Anmeld skade

Arbejdsskade

Hvis dine ansatte kommer ud for en arbejdsskade, skal du anmelde skaden online.

Følgende gælder for anmeldelse af skade på lovpligtig arbejdsskade og på indehaver arbejdsskade:

Du kan anmelde en arbejdsulykke eller skade online på virk.dk. 
Anmeld arbejdsulykke eller skade på virk.dk 

Sådan anmelder du en arbejdsskade på briller

Hvis en ansat beskadiger sine briller under arbejdet kan du anmelde skaden ved at udfylde Brilleanmeldelsen og sende på arbejdsskade@tryg.dk.

Sådan anmelder du en skade sket under uddannelse på erhvervs-, produktions- eller folkeskole

Skader, som er sket under uddannelse på en erhvervsskole, produktionsskole eller i forbindelse med erhvervspraktik fra folkeskolen, skal anmeldes til Undervisningsministeriet. Skaden skal anmeldes online her: 
Anmeld skade på uvm.dk

Særlig anmeldelsesfrist hvis en arbejdsskade medfører dødsfald

Hvis en af dine ansatte dør på arbejdspladsen eller på grund af en arbejdsskade, skal du underrette Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om dødsfaldet inden for 48 timer på telefonnummer 20 42 63 97 samt kontakte os. Dødsfaldet skal samtidigt anmeldes som en arbejdsskade på virk.dk.  
Læs mere om dødsfald på grund af arbejdsskade

Mulighed for akut krisehjælp

Arbejdsskadeforsikringen dækker akut krisehjælp i forbindelse med overfald/røveri eller lign.

Kontakt os hverdage kl. 9-15 på 44 20 61 25.

Kontakt os uden for åbningstid på 44 68 82 00.

Følg din sag

Er din sag oprettet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan du følge din sag digitalt på www.aes.dk/sesag. Du kan læse mere om arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside www.aes.dk. Her kan du blandt andet læse om procedurer og Lov om Arbejdsskadesikring.