Coronavirus. Læs her, hvordan din rejseforsikring dækker, og hvad det betyder for dig.
Sidst opdateret: D. 21. april

Corona - sådan dækker erhvervsforsikringerne 

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser i forbindelse med Coronavirus og nedluk af virksomheder. Her kan du læse de mest stillede spørgsmål til erhvervsforsikringerne.

Hvordan dækker min erhvervsrejseforsikring?

Er jeg dækket, hvis jeg rejser ud nu?

Nej. Din erhvervsrejseforsikring dækker ikke skader eller tab, som direkte eller indirekte skyldes Coronavirus. 

Udenrigsministeriet har opfordret alle danskere til ikke at rejse ud. Vælger du at rejse ud af Danmark nu, vil vi - med en forsikringsterm -  anse det som ’groft uagtsomt’. 

Af samme årsag kan vi heller ikke sende dig et rejsebrev – det vil sige skriftlig bekræftelse på, at der er dækning ved udrejse. 
 

Hvis jeg er i udlandet for at løse en opgave og ikke kan komme hjem?

Erhvervsrejseforsikringen dækker ikke aflysning af flyafgange.

 1. Du skal først kontakte din rejseudbyder (fx rejsebureau eller flyselskab) for at få information om, hvordan du kommer hjem. Husk at følg de lokale myndigheders og Udenrigsministeriets instruktioner, da retningslinjerne kan ændre sig løbende.
 2. Hvis du ikke kan få hjælp hos din rejseudbyder, så kontakt
  Falck Global Assistance på
  +45 7020 8650.
Hvis min virksomhed køber en rejse nu, til om fx 2 måneder, vil rejsen så være omfattet af afbestillingsforsikring, hvis det stadig ikke er muligt at rejse pga. Coronavirus?

Nej. Når forsikringsbegivenheden (pandemien Coronavirus) allerede er indtruffet, da rejsen købes, gælder afbestillingsforsikringen ikke.

Se flere svar til rejseforsikring

Da erhvervsrejse og den almindelige, private rejseforsikring har mange ligheder i dækning, har vi samlet flere rejsespørgsmål på vores fælles beredskabsside.

Dækker min Arbejdsskadeforsikring?

Hvis en medarbejder får en skade, når personen arbejder hjemme?

Ja. Hvis skaden skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under, er medarbejderen dækket som normalt.
Det afgørende er, om medarbejderens adfærd, da skaden skete, var bestemt af arbejdsforholdet eller ej: Altså om medarbejderen var beskæftiget på en måde, der kan defineres som i arbejdsgiverens interesse.

Det er altid AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) der afgør, om en skade er omfattet af arbejdsskadeforsikringen.

Hvis en hjemsendt medarbejder med lønkompensation, som ikke udfører arbejde, kommer til skade derhjemme?

Nej. Når den hjemsendte medarbejder ikke udfører arbejde i arbejdsgiverens interesse, dækker forsikringen ikke.

Det afgørende er, om medarbejderens adfærd, da skaden skete, var bestemt af arbejdsforholdet eller ej: Altså om medarbejderen var beskæftiget på en måde, der kan defineres som i arbejdsgiverens interesse.

Det er altid AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) der afgør, om en skade er omfattet af arbejdsskadeforsikringen.

Er det stadig lovpligtig at have en arbejdsskadeforsikring for medarbejdere, der er hjemsendt med lønkompensation?

Ja. Der er fortsat et ansættelsesforhold og dermed en sikringspligt. 
 

Kan COVID-19 være en arbejdsskade?

Læs mere om arbejdsskade og COVID-19 hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvordan dækker min Sundhedsforsikring?

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at pandemien Coronavirus ikke er dækket af sundhedsforsikringen, uanset om der er tale om behandling eller test.

Hvad betyder Coronakrisen for min brug af Sundhedsforsikringen?

