Forebyg skade

Er dit landbrug klar til ekstremt vejr

Ekstremt vejr er desværre ingen sjældenhed i dag. Se, hvordan du kan forebygge vejrskader og gøre din produktion mere robust med Klimaklart Landbrug.  

Forebyg skader i dit landbrug

Et værktøj til landmanden

Naturstyrelsen har i samarbejde med en række ministerier, styrelser og organisationer udviklet det digitale værktøj Klimaklart Landbrug, der skal hjælpe landmanden med at forebygge klimaskader.

Gennemgå dit landbrug inden stormen raser 

Med Klimaklart Landbrug kan du gennemgå dit landbrug for vejrsikring i en interaktiv guide. Guiden består af seks scener, der gennemgår forslag til sikring af gårdens indendørs og udendørs faciliteter i tilfælde af ekstremt vejr. I hver af scenerne kan man klikke rundt og læse mere om risici og forholdsregler i områder som fx laden og maskinhallen.