Mand løber. Sundhedsforsikring. Grandhood.

Sygedriftstabsforsikring gennem Dansk Psykolog Forening

Som medlem af Dansk Psykolog Forening får du en sygedriftstabsforsikring til dig og dine medarbejdere med særlige fordele. Med sygedriftstabsforsikringen fra Tryg er din praksis dækket med det samme. 

Sådan dækker forsikringen

Med sygedriftstabsforsikringen fra Tryg er din virksomhed sikret mod indtægtsnedgang i tilfælde af din egen eller en ansats langtidssygemelding. Forsikringen dækker i tilfælde af ulykke eller sygdom, der medfører sygefravær i mere end fire uger. Dette indebærer:

  • Dækning med tilbagevirkende kraft op til den valgte sum efter 2. uges sygdom
  • Dækning af sygefravær i op til 50 uger.

Forsikringen omfatter

  • Lønomkostninger. Har du en ansættelsesaftale med fuld løn under hele eller dele af sygeperioden, erstatter forsikringen en løbende udbetaling. Udbetalingen svarer til lønomkostningen for din medarbejder, fratrukket dagpenge, sygeløn mv.
  • Driftstab. Oplever din virksomhed et driftstab på grund af en medarbejders fravær, erstatter vi driftstabet og lønnen op til den sum, du har valgt for medarbejderen.
  • Meromkostninger. Hvis det er muligt at begrænse risikoen for driftstab ved at få en vikar eller afløser ind i virksomheden, dækker forsikringen omkostningerne til det. Forsikringen dækker også tilskud til revisor.

Fordele til medlemmer

Udover dækningen af lønomkostninger og driftstab, er medlemmer af Dansk Psykolog Forening omfattet af ekstra fordele på sygedriftstabsforsikringen:

  • Der er ingen karenstid for medlemmer af Dansk Psykolog Forening – du og dine ansatte er dækket med det samme.
  • Vi spørger ikke om helbredsoplysninger ved køb af forsikringen. 
  • ’Enkeltmandsfirmaer’ kan også købe dækning af lønudgifter. 
  • Du vælger hvem der skal forsikres samt en sum, der passer individuelt til hver af de forsikrede ansatte.