Rejse- og afbestillingsforsikring året rundt

Når du har valgt Visa Credit eller Visa Credit Platinum med rejseforsikring, er du altid klar til at rejse. Du er dækket på både private ferierejser og erhvervsrejser året rundt i hele verden, uanset hvor ofte du rejser, og uanset om rejsen foregår i eller udenfor landet, hvor du bor.

Forsikringen dækker også afbestilling af både private- og erhvervsrejser.

Din (kortholders) ægtefælle/samlever med samme folkeregisteradresse som dig samt jeres, dine eller din ægtefælles/samlevers børn til og med 23 år er dækket via kortet. I kan vælge at rejse samlet eller hver for sig.

Med rejseforsikring på dit Visa Credit kort året rundt er det slut med at købe dyre rejseforsikringer til hver enkelt rejse. Du vil automatisk være dækket på dine rejser, så du kan få behandling, hvis du bliver syg eller kommer til skade på rejsen.

Visa Credit Rejseforsikring dækker de fleste behov, og Visa Credit Platinum Rejseforsikring dækker noget ekstra. Læs de fuldstændige vilkår i forsikringsbetingelserne.

Kontakt os

Har du haft en skade, eller har du spørgsmål til dine forsikringer, tilkøb af forsikringer eller andet, så kontakt os på telefonnummer 44 20 51 11

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvordan dækker forsikringen?

Hvem dækker forsikringen?

Forsikringen dækker både dig som indehaver af et gyldigt Visa Credit eller Visa Credit Platinum kort samt ægtefælle/samlever på samme folkeregisteradresse og jeres børn til og med 23 år.

Hvor dækker forsikringen?

Visa Credit og Visa Credit Platinum rejseforsikring dækker på erhvervsrejser og ferierejser i hele verden - både i og uden for bopælslandet.

Ved rejser i bopælslandet er det en betingelse, at rejsen har minimum én overnatning, eller at rejsen foretages til sted, der ligger mere end 50 km fra din faste bopæl.

Hvor længe dækker forsikringen?

 • Visa Credit rejseforsikring dækker de første 30 dage af rejsen.
 • Visa Credit Platinum rejseforsikring dækker de første 60 dage af rejsen.

Dækker forsikringen, hvis Det Danske Udenrigsministerium fraråder rejser til landet?

Visa Credit rejseforsikring og Visa Credit Platinum rejseforsikring dækker ikke skade ved rejser til områder, som Det Danske Udenrigsministerium fraråder rejser til, hvis skaden er en direkte følge af tilstanden i området.

um.dk kan du finde oplysninger om forholdene på dit rejsemål. Det danske udenrigsministerium har også en abonnementstjeneste, der gratis giver mulighed for at få en e-mail tilsendt, hvis rejsevejledningen ændres for dit rejsemål.

Hvis det danske udenrigsministerium fraråder rejse til landet, efter du har købt en pakkerejse dertil, kan du rette henvendelse til rejsearrangøren, som i henhold til Lov om pakkerejser har pligt til at refundere dig rejsens pris, hvis rejsen ikke er mulig.

Skal rejsen være købt med mit Visa Credit kort for, at den er dækket?

Nej. Du er dækket, selvom din rejse ikke er betalt med dit Visa Credit eller Visa Credit Platinum kort.

Undtagelse: For at aktivere billejeforsikringen på Visa Credit Platinum skal billejen betales med kortet.

Eksisterende og kronisk sygdom - hvordan skal jeg forholde mig ifht. medicinsk forhåndsgodkendelse?

Medicinsk forhåndsvurdering

Visa Credit Rejseforsikring og Visa Credit Platinum Rejseforsikring dækker, hvis du kommer til skade eller bliver akut syg på din rejse. Men dækningen kan være anderledes, hvis du har en kronisk sygdom eller er i gang med behandling for en eksisterende sygdom. Derfor har du brug for det, som vi kalder en medicinsk forhåndsvurdering.

Den medicinske forhåndsvurdering skal afgøre, om du også er dækket, hvis din nuværende sygdom kræver behandling under rejsen. Når den er foretaget, får du udstedt et bindende forhåndstilsagn.

