Erhvervsrejseforsikring, kuffert i lufthavn

Erhvervsrejseforsikring – når medarbejderne skal på erhvervsrejser i udlandet

Med en erhvervsrejseforsikring er alle dine medarbejdere dækket ved sygdom og skader, når de tager på korte eller lange erhvervsrejser i udlandet.

Sådan dækker forsikringen

Erhvervsrejseforsikringen dækker, hvis dine medarbejdere bliver syge eller kommer til skade på en erhvervsrejse til udlandet – om det er et kort besøg hos en forretningsforbindelse, et messebesøg eller et længere ophold.

Forsikringen dækker på rejser overalt i verden – også på fri- og feriedage – som medarbejderen tager i forbindelse med en forretningsrejse.

Forsikringen dækker medarbejdere og ledsagende familie

Erhvervsrejseforsikringen dækker alle, der rejser i firmaets interesse. Ledsagende ægtefælle, samlever og børn under 18 år er også dækket – også, når de kun er med på noget af rejsen.

Særlige fordele i erhvervsrejseforsikringen

Hele verden
Vi dækker uanset, hvor rejsen går til.
Ægtefælle og børn
Hvis ægtefælle eller børn er med på rejsen, dækker vi også dem.
Samlet forsikring
Du får en samlet forsikring, der gælder hele virksomheden.

Altid med i forsikringen

Erhvervsrejseforsikringen dækker udgifter til:

 • Hospitalsophold og -behandling
 • Lægebehandling og lægeordineret medicin
 • Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor
 • Akut tandbehandling
 • Sygetransport til hjemlandet eller egnet behandlingssted, sygeledsagelse eller ekstraordinært hotelophold med forplejning – hvis ordineret af læge
 • Krisehjælp
 • Konsultation hos psykolog eller psykiater efter hjemkomst
 • Gennemførsel af fastlagt rejserute eller rejse til hjemlandet
 • Redningshjælp til eftersøgning og redning, evakuering og krisehjælp.
 • Dækning ved dødsfald, så afdøde bliver transporteret hjem.

Gør din erhvervsrejseforsikring endnu bedre

Du kan vælge at udvide erhvervsrejseforsikringen med flere dækninger:

 • Personassistance. Fx ved hjemkaldelse og sygeledsagelse. Vi dækker det fulde beløb.
 • Personlig økonomisk sikkerhed. Supplerer medarbejderens private forsikringer og giver ekstra økonomisk og juridisk sikkerhed ved fx bagageforsinkelse og overfald.
 • Ulykke. Giver erstatning, hvis medarbejderen kommer ud for en ulykke og får tandskade eller varige fysiske og psykiske mén. Dækker også ved dødsfald.
 • Bagage, privatansvar og retshjælp. Dækker, hvis medarbejderen på rejsen får skadet sine ting eller kommer til at skade andre eller deres ting.
 • Frihedsberøvelse. Dækker, hvis medarbejderen bliver kidnappet eller udsat for kapring.
 • Afbestilling. Dækker erstatning til rejsearrangøren, hvis medarbejderen bliver forhindret i at rejse, fx ved akut sygdom.

Medicinsk forhåndsvurdering

Du skal sikre dig, at du er rask nok til at rejse - få en vurdering af, hvordan du er dækket for sygdom på din rejseforsikring.

Inden afrejse skal du og dine medrejsende forhåndsgodkendes af Trygs læge for at have fuld forsikringsdækning. Lægerne er tilknyttet døgnbemandende alarmcentral, så du kan ringe når som helst.

Ring på tlf. 44 20 46 55 eller mail til rejseservice.fga@falck.com

*Husk at have dit policenummer klar, når du ringer. Nummeret skal være på den person, der har tegnet rejseforsikringen.

 

Ring til os – vi er klar døgnet rundt

Tryg Alarm er hele døgnet bemandet med skademedarbejdere og dansktalende læger, som er klar til at hjælpe.

Vi giver øjeblikkelig hjælp – året rundt, uanset klokkeslæt.

Ring fra udlandet på +45 44 68 82 00