Landbrug, skov og fiskeri

De rigtige forsikringer til landbrug, skov og fiskeri

Når naturen sætter dagsordenen, er uforudsete omkostninger et vilkår i branchen. Vi sørger for, at du er godt forsikret, så vejr, uheld, driftstop eller tyveri ikke ødelægger din omsætning.

Sådan er du dækket

 • Ansvar
  Dækker de erstatningskrav, du kan pådrage dig som privatperson eller i forbindelse med driften af dit landbrug.
  Dine traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner skal være forsikret for det ansvar, der kan opstå, hvis de er skyld i skader på personer eller ting. Bruges maskinen i trafikken, skal der købes en lovpligtig ansvarsforsikring.
 • Avl, besætning og maskiner
  Dækker din besætning, maskiner og redskaber samt avl og produkter mod bl.a. brand-, tyveri- og vandskade. Dækningen er sumløs, hvilket vil sige, at du er garanteret mod underforsikring.
 • Bygningsforsikring
  Hvis du ejer den ejendom, som du driver virksomhed fra, anbefaler vi en bygningsforsikring. Den dækker bl.a. ved skader efter brand, indbrud, vand og storm. Har du flere landbrugsejendomme, kan du forsikre alle på samme police.
 • Indbo
  Dækker dit indbo ved bl.a. brand-, tyveri- og vandskade. Dækningen er sumløs, hvilket vil sige, at du er garanteret mod underforsikring.
 • Juletræsforsikring
  Forsikringen dækker brand på bevoksninger med juletræer, samt tyveri af pyntegrønt og juletræer.
 • Pelsdyrforsikring
  Dækker dine pelsdyr, foder, maskiner, driftsudstyr, haller, bure og bygninger ved bl.a. brand, el- og røgskade samt tyveri og driftstab. Forsikringen dækker altså alt hvad der udelukkende benyttes til pelsdyrfarmens drift.
 • Skovbrand- og skovansvarsforsikring
  Skovbrandforsikringen dækker brand i de i policen nævnte bevoksninger.
  Skovansvarsforsikringen dækker dit ansvar for skader på personer eller ting, som du som ejer af skov kan pådrage dig.

Læs om landbrugsforsikringen

Se den her
Bliv klogere
Vil du vide mere om landbrugsforsikringen? Bliv klogere på vores produktside eller bestil et tilbud – og husk at vi altid gerne hjælper med en løsning, der er tilpasset din virksomheds behov.