Rådgivning, mand rådgiver virksomhed

Tag guiden og se hvilke forsikringer, der passer til din virksomhed i rådgivningsbranchen

Se de mest gængse forsikringer til branchen

Advokatansvarsforsikring
Obligatorisk for alle advokater.
Som advokat har du pligt til at have en ansvarsforsikring - både som selvstændig og ansat. Forsikringen dækker dit erstatningsansvar ved det formuetab, der kan følge af dine eller dine medarbejderes uagtsomme handlinger eller undladelser. Du er samtidig dækket for det økonomiske ansvar hvis du eller dine medarbejdere uretmæssigt har brugt midler, I var betroet som advokater.
Arbejdsskadeforsikring
Hvis en medarbejder kommer til skade på arbejdet.
Med denne lovpligtige forsikring, er du dækket, hvis en medarbejder kommer til skade i arbejdstiden og får brug for behandling eller erstatning – fx efter fald, løft eller en traumatiserende oplevelse.
Bil- og firmabilforsikring
Kasko og ansvar til din firmabil i én samlet pakke.
Forsikringen dækker, hvis du skader din egen eller andres biler, fx ved påkørsel eller sammenstød. Dit ansvar er også sikret, hvis nogen kommer til skade ved uheldet. Og bliver din firmabil stjålet, får du erstatning.
Bygningsforsikring
Sikrer dit firma ved fx brand, vandskade eller indbrud.
Når du ejer din erhvervsbygning, skal den være brandforsikret. En bygningsforsikring dækker både brand og andre pludselige skader som fx storm, vandskade og indbrudstyveri. Og får du brug for akut hjælp, fx til at affugte eller dække af, rykker vores beredskab også ud om natten.
Erhvervs- og produktansvarsforsikring
Hvis du skal betale erstatning, fx pga. uheld eller fejl.
Hvis du eller en medarbejder laver skade på andre, eller ødelægger deres ting, hjælper vi dig med at håndtere sagen og betale et evt. erstatningskrav. Det samme gælder, hvis et produkt eller en ydelse, du har lavet, er årsag til skaden.
Erhvervsforsikring
Hvis dine ting bliver ødelagt, fx af brand eller hærværk.
Vi dækker de værdier, du har i din virksomhed, hvad enten det er dit varelager, værktøj, maskiner, inventar og it-udstyr. Du vælger selv, hvilke skader du vil forsikres mod, fx brand, tyveri, vandskade eller hærværk. Du kan også forsikre dit ansvar over for kunder i tilfælde af fejl og mangler eller skade på andre.
Projektforsikring
Rådgiveransvar - til større tekniske projekter.
Med projekansvarsforsikingen er kunden dækket for fejl og forsømmelser i den tekniske rådgivning i et projekt – fx rådgivning fra arkitekter, ingeniører, landmålere og landskabsarkitekter. Forsikringen dækker i hele projektets løbetid, plus den 5-årige ansvarsperiode, der normalt følger efter levering af projektet.
Sundhedsforsikring
Få hurtig behandling under sygdom og skade.
Bliver en fra arbejdspladsen syg eller skadet, er I sikret hurtig behandling på privathospital med sundhedsforsikringen. Vi dækker fx udredningsforløb, operationer, stresshåndtering og akut krisehjælp.

Vil du vide mere?

Se dem her
Bliv klogere
Er du blevet interesseret i en eller flere forsikringer til din branche? Bliv klogere på vores produktsider eller bestil et tilbud – og husk at vi altid gerne hjælper med en løsning, der er tilpasset din virksomheds behov.