Er du ramt af Maria?

Orkanen Maria raser i Caribien. Vi er i beredskab og hjælper dig.

Forsikringer til ejendomsadminitration, boligforeninger, salg af ejendomme

De rigtige forsikringer til dig i ejendoms- og boligbranchen 

I et felt, hvor mennesker skal rådgives i køb, salg og leje af ejendom, er det vigtigt at sikre sig mod skader, der kan have økonomiske konsekvenser for din virksomhed.

Selv i foreningsarbejdet kan der opstå erstatningsansvar – fx hvis et barn kommer til skade på din ejendoms legeplads. Vi sørger for den rette sikring af dit ansvar – både hvis du rådgiver andre og hvis du ejer bygninger selv.      

Sådan er du dækket

 • Arbejdsskadeforsikring
  Har du medarbejdere, dækker denne forsikring, hvis de får en skade på arbejdet. Forsikringen er lovpligtig for alle arbejdsgivere.
 • Bil- og firmabilforsikring
  Med en bil- og firmabilforsikring får du både den lovpligtige ansvarsforsikring og en kaskoforsikring.
  Ansvarsforsikringen dækker ved uheld i trafikken, hvis du kommer til at skade dine passagerer og andre personer eller kommer til at skade deres ting og køretøjer.
  Kaskoforsikringen dækker skader på egen bil, trailer eller andet påhæng, hvis de fx bliver stjålet eller får en skade i et trafikuheld.

Sådan er du dækket

 • Ansvarsforsikring
  Dækker din virksomheds produktansvar hvis dine produkter eller ydelser viser sig at være defekte, efter I har leveret dem. Dækker også din virksomheds erstatningsansvar, hvis der sker skader på personer og ting, som du og dine medarbejdere er skyld i under udførelse af arbejdet. Forsikringen dækker endvidere praktisk hjælp til at håndtere uberettigede erstatningskrav.
 • Bestyrelsesansvarsforsikring
  Denne forsikring dækker, hvis direktører og bestyrelsesmedlemmer bliver gjort juridisk ansvarlige ved ledelsen af et selskab eller en frivillig forening (fx ejer- og andelsforening), og skal betale erstatning. Fx ved formuetab, som et bestyrelsesmedlem i boligforeningen er skyld i grundet fejl i sit bestyrelsesarbejde.
 • Rådgiveransvarsforsikring
  Dækker rådgivningsfejl, der medfører økonomisk tab hos din kunde. De fleste rådgivningsopgaver indebærer administration af større værdier, og konsekvenserne af selv små fejl kan blive store. Ved fejl som projektering, tilsyn eller andre rådgivningsopgaver, er både du som rådgiver, din kunde eller din bygherre dækket mod økonomiske tab. Vi dækker også håndtering af klagesager fra kunder og sikrer dit omdømme.
 • Bygningsforsikring
  Hvis du ejer den bygning, som du driver din virksomhed fra, anbefaler vi en bygningsforsikring. Forsikringen dækker mod skader efter brand, indbrud, vand, storm og andre pludselige skader på din erhvervsejendom. Vi specialtilpasser forsikringen efter dine behov.

Sådan er du dækket

 • eProtect
  Over 50 % af mindre virksomheder bliver udsat for cyberangreb – på e-mails, telefoner og computere. Med eProtect kan du trække på professionel assistance hele døgnet til at begrænse angrebene. Forsikringen indeholder både rådgivning og økonomisk erstatning.
 • Kollektiv ulykkesforsikring
  Med en kollektiv ulykkesforsikring er du sikker på, at dine medarbejdere altid kan få den rigtige hjælp, hvis der sker en ulykke. Forsikringen kan købes som et personalegode, og du kan selv bestemme, om den skal købes som heltids-, fritids-, eller arbejdstidsdækning.
 • Kreditforsikring
  Kreditforsikringen sikrer din virksomheds likviditet, hvis dine kunder på grund af fx konkurs ikke betaler deres regninger. Du kan få dækket helt op til 90 % af dit tab.
 • Sundhedsforsikring
  Dækker dig og dine medarbejdere 24 timer i døgnet – både på arbejde og i fritiden. Familier kan også medforsikres. Sundhedsforsikringen giver adgang til at blive undersøgt og behandlet af speciallæger i vores kvalitetssikrede netværk af privathospitaler.

Sådan er du dækket

Læs om forsikringerne

Se dem her
Bliv klogere
Er du blevet interesseret i en eller flere forsikringer til din branche? Bliv klogere på vores produktsider eller bestil et tilbud – og husk at vi altid gerne hjælper med en løsning, der er tilpasset din virksomheds behov.