Coronavirus. Læs her, hvordan din rejseforsikring dækker, og hvad det betyder for dig.
Sidst opdateret d. 3. august

Corona - sådan dækker erhvervsforsikringerne 

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser i forbindelse med Coronavirus og nedluk af virksomheder. Her kan du læse de mest stillede spørgsmål til erhvervsforsikringerne.

Hvordan dækker min erhvervsrejseforsikring?

Er jeg dækket, hvis jeg rejser ud nu?

Nødvendige erhvervsrejser tilladt
Ja. Udenrigsministeriet fraråder nu kun ikke-nødvendige erhvervsrejser til udlandet. Derfor dækker din erhvervsrejseforsikring, hvis du bliver ramt af Coronavirus på en nødvendig arbejdsrejse. 

På UM's hjemmeside, kan du se hvordan ikke-nødvendige erhvervsrejser defineres.

Hvis du rejser privat
Vi har samlet et overblik over hvordan din private rejseforsikring dækker. Læs mere her.

Hvis jeg er i udlandet for at løse en opgave og ikke kan komme hjem?

Erhvervsrejseforsikringen dækker ikke aflysning af flyafgange.

 1. Du skal først kontakte din rejseudbyder (fx rejsebureau eller flyselskab) for at få information om, hvordan du kommer hjem. Husk at følg de lokale myndigheders og Udenrigsministeriets instruktioner, da retningslinjerne kan ændre sig løbende.
 2. Hvis du ikke kan få hjælp hos din rejseudbyder, så kontakt
  Falck Global Assistance på
  +45 7020 8650.
Hvis min virksomhed køber en rejse nu, til om fx 2 måneder, vil rejsen så være omfattet af afbestillingsforsikring, hvis det stadig ikke er muligt at rejse pga. Coronavirus?

Nej. Når forsikringsbegivenheden (pandemien Coronavirus) allerede er indtruffet, da rejsen købes, gælder afbestillingsforsikringen ikke.

Se flere svar til rejseforsikring

Da erhvervsrejse og den almindelige, private rejseforsikring har mange ligheder i dækning, har vi samlet flere rejsespørgsmål på vores fælles beredskabsside.

Dækker min Arbejdsskadeforsikring?

Hvis en medarbejder får en skade, når personen arbejder hjemme?

Ja. Hvis skaden skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under, er medarbejderen dækket som normalt.
Det afgørende er, om medarbejderens adfærd, da skaden skete, var bestemt af arbejdsforholdet eller ej: Altså om medarbejderen var beskæftiget på en måde, der kan defineres som i arbejdsgiverens interesse.

Det er altid AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) der afgør, om en skade er omfattet af arbejdsskadeforsikringen.

Hvis en hjemsendt medarbejder med lønkompensation, som ikke udfører arbejde, kommer til skade derhjemme?

Nej. Når den hjemsendte medarbejder ikke udfører arbejde i arbejdsgiverens interesse, dækker forsikringen ikke.

Det afgørende er, om medarbejderens adfærd, da skaden skete, var bestemt af arbejdsforholdet eller ej: Altså om medarbejderen var beskæftiget på en måde, der kan defineres som i arbejdsgiverens interesse.

Det er altid AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) der afgør, om en skade er omfattet af arbejdsskadeforsikringen.

Er det stadig lovpligtig at have en arbejdsskadeforsikring for medarbejdere, der er hjemsendt med lønkompensation?

Ja. Der er fortsat et ansættelsesforhold og dermed en sikringspligt. 
 

Kan COVID-19 være en arbejdsskade?

Læs mere om arbejdsskade og COVID-19 hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvordan dækker min Sundhedsforsikring?

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at pandemien Coronavirus ikke er dækket af sundhedsforsikringen, uanset om der er tale om behandling eller test.

Hvad betyder coronakrisen for min brug af sundhedsforsikringen?

Vi har samlet alle relevante oplysninger om coronavirus og din sundhedsforsikring. Læs mere her.
 

Hvis du vil anmelde en skade
 • Hvis du ønsker hjælp til en ny skade på sundhedsforsikringen, skal den anmeldes digitalt på tryg.dk. Dette gør du ved at trykke anmeld skade her. Vi bestræber os på, at du får svar inden for få timer på hverdage, senest den næstkommende hverdag.
 • Hvis du ønsker hjælp til en allerede anmeldt skade, kan du kontakte os på telefonnummer 4420 2600.

Få mere hjælp på vores Sundhedsportal 

 • Her kan du bl.a. finde træningsprogrammer og fysiske øvelser.
 • Du kan også læse om søvnproblemer og finde lydfiler om mindfulness.

Er jeg dækket for driftstab?

Pandemien Coronavirus er ikke omfattet af driftstabsdækninger på din virksomheds forsikringer.

Din virksomhed kan have købt dækning for fire typer driftstab hos os: eProtect-driftstab, Driftstab og Meromkostninger, Driftstab/afsavn til lastbiler, hængere og busser og Sygedriftstab.

Her kan du læse, hvordan de dækker. 

eProtect-driftstab

I din forsikring E-protect, kan du havde tilkøbt dækningen driftstab. Dækningen omfatter omsætningsnedgang efter fx cyber- og hackerangreb, men ikke driftstab på grund af Coronapandemien.

Driftstab og meromkostninger

Til din erhvervsforskning, kan du have tilkøbt dækningen Driftstab og Meromkostninger. Her dækker vi nedgang i omsætningen som følge af brand, tyveri eller vandskade, men ikke driftstab på grund af Coronapandemien. 

Driftstab/Afsavn

Til din Lastbil, Hænger - eller Busforsikring, kan du have tilkøbt dækningen Driftstab/Afsavn. Her dækker vi tab ved nedgang i omsætningen på grund af en dækningsberettiget kaskoskade på det forsikrede køretøj. Coronapandemien er ikke en dækket skade på forsikringen.  
 

Sygedriftstab

Har du tegnet Sygedriftstabsforsikring, er din virksomhed dækket, hvis du som ejer eller en af dine ansatte bliver midlertidigt uarbejdsdygtig på grund af en sygdom eller ulykkestilfælde. Sygedriftstab dækker dog ikke, hvis der er tale om en epidemi eller pandemi og omfatter dermed ikke Coronavirus. 
 

Entrepriseforsikring - hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Hvis levering af byggeriet bliver forsinket, fordi medarbejdere er sendt hjem eller materialer ikke kan leveres?
 • Forsikringen dækker ikke det økonomiske tab, når forsinkelsen ikke skyldes en dækningsberettiget skade (Typisk en fysisk skade, såsom brand, vand eller tyveri).
 • Husk at forlænge entrepriseforsikringen, da det ofte er en korttidsforsikring
Hvis byggepladsen står tom, fordi alle medarbejdere er sendt hjem?

Der kan være særlige klausuler i din forsikringssaftale om, hvordan du skal forholde dig, hvis byggepladsen er tom -  fx sikringskrav i forhold til ekstra aflåsning og afdækning.

Ring til os og få hjælp, hvis du er i tvivl.