Bestyrelsesansvarsforsikring – beskyt dit personlige ansvar

Med forsikringen for bestyrelses- og direktionsansvar er din private formue beskyttet ved erstatningssager. 

Sådan dækker bestyrelsesansvarsforsikringen

Bestyrelsesansvarsforsikringen er til dig, der er direktør eller medlem af bestyrelsen. Den dækker, hvis du juridisk bliver gjort personligt erstatningsansvarlig ved ledelsen af et selskab eller en frivillig forening (fx ejer- og andelsforening) og skal betale erstatning.

Vi dækker eksempelvis:

  • Din personlige hæftelse – altså det, du skal betale i erstatning ved et krav.
  • Udgifter til advokater og andre sagkyndige, der skal hjælpe med at løse sagen.
  • Dine sagsomkostninger – også selvom sagen viser sig at være uberettiget. Sagsomkostninger overstiger ofte erstatningens beløb.
  • Dit renommé – fx udgifter til konsulentydelser, der kan dæmpe den negative effekt efter et erstatningskrav.
Min virksomhed

nemt overblik på Min virksomhed

Vil du se detaljer på dine forsikringer eller selv foretage ændringer? Du kan klare det meste online ved at logge ind på Min virksomhed.

Her kan du bl.a. få overblik over aktive og ophørte forsikringer, anmelde en skade eller se beløbet på din eventuelle bonus. Det er også på Min virksomhed, at vi sender beskeder til dig.

Log ind

Særlige fordele i bestyrelsesansvars­forsikringen

Beskytter private formuer

Forsikringen beskytter direktørers og bestyrelsesmedlemmers personlige formuer mod erstatningskrav, så du ikke skal hæfte personligt.

Dækker udgifter til retshjælp

Vi dækker udgifter til retshjælp – også selv om kravet viser sig at være uberettiget.

Rådgivere med branchekendskab

Hos os får du rådgivning af erfarne erhvervsrådgivere med solidt branchekendskab.

Hvornår er du som direktør eller bestyrelsesmedlem ansvarlig?

Direktører og bestyrelsesmedlemmer kan blive gjort ansvarlige både for en aktiv handling eller for at undlade at handle. Fx efter aktieselskabslovens regler om at:

  • styre selskabet og dets økonomi.
  • holde tilsyn med direktionen.
  • sikre, at selskabets aktiviteter holdes inden for vedtægterne.
Billede af kvinde med computer, som læser om Tryg Business

Få rabat med Tryg Business

Forsikringen her er en del af Tryg Business. Det betyder, at hvis du samler dine erhvervsforsikringer hos os, kan du få op til 20 % i rabat og adgang til særlige services.

Læs mere

Når du arbejder frivilligt

Selvom din medlemspost er frivillig eller ulønnet, er dit personlige ansvar ikke dækket gennem dine private forsikringer.

Vi anbefaler ulønnede bestyrelser og repræsentantskaber, som fx foreningsarbejde, at sikre deres ansvar på samme måde som professionelle bestyrelsesmedlemmer.