Er dit helbred herefter uændret frem til afrejsedato, kan du roligt rejse afsted.

Tager du afsted uden at oplyse os om, at du har en sygdom, så kan du risikere selv at skulle betale behandling på hospitalet.

Tag den elektroniske test

Hvis du har behov for en medicinsk forhåndsvurdering, skal du starte med at tage den elektroniske test, som du finder her.

Her får du hurtigt svar på, hvordan du er dækket for sygdom eller tilskadekomst på rejseforsikringen, eller om vi har brug for yderligere oplysninger, inden vi kan tage endelig stilling.

Hvis resultatet af testen viser, at vi har brug for flere oplysninger, skal du kontakte os på det telefonnummer, der står på resultatsiden.

Vi giver besked om du kan rejse uden forbehold - eller om du får et forbehold for den konkrete sygdom/lidelse/skade.

Forhåndsvurderingen gælder pr. rejse

Forhåndsvurderingen gælder for den aktuelle rejse. Så du skal overveje, om der skal bedes om forhåndsvurdering igen, næste gang du skal rejse.

Hvad dækker afbestillingsforsikringen? F.eks hvis du eller en pårørende bliver syg

Min svigermor er blevet alvorlig syg og er kommet på hospitalet. Kan jeg få erstatning, hvis det bliver nødvendigt at afbestille rejsen?

Ja, på Visa Credit og Visa Credit Platinum rejseforsikring følger dækning ved afbestilling automatisk med, så indenfor den sum forsikringen dækker, kan du få erstattet den del af rejsens pris (opholdsudgifter og transport), som du ikke kan få refunderet fra rejsearrangøren ved alvorlig og akut sygdom blandt pårørende.

Hvilke familiemedlemmer hører til kredsen af pårørende i forbindelse med afbestilling?

Pårørende er:

 • din ægtefælle, samlever,
 • børn, svigerbørn og børnebørn,
 • forældre, svigerforældre og deres fastboende samlevere,
 • bedsteforældre,
 • søskende og stedsøskende,
 • svogre og svigerinder,
 • rejseledsager. Det vil sige en person, der står på din rejsebillet eller som har købt billet til samme rejse fordi I skal foretage rejsen sammen.

Jeg holder ferie i det land hvor jeg bor, fx i Danmark. Kan jeg få erstatning for afbestilling, hvis jeg bliver syg?

Ja, Visa Credit og Visa Credit Platinum rejseforsikring dækker ferie i bopælslandet, når rejsen har minimum én overnatning, eller når rejsen foretages til sted, der ligger mere end 50 km fra din faste bopæl.

Hvilke dokumenter skal jeg vise for at kunne få erstatning i forbindelse med afbestilling?

Du skal kunne dokumentere følgende:

 • Originale rejsebilag,
 • Bekræftelse på afbestilling af rejsen,
 • Oplysning om det beløb, der er refunderet af rejsearrangøren,

Derudover skal du, når det er relevant, kunne sende lægeerklæring, dødsattest eller politianmeldelse.

Udgifter, som refunderes fra anden side, fx rejsearrangøren, hotellet, ferieboligudlejer og luftfartsselskabet er ikke dækket af rejseforsikringen.

På grund af frygt for terror i det land, som jeg skal rejse til, vil jeg gerne afbestille min rejse. Dækker afbestilling?

Ja, afbestillingsforsikringen dækker, hvis der i det land, rejsen er bestilt til, opstår eller er overhængende fare for:

 • krig eller krigslignende tilstande
 • terrorisme
 • naturkatastrofer
 • epidemi

Det er en betingelse, for at afbestillingsforsikringen dækker, at Det Danske Udenrigsministerium, en danske ambassade eller lignende institution har konstateret og dokumenteret hændelsen, og Det Danske Udenrigsministerium fraråder al unødig indrejse eller allerede har anbefalet evakuering.

Sygdom, hjemtransport og afbrydelse af din rejse. Kender du reglerne?

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg?

Hvis du rejser i EU-, EØS-landene samt Schweiz, Færøerne og Grønland*, er du omfattet af det blå EU-sygesikringskort.

