Har du brug for hjælp?

70 11 20 20

Har du brug for hjælp?

70 11 20 20

Om Tryg

Gebyrer og afgifter

Trygs udgifter ved opkrævning af forsikringsbetaling er forskellige, og afhænger af om du betaler via indbetalingskort eller Betalingsservice.

Derfor er opkrævningsgebyrerne også forskellige og beregnes særskilt. Gebyret udgør 38,50 kr. pr. opkrævning ved betaling via indbetalingskort og 9,50 kr. pr. opkrævning pr. forsikring ved betaling via Betalingsservice. En del af dette gebyr betaler Tryg videre til Betalingsservice (Nets).

Derudover skal der betales skadeforsikringsafgift til Staten af prisen for skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer. Afgiften udgør 1,1% af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Bidrag til Garantifonden

Vi opkræver 40 kr. pr. år i bidrag til Garantifonden på bil-, motorcykel-, indbo-, hus-, og sundhedsforsikring.

Særligt for indbo, hus, fritidshus og Young Living

For Indbo, Hus og Fritidshus, samt for YoungLiving opkræves:

Årligt Stormflods-/stormfaldsafgift på 40 kr. til Stormrådet på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormfald betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove.

Særligt for båd

Statsafgiften udgør 1,34% af fartøjets kaskoforsikringssum. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst.

Særligt for bil, MC, EU-knallert og knallert

 • En statsafgift på 42,9% af forsikringsprisen på din ansvarsforsikring på din bil eller MC. for EU-knallert og knallertforsikring er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og gebyrer.
 • På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 84,00 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes.

Særligt for erhverv

Særligt for køretøjer til erhverv

Statsafgiften er indregnet i den del af den pris, du får oplyst inden afgifter og gebyrer.

 1. For knallerter og trehjulede el-drevne motorcykler (ellert) 230 kr.
 2. For busser, der alene udfører turist- og bestillingskørsel - 34,4 % af ansvarspræmien
 3. For andre køretøjer end de nævnte - 42,9 % af ansvarspræmien

Statsafgift gælder ikke for følgende typer køretøjer:

 • Lastbil til transport af gods mod betaling med totalvægt over 3,5 t.
 • Prøveskilte
 • Forhandler- og værkstedsforsikring
 • Traktor uregistreret
 • Traktor godkendte nr. plader
 • Arbejdsmaskiner

Særligt for erhvervsbygning og erhvervsforsikring opkræves

Årligt Stormflods-/stormfaldsafgift på 60 kr. til Stormrådet på brandforsikring for bygning og løsøre. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormflod betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove.

Særligt for arbejdsskade

På arbejdsskadeforsikringen opkræves 2,5 % af prisen i arbejdsmiljøafgift. Afgiften har til formål at tilskynde arbejdsgiverne til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Gebyrer

Betalingsgebyrer

 • Vælger du at betale årligt, lægger vi ikke ekstra betalingsgebyr på prisen.
 • Vælger du at betale månedligt, beregner vi et tillæg på 3 % af den helårlige pris.

Rykkergebyr

Hvis forsikringen ikke betales til tiden, sender vi en rykker. Hver gang vi sender en rykker, opkræver vi et gebyr på 100 kr. til dækning af de ekstra administrationsomkostninger.

Opsigelsesgebyr (Privatforsikringer)

Du kan vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.

Gebyrsats for kort opsigelse
Grundgebyr: 74 kr. (2024).
Opkræves altid, hvis forsikringen opsiges før forsikringsårets udløb. Gælder alle produkter omfattet af kort opsigelse.

Forsikringer opsagt inden et år
Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår, opkræver vi – udover grundgebyret – disse gebyrer:

Indbo, Knallert, Kæledyr, Børneforsikring, Personforsikring, Ulykke, Sundhed, Teltvogn, Trailer og YoungLiving: 484 kr. (2024).

Båd, Lystfartøj, campingvogn, Motorcykel, Personbil, Hus, Fritidshus og Årsrejse: 810 kr. (2024).

Fysisk post (Privatforsikringer)

Hvis du ikke er tilmeldt digital post fra os i e-Boks eller på Min side, koster det 82,50 kr. om året pr. forsikringstager, uanset hvor mange forsikringer du har. 

Såfremt der gør sig specielle forhold gældende, kan du blive undtaget. Ring til os på 78 75 78 57 for høre nærmere. Du kan også logge ind på Min Side og her registrere at du ønsker at modtage digital post.