Bestyrelsesforsikring, fire personer sidder om et bord og diskuterer

Bestyrelsesansvar

– beskytter direktører og bestyrelsesmedlemmer

Med en bestyrelsesansvarsforsikring er direktørers og bestyrelsesmedlemmers private formuer beskyttede.

Sådan dækker bestyrelsesansvarsforsikringen

Forsikringen dækker, hvis direktører og bestyrelsesmedlemmer bliver gjort juridisk ansvarlige ved ledelsen af et selskab eller en frivillig forening (fx ejer- og andelsforening), og skal betale erstatning.

Hvornår er direktører og bestyrelsesmedlemmer ansvarlige?

Direktører og bestyrelsesmedlemmer kan blive gjort ansvarlige både for en aktiv handling eller for at undlade at handle, fx efter aktieselskabslovens regler om at:

  • styre selskabet og dets økonomi
  • holde tilsyn med direktionen
  • sikre, at selskabets aktiviteter holdes inden for vedtægterne.

Retshjælp er også dækket

Forsikringen dækker udgifter til advokater og andre sagkyndige, der skal hjælpe med at løse sagen.

Mulighed for månedlig betaling

Du kan dele din regning op i månedlige betalinger. På den måde undgår du én stor årlig regning og får et bedre overblik. Du betaler nemt gennem Betalingsservice.

Alle er forsikrede

Vi anbefaler, at alle direktører og bestyrelsesmedlemmer er dækkede, så ingen står uden forsikring.

Særlige fordele i bestyrelsesansvars­forsikringen

Beskytter private formuer
Forsikringen beskytter direktørers og bestyrelsesmedlemmers private formuer mod erstatningskrav.
Dækker udgifter til retshjælp
Vi dækker udgifter til retshjælp – også selv om kravet viser sig at være uberettiget.
Rådgivere med branchekendskab
Hos os får du rådgivning af erfarne erhvervsrådgivere med solidt branchekendskab.