Det er vigtigt, at du medbringer det blå EU-sygesikringsbevis på rejser til Europa. Det blå kort giver dig ret til sygehjælp på samme vilkår som opholdslandets egne borgere.

Visa Credit Rejseforsikring og Visa Credit Platinum Rejseforsikring sikrer, at du har mulighed for behandling på privathospitaler, at du ikke kommer til at betale dele af din behandling på offentlige hospitaler, og at der er adgang til en alarmcentral. Husk at kortet altid skal fremvises ved enhver form for offentlig lægebehandling.

Kommer du til skade eller bliver akut syg, skal du kontakte Tryg

Tryg sørger for at stille betalingsgarantier til det behandlede hospital, betaling til læger m.v. Tryg forbeholder sig ret til at indtræde i din eller sikredes rettigheder i forbindelse med refusion efter det blå kort.  

Hvis du rejser uden for EU mv. og kommer til skade eller bliver akut syg, skal du kontakte Trygs alarmcentral, som vil sørge for, at hospitalet modtager betaling for lægebehandling, medicin mv.  Du finder telefonnummeret på dit rejsekort.

Vores alarmcentrals læger vil samtidig følge dig under hele sygdomsforløbet og sikre, at du får den rette behandling på hospitalet.

*I samme geografiske område, som det den offentlige rejsesygesikring tidligere dækkede.

Kan jeg selv bestemme, om jeg vil transporteres hjem?

Vores alarmcentrals læger tager stilling til, om der er grundlag for hjemtransport. Beslutningen træffes på grundlag af faktorer som diagnose, sygdommens alvorlighed og det behandlende hospitals mulighed for at give den rette behandling mv.

Hjemtransport kan foregå enten via ambulance, rute- eller charterfly.

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke hjemtransport. Dækningen findes i stedet på din rejseforsikring og varetages i praksis af Trygs alarmcentral.  

Hvilke hospitaler samarbejder Tryg med på verdensplan?

Trygs alarmcentral samarbejder med mange forskellige hospitaler, klinikker og læger i hele verden. At vi har et globalt netværk betyder, at vi har kvalitetssikret alle vores leverandører i netværket, og man derfor er sikret kvalificeret behandling.

Min far bor i Frankrig, og jeg skal på ferie i Italien. Hvis jeg bliver syg, dækker rejseforsikringen så tilkaldelse af min far?

Rejseforsikring dækker udgifter til transport og ophold for 1 person, der efter aftale med Trygs alarmcentral kaldes ud til dig, hvis du bliver akut syg eller kommer alvorligt til skade og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst tre døgn. Der i den forbindelse ikke begrænsninger i forhold til hvilke lande personen tilkaldes fra.

Dækning ved udgifter når bagagen er forsinket, bortkommet eller beskadiget?

Er mit kamera dækket, hvis det bliver stjålet på ferien?

Visa Credit Platinum Rejseforsikring dækker tyveri fra eller beskadigelse og bortkomst af indskrevet bagage. Derudover gælder der særlige regler ved tyveri fra bil mm.

På min ferie blev min bagage forsinket i seks timer på udrejsen. Kan jeg få nogen erstatning?

Hvis du kan dokumentere, at din bagage har været forsinket i mere end fire timer på udrejsen, så dækker Visa Credit Rejseforsikring rimelige og nødvendige udgifter til tøj og toiletartikler med indtil 5.000 kr. i alt og Visa Credit Platinum Rejseforsikring med indtil 7.500 kr. i alt. Husk at få dokumentation på dine køb.

Hvordan opsiger jeg forsikringen?

Din rejseforsikring er købt sammen med dit Visa Credit kort hos Jyske Bank, og du kan derfor kun opsige din rejseforsikring ved at rette henvendelse til Jyske Bank.

Dækker rejseforsikringen, hvis jeg bliver sat i karantæne under min rejse?

Rejseforsikringen dækker nødvendige og rimelige udgifter til kost, logi og ny hjemrejse, hvis du bliver sat i karantæne under din rejse, fordi bliver du testet positiv for coronavirus/covid-19. Rejseforsikringen dækker på samme måde, hvis du er nær kontakt til en smittet person.

