Medforsikring af familien

Når du har en sundhedsforsikring hos os, kan du vælge også at forsikre din ægtefælle/samlever. 

Ægtefælle/samlever

Sygdom i familien kan påvirke os lige så meget, som hvis vi selv er syge. Derfor tilbyder vi, at du kan købe en Sundhedsforsikring til din ægtefælle/samlever.

Du kan medforsikre din ægtefælle/samlever. Forsikringen ophører, når medarbejderen, der er omfattet af sundhedsforsikringen, via arbejdet ikke har sundhedsforsikring mere.

Hvad koster det?

For ægtefælle/samlever er prisen årligt: 2.635 kr. pr. person.
Dertil tillægges en lovpligtig skadeforsikringsafgift på 1,1 % af prisen og 40 kr. til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Disse beløb vil fremgå af opkrævningen.
Priserne gælder fra 1. januar 2023.

Download

Begæring til medforsikring af ægtefælle/samlever, Tryg sundhedsforsikring
Betingelser for medforsikring ægtefælle/samlever, Tryg sundhedsforsikring

Børn

Dine børn under 24 år er automatisk medforsikret på din sundhedsforsikring. Dine børn vil her være

  • fælles børn
  • egne børn
  • ægtefælle/samlevers børn
  • plejebørn

Børn har samme dækning, som den forælder der er ansat i DSB.

Tryg Sund-app

Med Tryg Sund-appen kan du få adgang til din Tryg sundhedsforsikring, når du er på farten. Log ind med NemID. Hent appen i App Store eller Google Play.

• Se, hvordan du er dækket af din sundhedsforsikring.
• Anmeld din skade direkte i appen, hvis du har behov for behandling.
• Kontakt Tryg Lægehotline.
• Brug StressStop-linjen der forebygger at stress udvikler sig.
• Få pyskologisk krisehjælp ved en alvorlig hændelse.
• Adgang til Tryg Vejviser der hjælper dig med at finde vej i det offentlige sundhedssystem.

Digital kommunikation

Har du tilmeldt dig digital kommunikation via e-Boks eller via ”Min side” på tryg.dk, modtager du forsikringsaftalen m.v. ad denne vej.

Anciennitet

Hvis du har haft en sundhedsforsikring uden ophør i mindst 6 måneder, skal du på anmodningen blot skrive ”over 6 måneder” i feltet ”anciennitet fra dato”. Har du haft en sundhedsforsikring i mindre end 6 måneder, skal vi have oplyst datoen for, hvornår første sundhedsforsikring blev tegnet.

Bemærk, at anciennitetsdatoen ikke står i din police, men er noteret i Tryg til brug for skadebehandlingen.

Karensperiode

Forsikringen træder i kraft den dag, vi har godkendt tilmeldingen, eller på den senere dato, som står på policen.

Kommer du til skade, efter at du er blevet omfattet af forsikringen, dækker forsikringen med det samme.

Sygdomme, gener og følger af skader, der er opstået og/eller diagnosticeret før, forsikringen trådte i kraft, og som du kender til eller burde kende til, er dækket, når forsikringen har været i kraft i 6 måneder.

Har du haft en sundhedsforsikring i et andet forsikringsselskab, og er din sundhedsforsikring nu overført til Tryg, modregnes den tid, du har haft forsikringen i de 6 måneder.


Dækning ved misbrug gælder fra 6 måneder efter, forsikringen trådte i kraft.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb indtil 14 dage efter, du modtager opkrævningen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med vores rådgivning, forsikringsdækninger eller andet, er du altid velkomme til at kontakte os. Er du stadig ikke tilfreds har du også andre klagemuligheder.

Du kan kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling
Tryg
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
mail: Kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00
www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Aflønning i Tryg

Aflønningen i Tryg i forbindelse med forsikringssalg kan være fast løn, provision eller bonus. 

Produktinformation

Vi opfordrer dig til at læse mere om de forsikringer, du har købt her

Har du spørgsmål til medforsikring af familien?

Ring til os på 44 20 30 70
(mandag til torsdag kl. 8-17, fredag 8-16)

Eller skriv til dsb@tryg.dk