Erhvervsforsikring, mand i jakkesæt sidder på en stol

Erhvervsforsikring – tilpasset din virksomhed

Med en erhvervsforsikring kan du sikre din virksomheds data og fysiske genstande. Vi tilpasser forsikringen specielt til dig. 

Sådan dækker erhvervsforsikringen

Forsikringen kan skræddersyes til at dække de værdier, du har i din virksomhed, hvad enten det er dit varelager, værktøj, data eller maskiner og it-udstyr. Du vælger selv, hvilke skader du vil forsikre mod, fx brand, tyveri, vandskade eller hærværk. Du kan også forsikre dit ansvar over for kunder i tilfælde af fejl og mangler eller skade på andre.

En typisk erhvervsforsikring indeholder:

 • Brand
 • Tyveri*
 • Vand
 • Driftstab/meromkostninger
 • Erhvervs- og produktansvar

*Herunder er dækningen 'Tyveri fra netbank', som dækker for op til 5 mio. kr. ved elektronisk indbrud i din virksomheds netbank. 

Særlige fordele i erhvervsforsikringen

Hjælp ved driftsstop
Fører en skade til driftsstop, dækker vi enten dit driftstab eller sikrer, at din virksomhed kan fortsætte driften fra et alternativt sted.
Vi sikrer dit omdømme
Kommer du ud for en erstatningssag, tager vi os af dialogen og sagsbehandlingen, så du kan bevare de gode kunderelationer.
Mulighed for månedlig betaling
Du kan dele din regning op i månedlige betalinger. På den måde undgår du én stor årlig regning og får et bedre overblik. Du betaler nemt gennem Betalingsservice.

Gør din erhvervsforsikring endnu bedre

Alt efter din virksomheds type og behov kan du tilvælge en række specielle dækninger til din erhvervsforsikring:

 • Maskin- og it-udstyr
 • Maskin- og it-udstyr uden for forsikringsstedet
 • Retshjælp
 • Hærværk
 • Bygningsglas
 • Inventarglas
 • Avancetab
 • Kølemedie
 • Netbanktyveri - hvis du har brug for at få dækket over 5 mio. kr. ved elektronisk indbrud i virksomhedens netbank.