Det er en forudsætning for dækningen, at du først efter afrejse

 • er konstateret smittet, eller
 • har fået kendskab til nær kontakt med smittet person.

Rejseforsikringen dækker IKKE

 • udgifter, der er dækket af din rejseudbyder. Kontakt altid først din rejseudbyder for at høre dine muligheder for hjælp til kost, logi og ny hjemrejse.
 • udgifter til ny hjemrejse, hvis Udenrigsministeriet, Statens Serum Institut eller lignende offentlig dansk myndighed allerede anbefalede evakuering eller hjemrejse før din afrejse.

Hvad dækker de to typer rejseforsikring?

Visa Credit Rejseforsikring

Dækker

 • Private og erhvervsrejser af op til 30 dages varighed
 • Lægehjælp, hospitalsindlæggelse og hjemtransport, hvis du bliver syg eller kommer til skade på rejsen
 • Kompensation, hvis dit fly bliver aflyst eller forsinket og du har et berettiget krav mod flyselskabet
 • Hvis din bagage bliver forsinket
 • Afbestilling af din ferierejse op til 40.000 kr.
 • Erstatningskrav, hvis du bliver gjort ansvarlig for en skade på rejsen
 • Sagsomkostninger i forbindelse med private tvister, som er opstået under rejsen

Dækningsoversigten er vejledende og ikke udtømmende, se dine forsikringsbetingelser for det fulde overblik.

Dækker ikke

 • Erstatning, hvis du får et varigt men
 • Ekstraudgifter til transport, hvis du bliver forsinket undervejs på din rejse
 • Hvis din bagage bliver stjålet
 • Udgifter til en erstatningsrejse eller kompensation for ødelagte rejsedøgn
 • Skader på den bil, du lejer på din ferie
 • Udgifter til anden feriebolig, hvis den du har lejet bliver ubeboelig

Visa Credit Platinum Rejseforsikring

Dækker

 • Private og erhvervsrejser af op til 60 dages varighed
 • Lægehjælp, hospitalsindlæggelse og hjemtransport, hvis du bliver syg eller kommer til skade på rejsen
 • Kompensation, hvis dit fly bliver aflyst eller forsinket og du har et berettiget krav mod flyselskabet
 • Erstatningskrav, hvis du bliver gjort ansvarlig for en skade på rejsen
 • Sagsomkostninger i forbindelse med private tvister, som er opstået under rejsen
 • Hvis din bagage bliver forsinket, stjålet eller brænder
 • Afbestilling af din ferierejse op til 60.000 kr.
 • Erstatning, hvis du får et varigt men
 • Ekstraudgifter til transport, hvis du bliver forsinket undervejs på din rejse
 • Udgifter til en erstatningsrejse eller kompensation for ødelagte rejsedøgn
 • Skader på den bil, du lejer på din ferie
 • Udgifter til anden feriebolig, hvis den du har lejet bliver ubeboelig

Dækningsoversigten er vejledende og ikke udtømmende, se dine forsikringsbetingelser for det fulde overblik.

Generel information om din rejseforsikring

Husk det blå EU-sygesikringskort

Hvis du skal på ferie i et EU-/EØS-land, skal du huske det blå EU-sygesikringskort. Det sidestiller dig med borgerne i det land, du opholder dig i, så du er sikret den samme behandling som dem. Det vil sige, at servicen og sygehjælpen kan være helt anderledes end den, du ellers ville få i Danmark. Rejseforsikringen på dit Visa Credit kort sikrer dog, at du har mulighed for at blive behandlet på privathospitaler, at du ikke kommer til at betale dele af din behandling på offentlige hospitaler, og at du døgnet rundt kan ringe til en dansktalende alarmcentral.

Alle rejsende skal dog, om muligt, medbringe et gyldigt blåt EU-sygesikringskort på rejsen. Bestil i god tid Det blå EU-sygesikringskort er gratis, og du kan bestille det online på www.borger.dk. Vær i god tid, det tager 2-3 uger at få det. Husk, at det blå kort har en udløbsdato, så få tjekket i god tid inden afrejse, om du har brug for at bestille et nyt.

Du kan nemt finde ud af, hvilke lande du skal have kortet med i, og hvordan det dækker i dit rejseland.

