Bygningsforsikring, mand går ved erhvervsbygning

Bygningsforsikring -
til erhvervsbygninger

Med en bygningsforsikring sikrer du både værdien af selve bygningen og bygningens funktion. Vi specialtilpasser forsikringer til alle typer erhvervsejendomme.

Sådan dækker bygningsforsikringen

Vi kan tilpasse forsikringen præcis til din bygning og dine dækningsbehov. Derfor anbefaler vi altid at tage en snak med en af vores erfarne rådgivere på 44 20 44 50.

Mulighed for månedlig betaling

Du kan dele din regning op i månedlige betalinger. På den måde undgår du én stor årlig regning og får et bedre overblik. Du betaler nemt gennem Betalingsservice.

Særlige fordele i bygningsforsikringen

Bygningsværdien
Vi sikrer både værdien af bygninger og deres funktion.
Rådgivere med branchekendskab
Hos os får du rådgivning af erfarne erhvervsrådgivere med solidt branchekendskab.
Skræddersy din forsikring
I samarbejde med dig tilpasser vi forsikringen efter din bygning og dine behov.

Hvilke dækninger kan du vælge?

Brandforsikring
Vi anbefaler altid at have en brandforsikring. Er der lån i bygningerne, er den obligatorisk.

Grunddækning – indeholder flere skadetyper:

  • Stormskade og evt. følgende nedbørsskade
  • Snetryksskade
  • Vandskade ved udstrømning af vand fra røranlæg mv.
  • Vandskade ved udsivning af vand fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer
  • Skybrud og tøbrud
  • Frostsprængning af vand-, varme- og sanitetsrør
  • Indbrudstyveri eller forsøg på det
  • Påkørsel af bygninger
  • Anden pludselig skade

Til dig, som har et europæisk selskab

Europaforsikringen kombinerer erhvervsforsikring og bygningsforsikring i én overskuelig forsikringspakke til dig, der etablerer din virksomhed i Europa. Du får de samme forsikringsdækninger til dine europæiske selskaber, som du er vant til i Danmark. Ring og hør mere.