Fra den 10. april er de private sygehuse ikke længere inddraget som en del af det nationale Corona-beredskab

For dig som kunde betyder det, at du nu kan kontakte din sundhedsforsikring og få godkendt behandling på et privathospital. Du kan med fordel anmelde skade online og få svar indenfor 24 timer på hverdage. 

Hvis du allerede har modtaget en betalingsgaranti fra os, er denne stadig gældende og du kan kontakte privathospitalet og booke en ny tid, hvis du ikke allerede har hørt fra dem.

 • Fysioterapi og kiropraktor. Det vil i hver enkelt situation være et konkret fagligt skøn, der ligger til grund for vores vurdering af om du kan modtage behandling. Det vil stadig være telefon- og videokonsultationer, der er den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt.
   
 • Psykologer fortsætter med at foretage video- og telefonkonsultationer via vores samarbejdspartner alt efter dit behov.
   
Særlig nødhjælp til psykoterapi og fysisk behandling

Vi kan stadig hjælpe dig med psykoterapi over telefon og video afhængigt af dit behandlingsbehov.

Har du behov for fysisk behandling, kan vi hjælpe med rådgivning og - for nogens vedkommende - også øvelser.

Hvis du vil anmelde en skade

Få mere hjælp på vores Sundhedsportal 

 • Her kan du bl.a. finde træningsprogrammer og fysiske øvelser.
 • Du kan også læse om søvnproblemer og finde lydfiler om mindfulness.

Er jeg dækket for driftstab?

Pandemien Coronavirus er ikke omfattet af driftstabsdækninger på din virksomheds forsikringer.

Din virksomhed kan have købt dækning for fire typer driftstab hos os: eProtect-driftstab, Driftstab og Meromkostninger, Driftstab/afsavn til lastbiler, hængere og busser og Sygedriftstab.

Her kan du læse, hvordan de dækker. 

eProtect-driftstab

I din forsikring E-protect, kan du havde tilkøbt dækningen driftstab. Dækningen omfatter omsætningsnedgang efter fx cyber- og hackerangreb, men ikke driftstab på grund af Coronapandemien.

Driftstab og meromkostninger

Til din erhvervsforskning, kan du have tilkøbt dækningen Driftstab og Meromkostninger. Her dækker vi nedgang i omsætningen som følge af brand, tyveri eller vandskade, men ikke driftstab på grund af Coronapandemien. 

Driftstab/Afsavn

Til din Lastbil, Hænger - eller Busforsikring, kan du have tilkøbt dækningen Driftstab/Afsavn. Her dækker vi tab ved nedgang i omsætningen på grund af en dækningsberettiget kaskoskade på det forsikrede køretøj. Coronapandemien er ikke en dækket skade på forsikringen.  
 

Sygedriftstab

Har du tegnet Sygedriftstabsforsikring, er din virksomhed dækket, hvis du som ejer eller en af dine ansatte bliver midlertidigt uarbejdsdygtig på grund af en sygdom eller ulykkestilfælde. Sygedriftstab dækker dog ikke, hvis der er tale om en epidemi eller pandemi og omfatter dermed ikke Coronavirus. 
 

Entrepriseforsikring - hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Hvis levering af byggeriet bliver forsinket, fordi medarbejdere er sendt hjem eller materialer ikke kan leveres?
 • Forsikringen dækker ikke det økonomiske tab, når forsinkelsen ikke skyldes en dækningsberettiget skade (Typisk en fysisk skade, såsom brand, vand eller tyveri).
 • Husk at forlænge entrepriseforsikringen, da det ofte er en korttidsforsikring
Hvis byggepladsen står tom, fordi alle medarbejdere er sendt hjem?

Der kan være særlige klausuler i din forsikringssaftale om, hvordan du skal forholde dig, hvis byggepladsen er tom -  fx sikringskrav i forhold til ekstra aflåsning og afdækning.

Ring til os og få hjælp, hvis du er i tvivl.