Krav vedrørende flykompensation efter EU forordning EU261/04.

Hvis du eller dine medrejsende forsikrede bliver forsinket på ud- eller hjemrejse inden for EU eller til og fra EU, og skal flyve med et EU/norsk registreret flyselskab, kan du anmelde dit kompensationskrav.

Størrelsen på kompensationen afhænger af årsagen til dit krav og længden på flyvningen. Der er en række punkter, der skal være opfyldt, for at du kan være berettiget til kompensationen:

 • Rejsen skal enten foregå indenfor EU eller til/fra EU
 • Rejsen skal foregå med et flyselskab, som er EU- eller norsk registreret
 • Dit krav skal være berettiget, jf. EU-forordning EU261/04
 • Er du berettiget til erstatning for flykompensation, og ønsker du at gøre brug af din forsikringsdækning, skal vi gøre opmærksom på, at der gælder en selvrisiko på 35% af kompensationsbeløbet. Selvrisikoen bliver fratrukket før udbetaling.

Medicinsk forhåndsvurdering – tag den elektroniske test

Trygs rejseforsikring dækker akut sygdom eller skade på din rejse. Men du kan have brug for en medicinsk forhåndsvurdering, hvis du har en kronisk sygdom eller er i behandling for en eksisterende sygdom. Du kan tidligst få en forhåndsvurdering og et forhåndstilsagn to måneder før afrejse.

Den medicinske forhåndsvurdering skal afgøre, om du også er dækket, hvis din nuværende sygdom kræver behandling under rejsen. Du skal altså ikke droppe dine rejseplaner, fordi du er i behandling for en sygdom.

Når vurderingen er foretaget, får du udstedt et bindende forhåndstilsagn. Tilsagnet kræver, at dit helbred er uændret frem til afrejsedato. Tager du afsted uden at oplyse os om, at du har en sygdom, så risikerer du selv at skulle betale for lægebehandling.

Det er Falck Global Assistance, som hjælper Tryg med at lave medicinske forhåndsvurderinger. Gå ind på linket her på siden, hvor du kan teste, om du har brug for en medicinsk forhåndsvurdering.

Læs mere

Krav vedrørende flykompensation efter EU forordning EU261/04

Hvis du eller dine medrejsende bliver forsinket på ud- eller hjemrejse inden for EU eller til og fra EU, og skal flyve med et EU/norsk registreret flyselskab, kan du anmelde dit kompensationskrav.

Størrelsen på kompensationen afhænger af årsagen til dit krav og længden på flyvningen. Der er en række punkter, der skal være opfyldt for, at du kan være berettiget til kompensationen:

 • Rejsen skal enten foregå inden for EU eller til/fra EU
 • Rejsen skal foregå med et flyselskab, som er EU- eller norsk registreret
 • Dit krav skal være berettiget, jf. EU-forordning EU261/04
 • Er du berettiget til erstatning for flykompensation og ønsker du at gøre brug af din forsikringsdækning, skal vi gøre opmærksom på, at der gælder en selvrisiko på 35% af kompensationsbeløbet. Selvrisikoen bliver fratrukket før udbetaling.

Har du haft en skade? Anmeld her

Du skal anmelde din skade online direkte hos os. Du skal blot sørge for at have dit kortnummer ved hånden.

 

Flykompensation

 

Anmeldes online via link til skadeanmeldelse herunder.

 

Læs afsnittet ''Generel information om din rejseforsikring” herunder for yderligere information om dækning for flykompensation.

 

Tryg Alarm

 

Du har adgang til Tryg Alarm, uanset om du rejser i EU/EØS-landene eller i den øvrige verden. Alarmcentralen har medarbejdere og læger, der døgnet rundt sidder klar til at hjælpe dig på:

 

Telefon (+45) 44 20 51 11

 

E-mail: alarm@tryg.dk

 

Opkald til og fra Tryg Alarm er betalt af forsikringen. Derfor skal du sikre dig en udspecificeret telefonregning for udgiften til opkaldet. Vi samarbejder med Falck Global Assistance under navnet Tryg Alarm

Gå til skadeanmeldelse