Forebyg skade

Forebyg ildspåsættelse i din virksomhed

Vidste du at en tredjedel af alle brande på landsbasis er påsatte? Brandbare ting foran din virksomhed såsom affaldscontainere og palleoplag, kan invitere til ildspåsættelse. Læs, hvordan du forbygger skader for millioner her.

Forebyg ildspåsættelse

Påsatte brande starter udenfor

I 2013 blev ikke mindre end 62 millionbrande forårsaget af brandstiftelse. Det samlede tab var på over 165 mio. kr. - svarende til godt 10 procent af alle millionbrande dette år. Desværre har tallet for påsatte brande i udendørs brandbare oplag ikke været faldende de seneste år.

Containerbrande spreder sig til bygninger

Faren ved brand i udendørs brandbare oplag ligger i afstanden til de øvrige bygninger omkring. En brand kan nemlig brede sig omfangsrigt, på grund af strålevarmen.

Derfor er det vigtig at holde afstand til bygninger, når du placerer udendørs brandbart oplag. Jo større brandbart oplag, desto længere afstand.

Det kan du selv gøre  

Hold afstand til bygninger

For en enkelt container anbefaler vi en afstand til bygninger på 10 meter.

Afstanden kan dog gøres mindre, hvis din bygningsfacade er:

  • uden åbninger som døre og vinduer
  • uden tagudhæng
  • opbygget af ikke brandbart materiale, fx beton-elementer
  • ikke er isoleret med brandbare materialer som fx PIR el. PUR.

Indhegning eller indelukning

Hvis brandbare oplag ikke kan placeres med tilstrækkelig afstand til bygninger, som er væsentlige for virksomhedens produktion, anbefaler vi, at de placeres bag et hegn.

Det er en god ide at holde hegnet på mindst 2 meters højde og med porte, som kan aflåses uden for arbejdstid.

Alternativt kan man, hvis det brændbare oplag er under halvtag, ophænge en skinne i loftet med en række stålplader, som kan skydes for ved fyraften. På den måde kan det brandbare oplag lukkes inde og aflåses, når området er uden opsyn. 

Aflåsning af container

Den meste enkle vej til at forhindre containerbrande, er ved at holde dem lukkede og aflåst uden for arbejdstid.

De fleste stål- og plastcontainere kan udstyres med et låg og forsynes med en lås, som transportøren kan åbne.