Om Tryg

Gebyrer og afgifter

Trygs udgifter ved opkrævning af forsikringsbetaling er forskellige, og afhænger af om du betaler via indbetalingskort eller Betalingsservice.

Derfor er opkrævningsgebyrerne også forskellige og beregnes særskilt. Gebyret udgør pr. 1. januar 2018 38,50 kr. pr. opkrævning ved betaling via indbetalingskort og 9,50 kr. pr. opkrævning pr. forsikring ved betaling via Betalingsservice. En del af dette gebyr betaler Tryg videre til Betalingsservice (Nets).

Derudover skal der betales skadeforsikringsafgift til Staten af prisen for skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer. Afgiften udgør 1,1 % af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Bidrag til Garantifonden

Fra 2019 opkræves 40 kr. pr. år i bidrag til Garantifonden på bil-, motorcykel-, indbo-, hus-, og sundhedsforsikring.

Gebyrer

Betalingsgebyrer

 • Vælger du at betale årligt, lægger vi ikke ekstra betalingsgebyr på prisen.
 • Vælger du at betale månedligt, beregner vi et tillæg på 1 % af den helårlige pris.

Rykkergebyr

Hvis forsikringen ikke betales til tiden, sender vi en rykker. Hver gang vi sender en rykker, opkræver vi et gebyr på 100 kr. til dækning af de ekstra administrationsomkostninger.

Opsigelsesgebyr (Privatforsikringer)

Du kan vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Dette kan du gøre uden gebyrer frem til den 20. december 2023. Opsig forsikring her

Særligt for erhverv

Særligt for køretøjer til erhverv

Statsafgiften er indregnet i den del af den pris, du får oplyst inden afgifter og gebyrer.

 1. For knallerter og trehjulede el-drevne motorcykler (ellert) 230 kr.
 2. For busser, der alene udfører turist- og bestillingskørsel - 34,4 % af ansvarspræmien
 3. For andre køretøjer end de nævnte - 42,9 % af ansvarspræmien

Statsafgift gælder ikke for følgende typer køretøjer:

 • Lastbil til transport af gods mod betaling med totalvægt over 3,5 t.
 • Prøveskilte
 • Forhandler- og værkstedsforsikring
 • Traktor uregistreret
 • Traktor godkendte nr. plader
 • Arbejdsmaskiner

Særligt for erhvervsbygning og erhvervsforsikring opkræves

Årligt Stormflods-/stormfaldsafgift på 60 kr. til Stormrådet på brandforsikring for bygning og løsøre. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormflod betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove.

Særligt for arbejdsskade

På arbejdsskadeforsikringen opkræves 2,5 % af prisen i arbejdsmiljøafgift. Afgiften har til formål at tilskynde arbejdsgiverne til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.