Forebyg skade

Sådan brandsikrer du høsten

Høstbrande er både farlige og omkostningsfulde. Med de rette forholdsregler kan de dog langt hen af vejen undgås. Se, hvordan du brandsikrer din høst her. 

Brandsikring af høsten, mejetærsker høster marken

Hvorfor opstår høstbrande?

Høstbrande kan have mange årsager. Men ofte opstår de:

 • hvis dit udstyr ikke er ordentligt rengjort og vedligeholdt
 • når udstyret har kørt uafbrudt i lang tid
 • når det er tørt, varmt eller blæsende
 • sidst på eftermiddagen
 • når du er træt

Sådan undgår du brand under høsten

Forbered dine maskiner 

Før sæsonen

 • Smør maskinen ifølge smøreskema.
 • Efterse remme - slappe remme kan glide og brænde.
 • Kontroller køler og køleslanger.
 • Efterse det elektriske system.
 • Efterse bremser og lejer for slitage, der kan give varmløbning.
 • Kontroller, at slukningsudstyr er i orden og på plads.

Hver dag

 • Rengør motor og motorrum for støv.
 • Rens køleren.
 • Kontroller for olie og vand.
 • Rengør omkring udstødningssystemet og efterse for utætheder.

Efter sæsonen

 • Rens udstødningssystemet for støv, før du kører maskinen i garagen.
 • Rengør maskinen indvendigt og udvendigt, når høstsæsonen er afsluttet.
 • Afmonterer batteriet og opbevar det et tørt og frostfri sted.
 • Traktorer og andre maskiner med forbrændingsmotor må ikke parkeres i halmlader med let antændeligt oplag.

Firetrace – stopper motorbrand i dine maskiner

Vi anbefaler alle vores landbrugskunder at få installeret Firetrace i deres landbrugsmaskiner - et automatisk brandslukningssystem, der sikrer at brand i motorrummet slukkes inden for 10 sekunder. Systemet er certificeret og godkendt.

Vi har indgået en aftale med Dania Brandteknik om montering af Firetrace. Vil du høre mere? Ring til os på 87 25 92 10.

Kontroller dit lager

Du kan kontrollere lageret i dine bygninger, så risikoen for selvantændelse bliver minimeret. 

 • Sørg for, at det oplagrede materiale ikke har et fugtindhold over 15 %, at hele oplaget er jævnt tørt, at tørt materiale ikke fugtes og at måle varmeudvikling.
 • Temperaturen i oplaget bør ikke overstige 40-50 grader. Når temperaturen op på 70-80 grader, er risikoen for selvantændelse stor.
 • Hvor temperaturen overstiger 50 grader, bør temperaturen kontrolleres mindst en gang om dagen.
 • Hvis du har mulighed for at lufte eller tørre materialet, bør dette gøres.
 • Hvor halmen oplagres i bigballer, bør temperaturen kontrolleres jævnligt i mindst tre uger, efter de er anbragt.
 • Er temperaturen over 40-50 grader, anbefaler vi, at ballerne åbnes for at afkøles.
 • Ved 70-80 grader bør bigballerne ikke åbnes, men i stedet for køres ud af lageret og placeres adskilt, så risikoen for brandspredning ved evt. brand minimeres.