ved at montere en plade med tætningslister foran.
 • Tjek tagrender og nedløb - måske har de brug for at blive renset for blade og lignende, så vandet kan komme væk. 
 • I mangel af et højvandslukke kan du selv begrænse det opstigende kloakvand ved at lave her-og-nu versionen: læg et tykt og stort stykke plast oven på afløbet i gulvet og sæt tunge sandsække på.
 • Køb en dykpumpe og en vandslange i byggemarkedet, så du kan pumpe vand væk fra kælderen, hvis det bliver nødvendigt.
 • Har du løse tæpper i kælderen, så fjern dem allerede nu. Trænger der vand ind, skal de alligevel af - og de er meget lettere nu, end når de bliver gennemblødte.