Medforsikring af familien

Når du har en sundhedsforsikring hos os, kan du vælge også at forsikre din ægtefælle/samlever og børn mellem 0-24 år. Så får de samme gode vilkår som dig.
Det samme kan du i en begrænset periode gøre på tandforsikringen for ægtefælle/samlever og børn mellem 18-25 år.

Medforsikring af familien, Sundhedsforsikring

Ægtefælle/samlever

Sygdom i familien kan påvirke os lige så meget, som hvis vi selv er syge. Derfor tilbyder vi, at du kan købe en sundhedsforsikring til din ægtefælle/samlever, så længe vedkommende ikke er fyldt 65 år.

Hvad koster det?

For ægtefælle/samlever er prisen årligt 1.289 kr.

Dertil lægges en lovpligtig skadeforsikringsafgift på 1,1% af beløbet og 40 kr. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Disse beløb vil fremgå af opkrævningen.

Priserne er gældende fra 1. januar 2020.

Begæring for medforsikring af familien, Tryg Sundhedsforsikring
Betingelser for medforsikring af familien, Tryg Sundhedsforsikring

Børn

Sygdom i familien kan påvirke os lige så meget, som hvis vi selv er syge. Derfor tilbyder vi, at du kan købe en sundhedsforsikring til dine børn mellem 0-24 år. Du kan forsikre dine børn, hvad enten det er:

 • fælles børn
 • egne børn
 • ægtefælle/samlevers børn (med samme bopælsadresse som dig).
 • pleje-/stedbørn (med samme bopælsadresse som dig)

Hvad koster det?

For børn er prisen årligt 306 kr. pr. barn.

Dertil lægges en lovpligtig skadeforsikringsafgift på 1,1% af beløbet og 40 kr. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Disse beløb vil fremgå af opkrævningen.Priserne er gældende fra 1. januar 2020.

Begæring for medforsikring af familien, Tryg Sundhedsforsikring
Betingelser for medforsikring af familien, Tryg Sundhedsforsikring

Digital kommunikation

Har du tilmeldt dig digital kommunikation via e-Boks eller via ”Min side” på tryg.dk, modtager du forsikringsaftalen m.v. ad denne vej.

Anciennitet

Hvis du har haft en sundhedsforsikring uden ophør i mindst 2 år, skal du på anmodningen blot skrive ”over 2 år” i feltet ”anciennitet fra dato”. Har du haft en sundhedsforsikring i mindre end 2 år, skal vi have oplyst datoen for, hvornår første sundhedsforsikring blev tegnet.

Bemærk, at anciennitetsdatoen ikke står i din police, men er noteret i Tryg til brug for skadebehandlingen.

Karensperiode

Forsikringen træder i kraft den dag, vi har godkendt tilmeldingen, eller på den senere dato, som står på policen.

Kommer du til skade, efter at du er blevet omfattet af forsikringen, dækker forsikringen med det samme.

Sygdomme, gener og følger af skader, der er opstået og/eller diagnosticeret før, forsikringen trådte i kraft, og som du kender til eller burde kende til, er dækket, når forsikringen har været i kraft i 2 år.

Har du haft en sundhedsforsikring i et andet forsikringsselskab, og er din sundhedsforsikring nu overført til Tryg, modregnes den tid, du har haft forsikringen i de 2 år.

Dækning ved misbrug gælder fra 6 måneder efter, forsikringen trådte i kraft.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb indtil 14 dage efter, du modtager opkrævningen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med vores rådgivning, forsikringsdækninger eller andet, er du altid velkomme til at kontakte os - se Kontakt os. Er du stadig ikke tilfreds har du også andre klagemuligheder. 

Du kan kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling
Tryg 
Klausdalsbrovej 601 
2750 Ballerup 
mail: Kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:
Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00 
www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Aflønning i Tryg

Aflønningen i Tryg i forbindelse med forsikringssalg kan være fast løn, provision eller bonus.  

Produktinformation

Vi opfordrer dig til at læse mere om de forsikringer, du har købt her.

Tryg Sund-app

Se hvad du kan bruge Tryg Sund-appen til

Med Tryg Sund-appen kan du få adgang til din Tryg sundhedsforsikring, når du er på farten. Hent appen i App Store eller Google Play og log så på med NemID.

 • Se, hvordan du er dækket af din sundhedsforsikring
 • Anmeld din skade direkte i appen, hvis du har behov for behandling
 • Kontakt Tryg Lægehotline
 • Brug StressStop-linjen, der forebygger at stress udvikler sig
 • Få psykologisk krisehjælp ved en alvorlig hændelse
 • Adgang til Tryg Vejviser der hjælper dig med at finde vej i det offentlige sundhedssystem.
Tryg Sund-app

Medforsikring af familien, Tandforsikring

Ægtefælle/samlever

Du kan forsikre din ægtefælle/samlever, så længe vedkommende ikke er fyldt 70 år.

Tilmeldingen skal ske via Medlemsnettet hos Danmarks Apotekerforening.

Tandforsikring til ægtefælle/samlever koster 960 kr. om året pr. person.

Dertil lægges en lovpligtig skadeforsikringsafgift på 1,1 % af prisen.

Priserne er gældende fra 1. januar 2020.

 

Betingelserne til medforsikring af familien, Tryg Tandskadeforsikring.

Børn

Du kan forsikre dine børn, fra de er 18 år til 25 år. Du kan medforsikre dine børn, hvad enten det er:

 • fælles børn
 • egne børn
 • ægtefælle/samlevers børn (med samme bopælsadresse som dig)
 • pleje-/stedbørn (med samme adresse som dig)

Tilmeldingen skal ske via Medlemsnettet hos Danmarks Apotekerforening.

Tandforsikring til børn koster 960 kr. om året pr. person.

Dertil lægges en lovpligtig skadeforsikringsafgift på 1,1% af prisen.

Priserne er gældende fra 1. januar 2020.

 

Betingelserne til medforsikring af familien, Tryg Tandskadeforsikring.

 

Dækning pr år

Forsikringen dækker op til 30.000 kr. pr. år og der er en selvrisiko på 995 kr. pr. år. Det betyder, at du selv skal betale de første 995 kr.

Karensperiode

Der er ingen karens på forsikringen. Dog kan forsikringen kun købes i en periode på 30 dage efter, at den ansatte har mulighed for at være omfattet af forsikringen. For børn gælder perioden på 30 dage også fra de fylder 18 år.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb indtil 14 dage efter, du modtager opkrævningen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med vores rådgivning, forsikringsdækninger eller andet, er du altid velkomme til at kontakte os - se Kontakt os. Er du stadig ikke tilfreds har du også andre klagemuligheder.


Du kan kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling
Tryg
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
mail: Kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:
Ankenævnet for forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00
www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Aflønning

Aflønningen i Tryg i forbindelse med forsikringssalg kan være fast løn, provision eller bonus.  

Produktinformation

Vi opfordrer dig til at læse mere om de forsikringer, du har købt her.