Forebyg skade

Brandfarlige paneler koster virksomheder dyrt

Har dine bygninger sandwichpaneler, kan det gå uhyggeligt stærkt, hvis først en brand får fat. Mange sandwichpaneler af ældre dato indeholder nemlig isoleringsmateriale, der er særdeles brandbart.

Sandwichpaneler er årsag til brandudbredelse

De praktisk paneler er udbredte i store byggerier, på grund af deres mange gode egenskaber. Som navnet antyder, er sandwichpaneler opbygget lagvis med isolering i midten og et beskyttende lag yderst. Derfor er de lette at fragte og montere, relativt billige og isolerer godt.
Men de smarte sandwichpaneler har dog en brandfarlig bagside, som vores risikoingeniører over en årrække har kunne kæde sammen med storbrande i virksomheder.

Brandbar kerne

Sandwichpaneler er ofte fyldt med materialer, der vælges på grund af deres gode isolerende egenskaber. Problemet er dog, at materialerne har meget let ved at brænde og derfor udgør en væsentlig brandfare.
Det er samtidig et problem, fordi det brandbare isoleringsmateriale udgør en stor risiko for brandudbredelse. Det vil sige, at brande, der har fået fat i panelernes brandbare isoleringskerne, har spredt sig hurtigere og mere omfangsrigt end normalt.

Store følgeskader

Brandbare isoleringsmaterialer udvikler store mængder røg og sod, når de brænder. Det medfører ofte dyre følgeskader på bygninger, inventar og maskinudstyr.
Derfor anbefaler vi at du holder særligt fokus på områder med sandwichpaneler i din virksomhed, hvis de indeholder brandbart isoleringsmateriale.

Hvilke isoleringsmaterialer er brandfarlige?

Har du sandwichpaneler med materialer fra denne liste, skal du være opmærksom:

  • Ekspanderet polystyren (også kendt som "flamingo")
  • Polyurethan (PUR)
  • Polyisocyanat (PIR)
  • Modificeret phenol 

Derfor går det galt

Beskyttende lag skaber falsk tryghed

På hver side af den isolerende kerne i et sandwichpanel, har det beskyttende lag (som ofte er af metal) til formål at beskytte isoleringen - b.la. mod antænding.
Er panelerne er montereret rigtig og det beskyttende lag intakt, skal der en del til, før det isolerende materiale i midten påvirkes af varmen. Dog er det desværre langt fra det billede, der ses i praksis i flere danske virksomheder.

Skader og forkert montering øger brandfaren

Alt for mange paneler ikke er monteret rigtigt. Og endnu oftere ses det, at det beskyttende lag ikke er intakt på grund af skader og rørgennemføringer.
Disse fejl gør isoleringsmaterialet tilgængeligt for flammer og varmt arbejde, og øger brandfaren drastisk omkring panelerne.

Ved el-gennemføringer er brandfaren størst

Det er dog oftest når der trækkes elkabler igennem panelet, at det går galt. Her opstår brandfaren, når gennemføringen ikke laves korrekt.
Når et elkabel ligger og gnaver på kanten af et sandwichpanel, kan det skade isoleringen på kablet. Herved opstår faren: for i tilfælde af kortslutning, antænder den brandbare isoleringskerne meget let.
Problematikken ved ild i fx isoleringsskum er, at det kan brænde inde i sandwichpanelet og dermed sprede sig uset til andre steder. 

Forebyggende tiltag kan nedsætte brandfaren

Heldigvis er der meget virksomheder selv kan gøre, for at nedsætte risikoen for brand i sandwichpaneler. Fokusområderne bør som minimum være på:

  • De elektriske installationer
  • Områder, hvor der udføres varmt arbejde
  • Gennemføringer i paneler
  • Vedligeholdelse af sandwichpanelerne

Læs mere om sikring af de fire fokusområder – hent vores gratis faktablad om sandwichpaneler.

Hent Trygs faktablad her

PDF - Brand i sandwichpaneler