Er du ramt af Maria?

Orkanen Maria raser i Caribien. Vi er i beredskab og hjælper dig.

Landbrug, skov og fiskeri

De rigtige forsikringer til landbrug, skov og fiskeri

Når naturen sætter dagsordenen, er uforudsete omkostninger et vilkår i branchen. Vi sørger for, at du er godt forsikret, så vejr, uheld, driftstop eller tyveri ikke ødelægger din omsætning.

Sådan er du dækket

 • Ansvar
  Dækker de erstatningskrav, du kan pådrage dig som privatperson eller i forbindelse med driften af dit landbrug.
  Dine traktorer og selvkørende arbejdsmaskiner skal være forsikret for det ansvar, der kan opstå, hvis de er skyld i skader på personer eller ting. Bruges maskinen i trafikken, skal der købes en lovpligtig ansvarsforsikring.
 • Avl, besætning og maskiner
  Dækker din besætning, maskiner og redskaber samt avl og produkter mod bl.a. brand-, tyveri- og vandskade. Dækningen er sumløs, hvilket vil sige, at du er garanteret mod underforsikring.
 • Bygningsforsikring
  Hvis du ejer den ejendom, som du driver virksomhed fra, anbefaler vi en bygningsforsikring. Den dækker bl.a. ved skader efter brand, indbrud, vand og storm. Har du flere landbrugsejendomme, kan du forsikre alle på samme police.
 • Indbo
  Dækker dit indbo ved bl.a. brand-, tyveri- og vandskade. Dækningen er sumløs, hvilket vil sige, at du er garanteret mod underforsikring.
 • Juletræsforsikring
  Forsikringen dækker brand på bevoksninger med juletræer, samt tyveri af pyntegrønt og juletræer.
 • Pelsdyrforsikring
  Dækker dine pelsdyr, foder, maskiner, driftsudstyr, haller, bure og bygninger ved bl.a. brand, el- og røgskade samt tyveri og driftstab. Forsikringen dækker altså alt hvad der udelukkende benyttes til pelsdyrfarmens drift.
 • Skovbrand- og skovansvarsforsikring
  Skovbrandforsikringen dækker brand i de i policen nævnte bevoksninger.
  Skovansvarsforsikringen dækker dit ansvar for skader på personer eller ting, som du som ejer af skov kan pådrage dig.

Sådan er du dækket

 • Arbejdsskadeforsikring til medarbejdere
  Dækker dine medarbejdere, hvis de får en skade på arbejdet. Lovpligtig for alle arbejdsgivere.
 • Indehaverarbejdsskadeforsikring
  En arbejdsskade kan have stor betydning for din virksomhed – men som selvstændig erhvervsdrivende er du ikke omfattet af arbejdsskadeforsikring. Med Indehaverarbejdsskadeforsikringen kan du sikre dig og din medhjælpende ægtefælle på lige fod med medarbejdere.
 • Sundhedsforsikring
  Vi sikrer at får hurtigt behandling på et privathospital, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Du undgår de lange ventelister. Sundhedsforsikringen dækker 24 timer i døgnet – både på arbejdet og i fritiden.
 • Sygedriftstabsforsikring
  Sikrer din virksomheds økonomi ved langtidssygemeldinger. Du får erstatning ved sygeforløb over fire uger, alt efter din virksomheds behov og risiko. Du har fuld frihed til at vælge, hvem der skal forsikres og hvor meget de skal forsikres for.
 • Ulykkesforsikring
  En ulykke kan have store økonomiske konsekvenser. Ulykkesforsikringen kan være en god hjælp til de økonomiske følger efter en ulykke. Du kan selv bestemme, om den skal købes som heltids-, fritids-, eller arbejdstidsdækning.

Sådan er du dækket

 • Bil- og firmabilforsikring
  Med en bil- og firmabilforsikring får du både den lovpligtige ansvarsforsikring og en kaskoforsikring.
  Ansvarsforsikringen dækker ved uheld i trafikken, hvis du kommer til at skade dine passagerer og andre personer eller kommer til at skade deres ting og køretøjer. Kaskoforsikringen dækker skader på egen bil, trailer eller andet påhæng, hvis de fx bliver stjålet eller får en skade i et trafikuheld.
 • eProtect
  Forsikring, der hjælper ved virus- og hackerangreb på din virksomhed. Professionel assistance 24 timer i døgnet og dækning af omkostninger af angrebet, som fx rekonstruktion af it-systemer, netværk, software og data.
 • Hesteforsikring
  En hest er ikke kun et familiemedlem men også en dyr investering - derfor kan de rette hesteforsikringer være godt givet ud. Vælg mellem flere dækningsgrader, som livdækning, hvor du får erstattet hestens handelsværdi, ved død eller tyveri – eller udvid med dækning for uanvendelighed eller sygdom.
 • Erhvervsrejseforsikring
  En rejseforsikring sikrer dig og alle andre i din husstand, når I er i udlandet. Forsikringen dækker bl.a. sygdom og hjemtransport.
 • Juletræsforsikring
  Forsikringen dækker brand på bevoksninger med juletræer, samt tyveri af pyntegrønt og juletræer.

Sådan er du dækket

Læs om landbrugsforsikringen

Se den her
Bliv klogere
Vil du vide mere om landbrugsforsikringen? Bliv klogere på vores produktside eller bestil et tilbud – og husk at vi altid gerne hjælper med en løsning, der er tilpasset din virksomheds behov.