Leveret af

Anmeld skade

Arbejdsskade, se nedenfor

Sundhedsskade, anmeld på din Tryg Sund-app eller anmeld her

Tandskade, indsend din regning her

 

Her kan du anmelde skader på sundhedsforsikringen og tandforsikringen samt se, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at anmelde en arbejdsskade. Du kan også læse om dine muligheder for refusion af udgifter.

Sådan bruger du din sundhedsforsikring

Anmeld skade

Har du brug for din sundhedsforsikring, skal du anmelde skaden.
Du kan også anmelde nye skader på Tryg Sund-appen.

Har du spørgsmål til skader, du allerede har anmeldt, kan du ringe til 44 20 26 00.

Trygs kvalitetssikrede netværk

Når der er brug for behandling, er vores store kvalitetssikrede netværk af privathospitaler og klinikker altid klar til at modtage dig.

Vi har fokus på, at du får en god behandling, hvor patientsikkerheden og kvaliteten er høj, og vi følger op på dit behandlingsforløb og sikrer os, at du får den rette behandling.

Når din egen læge har henvist dig til undersøgelse eller behandling, skal du kontakte os. Så finder vi i samråd med dig en behandler i vores netværk.

Det sikrer dig, at:

  • du ikke skal bruge tid på at finde en behandler
  • du hurtigere kommer til behandling
  • du ikke selv skal lægge ud for behandlingen – vi afregner direkte med behandleren

Har du særlige ønsker i forbindelse med fysioterapi eller kiropraktik om behandling uden for vores netværk, skal du selv lægge ud for behandlingerne. Når dit behandlingsforløb er færdigt, afregner du selv med din behandler og sender en kopi af alle originale regninger til vores Sundhedsteam, der refunderer udgiften. Regningerne skal være specificerede. Det er en betingelse, at behandleren har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring.

Refusion af dine udgifter

Har du regninger på forhåndsgodkendte fysioterapi- eller kiropraktorbehandlinger, som du selv har lagt ud for?

Her skal du sende regningerne til os på faktura.sundhed@tryg.dk. Du skal sende dit registrerings- og kontonummer sammen med regningen. Vi overfører pengene til din konto inden for 10 hverdage.

Hvad skal fremgå af regningen?

På regningen skal vi kunne se:

  • hvor du har fået behandling
  • hvornår du har fået behandling
  • hvilken behandling du har fået.
Betalingsgaranti

Har vi godkendt en behandling, undersøgelse, scanning eller lignende på et privathospital, sender vi altid en betalingsgaranti. Hospitalet eller klinikken sender så regningen direkte til os.

Sådan bruger du din Tandforsikring

Kontaktnummer

Har du spørgsmål til nye skader eller skader, du allerede har anmeldt, er du velkommen til at kontakte os på 44 20 61 28 (kl. 8-16) eller trygtand@tryg.dk.

Refusion af dine udgifter

Du afregner altid selv direkte med din behandler. Når behandlingen er færdig, kan du sende regningen til os på dette link anmeld tandskade. Her kan du vedlægge regningen i elektronisk form (enten scannet eller ved at have taget et billede af regningen).

Sådan bruger du din arbejdsskadeforsikring

Anmeldelse af skade

Nye skader skal altid anmeldes via EASY.

Har du allerede fået anmeldt en arbejdsskade, er du velkommen til at kontakte os på 44 20 61 25 (mandag til torsdag kl. 8-17, fredag 8-16) eller på arbejdsskade@tryg.dk