Rådgivning

Dit cvr og svar giver en løsning til rådgivningsbranchen

Du kan finde dit cvr her

Se de mest gængse forsikringer til branchen

Advokatansvarsforsikring

Obligatorisk for alle advokater.
Som advokat har du pligt til at have en ansvarsforsikring - både som selvstændig og ansat. Forsikringen dækker dit erstatningsansvar ved det formuetab, der kan følge af dine eller dine medarbejderes uagtsomme handlinger eller undladelser. Du er samtidig dækket for det økonomiske ansvar hvis du eller dine medarbejdere uretmæssigt har brugt midler, I var betroet som advokater.

Arbejdsskadeforsikring

Hvis en medarbejder kommer til skade på arbejdet. Med denne lovpligtige forsikring, er du dækket, hvis en medarbejder kommer til skade i arbejdstiden og får brug for behandling eller erstatning – fx efter fald, løft eller en traumatiserende oplevelse. 

Du kan beregne prisen for en arbejdsskadeforsikring til din virksomhed her.

Bil- og firmabilforsikring

Kasko og ansvar til din firmabil i én samlet pakke.
Forsikringen dækker, hvis du skader din egen eller andres biler, fx ved påkørsel eller sammenstød. Dit ansvar er også sikret, hvis nogen kommer til skade ved uheldet. Og bliver din firmabil stjålet, får du erstatning.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Hvis du skal betale erstatning, fx pga. uheld eller fejl.
Hvis du eller en medarbejder laver skade på andre, eller ødelægger deres ting, hjælper vi dig med at håndtere sagen og betale et evt. erstatningskrav. Det samme gælder, hvis et produkt eller en ydelse, du har lavet, er årsag til skaden.

Erhvervsforsikring

Hvis dine ting bliver ødelagt, fx af brand eller hærværk.
Vi dækker de værdier, du har i din virksomhed, hvad enten det er dit varelager, værktøj, maskiner, inventar og it-udstyr. Du vælger selv, hvilke skader du vil forsikres mod, fx brand, tyveri, vandskade eller hærværk. Du kan også forsikre dit ansvar over for kunder i tilfælde af fejl og mangler eller skade på andre.

Professionel rådgiveransvarsforsikring

Hvis der er fejl i din rådgivning.
Laver du rådgivningsfejl, der medfører økonomisk tab hos din kunde, sikrer vi dit ansvar. Ved fejl som projektering, tilsyn eller andre rådgivningsopgaver, er både du som rådgiver og din kunde eller bygherre er dækket mod økonomiske tab. Forsikringen dækker også håndtering af klagesager fra kunder. Vi overtager sagen og sikrer dit omdømme.

Projektforsikring

Rådgiveransvar - til større tekniske projekter.
Med projektansvarsforsikringen er kunden dækket for fejl og forsømmelser i den tekniske rådgivning i et projekt – fx rådgivning fra arkitekter, ingeniører, landmålere og landskabsarkitekter. Forsikringen dækker i hele projektets løbetid, plus den 5-årige ansvarsperiode, der normalt følger efter levering af projektet.

Sundhedsforsikring

Få hurtig behandling under sygdom og skade.
Bliver en fra arbejdspladsen syg eller skadet, er I sikret hurtig behandling på privathospital med sundhedsforsikringen. Vi dækker fx udredningsforløb, operationer, stresshåndtering og akut krisehjælp.

Cyberforsikring til mindre virksomheder

Dækker rådgivning og rekonstruktion af data ved cyberangreb, driftstab i samme anledning og dækning til at opdage, forebygge og begrænse skader ved misbrug af virksomhedens identitet. Du kan gøre forsikringen endnu bedre ved at tilkøbe dækningen Datatab.

Du kan beregne prisen for en cyberforsikring til din virksomhed her.

Er du interesseret i at høre mere?

Få et tilbud
Bliv klogere

Vil du høre mere om en eller flere forsikringer til din branche? Bliv klogere på vores produktsider eller bestil et tilbud – og husk at vi altid gerne hjælper med en løsning, der er tilpasset din virksomheds behov.

online møde

Book online møde

Skal vi gennemgå dine forsikringer, eller har du brug for hjælp til at finde de rigtige forsikringer til din virksomhed?

Du kan nemt booke et møde med en rådgiver direkte her på hjemmesiden.

Læs mere