Har du brug for hjælp?

70 11 20 20

Har du brug for hjælp?

70 11 20 20

L&F

Kollektiv Ulykkesforsikring
hos
Tryg gennem L&F

Ulykkesforsikring til landbruget

Ulykkesforsikringen dækker, hvis en af de forsikrede (du selv, din ægtefælle/samlever, en medarbejder) kommer til skade ved et ulykkestilfælde eller bliver ramt af en særligt alvorlig sygdom, fx dissemineret sclerose eller en svær hjerneblødning, der medfører lammelser.

Forsikringen dækker døgnet rundt, dvs. både under den forsikredes arbejde og i fritiden. Og dækningen afhænger ikke af, om der udbetales erstatning fra andre ordninger, fx arbejdsskadeforsikringen.

En forsikring, som dækker ”hele vejen rundt”

Med Landbrug & Fødevarers aftale med Tryg om kollektiv ulykkesforsikring kan du, din ægtefælle/samlever og dine medarbejdere blive omfattet af en af markedets bedste ulykkesforsikringer, bl.a. fordi Tryg også dækker ved sygdom.

 • Varigt mén. Forsikringen dækker varigt mén på 5% eller derover. Også ved kørsel på motorcykel, scooter, ATV o.l. køretøj.
 • Behandling, fx hos kiropraktor, fysioterapeut eller akupunktør.
 • Tand- og tyggeskader, hvis udgifterne ikke betales på anden vis, fx over den offentlige sygesikring.
 • Dødsfald. Forsikringen dækker, hvis ulykken fører til, at den tilskadekomne dør.
 • Strakserstatning, udbetales ved knoglebrud og visse ledbåndsskader.
 • Udvidet varigt mén, som bl.a. indeholder dobbelterstatning ved varigt mén på 30% og derover, samt forhøjet erstatning ved amputation.
 • Sygdom. Forsikringen giver erstatning ved en række alvorlige sygdomsdiagnoser.
 • Udvidet hjælp, fx dagsbeløb ved hospitalsindlæggelse, transport til behandlinger og rengøringshjælp.
 • Erstatning af genstande, hvis et ulykkestilfælde også medfører skade på dine briller, kontaktlinser, tøj eller taske.

Attraktiv pris

Vi har sørget for en attraktiv pris på kollektiv ulykkesforsikring, når din virksomhed er aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer. Som landmand skal du være aktivt medlem af en lokal/regional landboforening eller familielandbrugsforening. Som virksomhed skal du være direkte medlem af Landbrug & Fødevarer eller indirekte medlem via fx Dansk Agroindustri.


Du kan vælge at forsikre dig selv, din ægtefælle/samlever og dine medarbejdere.  Du påfører blot de navne og cpr-numre, der skal med på forsikringen.

 • Invaliditet med sum på 426.194 kr. 612 kr.
 • Invaliditet med sum på 672.939 kr. 964 kr.
 • Invaliditet med sum på 1.121.565 kr. 1.647 kr.

*Prisen gælder fra 1. januar 2024 og er inkl. 1,1% skadeforsikringsafgift til staten.

Se prisen

Tilmeld dig ulykkesforsikringen

 

Sæt datoen for hvornår du vil tilmeldes forsikringen (må ikke være før dags dato)

Forsikret

Indtast venligst et gyldigt telefonnummer
Sæt datoen for i dag
Vælg den forening du er medlem af
Kan du ikke finde din forening på listen, skal du ringe til dem, for at høre mere.


Ægtefælle/samlever
 

medarbejdende ægtefælle
Er din ægtefælle "medarbejdende ægtefælle" jfr. kildeskattelovens § 25A?


Medarbejdere/ansatte

Skal arbejde mere end 8 timer ugentligt

Medarbejder 1

Medarbejder 2

Medarbejder 3


Digital post

 

Vælger man som Tryg-kunde, at få post digitalt frem for posten, undgår man samtidig et årligt gebyr på 82,50 kr.


Samtykke
 

Ja, Tryg må behandle mit cpr-nummer for at kunne identificere mig entydigt i den løbende håndtering af mit kundeforhold.
Ja, Tryg må indhente oplysninger om mine/virksomhedens forsikringer hos tidligere og nuværende forsikringsselskaber. Det vil være oplysninger om skadeforløb, forsikringsperiode og opsigelsesårsag for forsikringer svarende til dem, jeg har valgt hos Tryg. Tryg indhenter ikke helbredsoplysninger. Tryg kan bruge oplysningerne til vurdering af, hvilke vilkår jeg kan få som kunde i Tryg.
Ja tak, jeg vil gerne modtage mails/sms'er og opkald fra Tryg med nyheder og tilbud om forsikringer og skadeforebyggende produkter samt gode råd til at undgå skader.
Jeg har besvaret alle ovenstående spørgsmål i overensstemmelse med sandheden, og jeg ved, at hvis jeg har afgivet urigtige oplysninger kan det medføre, at min/virksomhedens ret til erstatning bortfalder helt eller delvist i henhold til Forsikringsaftaleloven.

Du kan altid trække dine samtykker tilbage ved at ringe eller skrive til Tryg.
På tryg.dk/personoplysninger kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, herunder hvilke oplysninger vi registrerer, og hvem vi deler dem med.

Ændringer og opsigelse af forsikringen

Du skal kontakte Tryg Landbrug direkte på 87259210 eller tryg-landbrug@.tryg.dk, hvis du:

 • har behov for at ændre forsikringen, fx fjerne/tilføje personer eller få en anden forsikringssum
 • ønsker at opsige forsikringen.

Skatteregler

På samme måde som andre personalegoder skal ulykkesforsikringen som udgangspunkt beskattes. Arbejdsgiver har pligt til at sørge for beskatning af medarbejderen og afregning af arbejdsmarkedsbidrag via eIndkomst.
Fordelingen er: 50 % er skattefrit og 50 % er skattepligtigt.

Vær opmærksom på, ar der ikke kan gives skattefradrag til selvstændige, da SKAT ikke betragter forsikringsforholdet som arbejdsgiverbetalt.