Entrepriseforsikring, bygningskonstruktør, entreprenør og håndværker ser på bygningstegning

Entrepriseforsikring – hvis der skal bygges på din grund 

Med en entrepriseforsikring er du som bygherre eller ejer af bygningen godt dækket i en byggeproces, hvis der sker skader på byggeriet eller omgivelserne. Forsikringen giver også klare linjer for ansvarsfordelingen mellem bygherre og entreprenør.

Sådan dækker forsikringen

Forsikring af entreprisen. En omfattende basisdækning, der sikrer bygherre og ejer af bygningen mod fysisk skade på det udførte arbejde, byggematerialer og midlertidige konstruktioner til at udføre entreprisen. Forsikringen dækker skader opstået ved kriminelle handlinger, i byggeprocessen eller efter særligt voldsomme vejrforhold.

Særlige fordele entrepriseforsikring

Både små og store byggeprojekter
Som bygherre er du sikret i små såvel som store byggeprojekter, hvis der sker skader på dit byggeri eller omgivelserne.
Tyveri og materielle skader
Vi dækker tyveri og pludselige skader på byggematerialer.
Omkringliggende bygninger
Vi dækker din ansvarserstatning, hvis der sker skader på omkringliggende bygninger.

Gør din forsikring endnu bedre

Du kan vælge at udvide entrepriseforsikringen med flere dækninger:

  • Forsikring af bygherrens eksisterende bygninger og bygningsanlæg. Denne dækning er især relevant ved om- og tilbygninger.
     
  • Ansvarsforsikring af bygherrens erstatningsansvar for person- og tingskade i forbindelse med udførelse af entreprisen. Denne dækning er aktuel, når bygherrens eller entreprenørens eksisterende ansvarsforsikring ikke er tilstrækkelige til at dække risikoen. Forsikringen dækker person- og tingskade med en dækningssum på 1 mio. kr.

Derfor anbefaler vi en entrepriseforsikring

Hvis ikke andet er aftalt mellem bygherre og entreprenør, gælder bestemmelserne i forsikring i Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1992 [AB92] §8.

Disse bestemmelser giver dog ved langt de fleste nybyggerier, om- og tilbygninger hverken bygherre eller entreprenør tilstrækkelig økonomisk sikkerhed mod skader og erstatningskrav.

Er du entreprenør?

Som entreprenør er du ikke ansvarlig for det, der er på andres grunde, men husk gerne bygherre eller ejer af bygningen på at tegne en entrepriseforsikring og en bygningsforsikring.

Til gengæld skal du huske at tegne en erhvervsforsikring med en produktforsikring, og hvis du er i en rådgivende position, skal du også tænke på en rådgiveransvarsforsikring.