Leveret af

Anmeld skade

Her kan du se, hvordan du anmelder en skade på dine forsikringer

 

Arbejdsskade, se nedenfor

Ansvarsskade, anmeld her

Løsøreskade, anmeld her

Bygningsskade anmeld her

Motorkøretøjskade, anmeld her 

Transportskade, anmeld her

Idrætsulykkeskade, anmeld her

Rejseskade, anmeld her

Bestyrelsesansvarsskade, se nedenfor

 

Sådan anmelder du din arbejdsskade

Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsskade er en fysisk eller psykisk skade, som sker under udførelsen af arbejdet/virket for foreningen.
Arbejdsgiver har pligt til at en hændelse anmeldes til arbejdsmarkedets erhvervsikring.
Skaden kan anmeldes af såvel forening som af den skaderamte.

Anmeldelse af arbejdsskade

Du kan anmelde en arbejdsulykke
eller skade online på virk.dk  

Særligt vedrørende brilleskader

En brilleskade dækkes, når dine briller bliver ødelagt i forbindelse med dit virke for foreningen. Medlemmets egen briller er aldrig dækket under udførelse af sporten.
Ved brilleskader skal du anmelde skaden via mail til Arbejdsskadeafdelingen på arbejdsskade@tryg.dk 

Har du spørgsmål er du også velkommen til at kontakte afdelingen på telefon           44 20 61 25
Policenummeret, du skal henvise til er 653-899 851 

Erhvervssygdomme

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under (fx slidgigt i knæ og tennisalbue).
En erhvervssygdom skal du altid anmelde via din egen læge.
Ønsker du yderligere information, kan du finde dette på dette Faktaark om Arbejdsskade.

Sådan anmelder du din ansvarsskade

Hvad er en ansvarsskade?

Hvis medlemsforeningens ansatte har forvoldt skade på personer eller på andres bygninger, ting eller dyr fx skader på ting ved den ansattes virke for medlemsforeningen, skal skaden anmeldes til forsikringen.
For at anmelde skaden skal du bruge

  • CVR-nummer eller policenummer
  • Eventuel dokumentation, fx billeder og kvitteringer.

Når din anmeldelse er sendt, modtager du en bekræftelse på mail fra os.
Du kan anmelde skaden via dette link.

Sådan anmelder du en bestyrelsesansvarsskade

Anmeld bestyrelsesansvarsskade

Du anmelder en bestyrelsesansvarsskade ved at sende en mail til
prof.ansvar@tryg.dk med en kort beskrivelse af hændelsesforløbet
samt vedlægge relevante dokumentation.

Vi kontakter dig herefter.

Sådan anmelder du øvrige skader

Anmeld øvrige skader

Se nærmere omkring anmeldelse af skader på forsikringerne Løsøre, Bygning, Motorkøretøj, Transport, Idrætsulykke og Rejse på dette link.