Børneforsikring – de mindste kan give de største bekymringer

Har du husket at forsikre dit barn?

Med børneforsikringens Super-pakke kan du på én gang sikre dit barn hele vejen rundt med ulykkes-, sygdoms- og sundhedsforsikring.

Alt godt til de mindste

Få overblik og vished for, at du og dit barn er godt sikret og kan få hjælp, hvis uheldet er ude. Med børneforsikringen kan du samle de vigtigste forsikringer til dit barn i én og samme pakke.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen er børneforsikringens grundsten. Den kan både hjælpe med behandling her og nu, fx hvis dit barn brækker et ben til skolefodbold, eller med psykologhjælp efter et trafikuheld.

Hvis ulykken giver varigt mén, kan vi udbetale en erstatning.

Sygdomsforsikring

Tilvalgsdækningerne Sygdom og Kritisk sygdom kan give dig økonomisk mulighed for at fokusere på det, der er vigtigst for dig og din familie, hvis dit barn får en af de dækkede alvorlige eller kritiske sygdomme. Ud over udbetalinger, kan du i nogle situationer få hjælp med rengøring i hjemmet.

Sundhedsforsikring

På nogle arbejdspladser kan vi voksne få tilbudt en sundhedsforsikring. Men hvad med vores børn?

Tilvalget Sundhed giver adgang til hurtig hjælp. Det gælder både fysisk behandling og psykologhjælp ved ’ondt i livet’ – fx ved mobning eller alvorlig sygdom i nærmeste familie.

Vælg børneforsikring – tryghed for hele familien

Du kan vælge en af børneforsikringens enkle pakker, men tilvalg som Strakserstatning, Tyggeskade og Udvidet hjælp kan give jer ekstra tryghed i hverdagen.

Børneforsikring Udvidet

89 kr. pr. måned*

Børneforsikring Basis

59 kr. pr. måned*

Særlig fordel til Danske Bank-kunder

Få ekstra tryghed til børnene. Dine børn på op til 12 år får børneforsikringens ulykkesforsikring gratis det første år. Herefter og hvis I ønsker sygdoms- og sundhedsforsikringerne også, betaler I normalpris.

Tre forsikringer i én

Med en børneforsikring er du grundigt dækket, hvis dit barn kommer til skade ved en ulykke eller bliver ramt af alvorlig sygdom. Forsikringen samler alt det vigtigste fra ulykkes-, sygdoms- og sundhedsforsikringen i én pakke.

Vil du have ekstra tryghed?

Her kan du se, hvilke tilvalgsdækninger der ikke er med i pakkerne med børneforsikring, men som du frit kan vælge til dit barns forsikring:

  • Sygdom: Du får udbetalt erstatning, hvis dit barn bliver ramt af en sygdom omfattet af forsikringen. Erstatningen afhænger af sygdommen og svarer til en procentdel af forsikringssummen. Tilvalget giver også mulighed for hospitalskompensation, rengøringshjælp og dækning af transportudgifter til og fra planlagte behandlinger i forbindelse med sygdommen.
  • Strakserstatning ved knoglebrud: Vi udbetaler et engangsbeløb, hvis dit barn fx brækker et ben ved et ulykkestilfælde.
  • Udvidet hjælp ved ulykkestilfælde: Kan give mulighed for hospitalskompensation, rengøringshjælp og dækning af transportudgifter til og fra planlagte behandlinger, hvis dit barn kommer ud for en ulykke.
  • Tyggeskade: Hvis dit barn knækker en tand pga. en fremmed genstand i maden, dækker forsikringen udgiften til tandbehandling.

Husk også, at du som kunde i Tryg automatisk har fri adgang til Tryg Lægehotline.

Psykologhjælp – fordi sygdom kan påvirke hele familien

Dit barn kan få psykologhjælp gennem børneforsikringen – med Super-pakken fx ved alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det handler om, at ingen skal blive glemt.

Udvidet hjælp – når svære tider tager overskuddet

Med de to tilvalg Udvidet hjælp ved ulykkestilfælde og Sygdom kan du fx få hjælp med rengøringen derhjemme, hvis dit barns indlæggelse kræver din daglige gang på hospitalet. Vi kan også dække transport til behandling og undersøgelser og udbetale kompensation for indlæggelser.

Særlige fordele i børneforsikringen

Flere veje til psykologhjælp

Vi giver psykologisk krisehjælp, når en alvorlig oplevelse kan give dit barn varige psykiske mén.

0 kr. det første år

Med Børneforsikring Basis er dine børn på op til 12 år dækket af børneforsikringens ulykkesforsikring gratis det første år.

Dækker tandskader hele vejen

Tandskader ved ulykker i barndommen kan give problemer, når dit barn er vokset fra skoletandlægen. Børneforsikringen dækker, indtil dit barn fylder 25 år.

Mest stillede spørgsmål

Hvad dækker børneforsikringen?

Børneforsikringen kombinerer de tre forsikringer: ulykkesforsikring, sygdomsforsikring og sundhedsforsikring. Den tager de bedste dækninger fra hver af forsikringerne. Vi har tilpasset forsikringen til dit barns behov, og du kan vælge din foretrukne pakke (Super, Udvidet eller Basis) ud fra dit barns behov. 

Børneforsikringen dækker fx både fysiske og psykiske mén i forbindelse med en ulykke, den dækker omkostninger ved behandling og transport, og så er det muligt at fx vælge dækninger som kritisk sygdom og sundhed. 

Lyder det som noget for dig? Få forsikringen

Er børneforsikringen lovpligtig?

Det er ikke lovpligtigt at have en børneforsikring, men vi anbefaler at man forsikrer sit barn på samme måde, som du bør forsikre dig selv. Dine børn er nemlig ikke automatisk omfattet af din egen ulykkesforsikring.

Er mit barn dækket af skolens eller institutionens forsikring?

Nej, dit barn er ikke dækket af skolens eller institutionens forsikring, når de opholder sig der. Barnets ansvar er dækket af familiens indboforsikring, også når de opholder sig i institution eller på skolen. Ønsker du, at dit barn skal være dækket tilfælde af ulykke, er det vigtigt at du skaffer en børneforsikring.

Hvor lang tid dækker børneforsikringen?

Børneforsikringen dækker indtil dit barn bliver 18. Når dit barn fylder 18 år kan du tegne en personforsikring. Personforsikringen dækker ulykkes-, sygdom- og sundhedsforsikring i én samlet forsikring - ligesom børneforsikringen.

Er dit barn 18 år eller fylder de snart 18? 
Læs mere om personforsikring

Betingelser og fakta