Er du ramt af Maria?

Orkanen Maria raser i Caribien. Vi er i beredskab og hjælper dig.

Rådgivning

De rigtige forsikringer til dig, der rådgiver

Fejl i rådgivningen kan få dyre konsekvenser for din virksomhed. Derfor er det vigtigt, at dine forsikringer dækker dit ansvar overfor kunder og medarbejdere – det giver økonomisk tryghed i en svær situation, så alle parter kan komme godt videre.

Sådan er du dækket

 • Arbejdsskadeforsikring
  Dækker dine medarbejdere, hvis de får en skade på arbejdet. Lovpligtig for alle arbejdsgivere.
 • Bil – og firmabilforsikring
  Med en bil- og firmabilforsikring får du både den lovpligtige ansvarsforsikring og en kaskoforsikring.
  Ansvarsforsikringen dækker ved uheld i trafikken, hvis du kommer til at skade dine passagerer og andre personer eller kommer til at skade deres ting og køretøjer. Kaskoforsikringen dækker skader på egen bil, trailer eller andet påhæng, hvis de fx bliver stjålet eller får en skade i et trafikuheld.

Sådan er du dækket

 • Rådgiveransvarsforsikring
  Med en professionel rådgiveransvarsforsikring kan I trygt yde rådgivning og bistand. Forsikringen er i kraft år efter år, så jeres kunder er dækket mod økonomiske tab, hvis der sker fejl under rådgivningsopgaver.
 • Erhvervsansvarsforsikring
  Dækker din virksomheds erstatningsansvar for skader på personer og ting, som du og dine medarbejdere er skyld i under udførelse af arbejdet. Du er fx dækket, hvis en kostbar vase går i stykker under et kundebesøg.
 • eProtect
  Forsikring, der hjælper ved virus- og hackerangreb på din virksomhed. Professionel assistance 24 timer i døgnet og dækning af omkostninger af angrebet, som fx rekonstruktion af it-systemer, netværk, software og data.
 • Sygedriftstab
  Sikrer din virksomheds økonomi ved langtidssygemeldinger. Du får erstatning ved sygeforløb over fire uger, alt efter din virksomheds behov og risiko. Du har fuld frihed til at vælge, hvem der skal forsikres, og hvor meget de skal forsikres for.

Sådan er du dækket

 • Sundhedsforsikring
  Med denne forsikring får du hurtig adgang til privathospital eller psykolog i vores store kvalitetssikrede netværk. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet, ved sygdomme og skader, som er opstået på arbejdet og i din fritid.
 • Erhvervsrejseforsikring
  Sikrer dig og dine medarbejdere, når I er i udlandet i forbindelse med arbejdet. Dækker bl.a. akut sygdom og hjemtransport.
 • Erhvervsforsikring
  Sikrer dit inventar mod brand-, tyveri- og vandskader. Du kan bl.a. vælge dækninger, der erstatter it-udstyr og tab af data og programmer.

Sådan er du dækket

Vil du vide mere?

Se dem her
Bliv klogere
Er du blevet interesseret i en eller flere forsikringer til din branche? Bliv klogere på vores produktsider eller bestil et tilbud – og husk at vi altid gerne hjælper med en løsning, der er tilpasset din virksomheds behov.