Lovpligtig forsikring, der dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade i arbejdstiden. Beskytter din private formue, hvis fejl og forsømmelser i bestyrelsesarbejdet fører til erstatningskrav. Dækker værdien af dine bygninger ved brand og fysiske skader. Vi tilpasser til alle typer erhvervsejendomme. Som bygherre eller ejer af bygningen bliver du godt dækket i en byggeproces, hvis der sker skader på byggeriet eller omgivelserne. Beskyt din virksomhed ved virus- og hackerangreb både på mails, telefoner og computere. Her er forsikringen, vi anbefaler alle virksomheder at have. Dækker dine ting, din drift og dit ansvar i én enkel løsning. Dækker dig og dine medarbejdere overalt i verden, når I rejser med arbejdet – også når I har familien med. Lovpligtig ansvar, kasko og vejhjælp i én samlet pakke til din firmabil – vælg mellem person- og varebil. Arbejdsskadeforsikring for indehavere – hvis du eller din medarbejdende ægtefælle kommer til skade i egen virksomhed. Populært personalegode der sikrer, at dine medarbejdere altid kan få den rigtige hjælp, hvis der sker en ulykke. Virksomheder er ikke automatisk dækket for netbanktyveri af banken, som privatpersoner er. Læs mere her. Rådgiv trygt kunden – vi dækker dit professionelle rådgiveransvar og hjælper dig igennem eventuelle erstatningssager. Med en sygedriftstabsforsikring sikrer du din virksomhed mod det økonomiske tab, der kan følge af langtidssygemeldinger. Skal du have transporteret dine varer, dit værktøj eller flyttegods fra A til B? Vi sikrer dig erstatning, hvis dine ting bliver skadet eller forsvinder undervejs.