Mexico er ramt af jordskælv

Kraftigt jordskælv lukker lufthavnen. Vi hjælper med afbestilling og evakuering.

Læs mere
Er du ramt af Maria? Læs mere
Hotel og Restauration

De rigtige forsikringer til dig med hotel og restaurant

Efter en skade er det vigtigt at du kommer hurtigt på fødderne igen. Vandskade, brand eller indbrud kan have store konsekvenser for dig – og sker der noget med dine køkkenmaskiner eller frostvarer bliver det hurtigt dyrt. Vi har tilpasset vores forsikringer til din branche, så du kan bruge tiden på tilfredse gæster.

Sådan er du dækket

 • Arbejdsskadeforsikring
  Dækker dine medarbejdere, hvis de får en skade på arbejdet. Lovpligtig for alle arbejdsgivere.
 • Bil – og firmabilforsikring
  Med en bil- og firmabilforsikring får du både den lovpligtige ansvarsforsikring og en kaskoforsikring.
  Ansvarsforsikringen dækker ved uheld i trafikken, hvis du kommer til at skade dine passagerer og andre personer eller kommer til at skade deres ting og køretøjer.
  Kaskoforsikringen dækker skader på egen bil, trailer eller andet påhæng, hvis de fx bliver stjålet eller får en skade i et trafikuheld.

Sådan er du dækket

 • Erhvervsforsikring
  Sikrer dit inventar mod brand-, tyveri- og vandskader. Eksempelvis dine møbler, rengørings- og køkkenmaskiner, samt de driftstab og meromkostninger, der kan være i forbindelse med en skade.
 • Ansvarsforsikring
  Dækker din virksomheds produktansvar hvis dine produkter eller ydelser viser sig at være defekte, efter I har leveret dem - fx hvis fødevarer du har serveret, giver dine kunder madforgiftning. Dækker også din virksomheds erstatningsansvar, hvis der sker skader på personer og ting, som du og dine medarbejdere er skyld i under udførelse af arbejdet - fx hvis en gæst falder og kommer til skade på grund af vådt gulv.
 • eProtect
  Forsikring, der hjælper ved virus- og hackerangreb på din virksomhed. Professionel assistance 24 timer i døgnet og dækning af omkostninger angrebet, som fx rekonstruktion af it-systemer, netværk, software og data.

Sådan er du dækket

 • Bygningsforsikring
  Hvis du ejer den bygning, som du driver din virksomhed fra, anbefaler vi en bygningsforsikring. Forsikringen dækker mod skader efter brand, indbrud, vand, storm og andre pludselige skader på din erhvervsejendom. Vi specialtilpasser forsikringen efter dine behov.
 • Sygedriftstab
  Sikrer din virksomheds økonomi ved langtidssygemeldinger. Du får erstatning ved sygeforløb over fire uger, alt efter din virksomheds behov og risiko. Du har desuden fuld frihed til at vælge, hvem der skal forsikres og hvor meget de skal forsikres for.
 • Kollektiv ulykkesforsikring
  Med en kollektiv ulykkesforsikring er du sikker på, at dine medarbejdere altid kan få den rigtige hjælp, hvis der sker en ulykke. Forsikringen kan købes som et personalegode, og du kan selv bestemme, om den skal købes som heltids-, fritids-, eller arbejdstidsdækning.

Sådan er du dækket

Læs om forsikringerne

Se dem her
Bliv klogere
Er du blevet interesseret i en eller flere forsikringer til din branche? Bliv klogere på vores produktsider eller bestil et tilbud – og husk at vi altid gerne hjælper med en løsning, der er tilpasset din virksomheds behov.