Har du brug for hjælp?

70 11 20 20

Har du brug for hjælp?

70 11 20 20

Tandforsikring for ansatte i apotekssektoren

Med Tryg Tandforsikring kan du få betalt flere af dine udgifter til tandbehandlinger.

Tandforsikringen omfatter følgende personer

Hvem er dækket

Alle apoteksansatte, farmakonomer og farmakonomelever er omfattet af tandforsikringen. 

Hvad dækker Tryg Tandforsikring

Forsikringen dækker

Med tandforsikringen kan du nemt få behandlet dine tænder.

Forsikringen dækker:
 • Tandfyldninger
 • Røntgen
 • Bedøvelser
 • Rodbehandlinger
 • Paradentose
 • Kirurgiske indgreb
 • Kroner, broer og tandoperationer
 • Implantater
 • Efterkontrol
 • Akut oplukning
 • Bideskinner

Forsikringen dækker op til 30.000 kr. pr. år. Dog skal du selv betale for de første 995 kr. om året af de behandlinger, der normalt betales på ydelseslisten, se herunder.

Forsikringen dækker også tandbehandlinger foretaget i EU/EØS. Der er ikke et særligt krav om forhåndsgodkendelse ved behandlinger i EU/EØS, selvom det står i betingelsernes punkt 4. 

Du kan læse mere om vilkårene i forsikringsbetingelserne:
Betingelser for Tryg Tandforsikring

Ydelsesliste

Forsikringen dækker maksimalt med de beløb, der står i ydelseslisten svarende til afsnit 7 og 9.

Afsnit 8 Tandeftersyn er ikke omfattet af forsikringen.

Se ydelseslisten her.

Send kopi af din journal, når du skal have dækket udgifter til kirurgi i ydelseslisten afsnit 7.

Forsikringsbetingelser til Tryg Tandforsikring.

Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke udgifter til:

 • Tandregulering
 • Bidhævning
 • Behandling af allerede isatte implantater
 • Manglende eller ikke frembrudte tænder samt området med implantater
 • Markant slid/ætseskader

Forsikringen dækker heller ikke kosmetisk behandling eller følger efter kosmetisk behandling, fx:

 • Tandsmykker eller skader fra tandsmykker
 • Skader fra piercinger
 • Blegning eller behandling af misfarvning af tænder
 • Udskiftning af tandfyldninger, der ikke er defekte
 • Plast- og porcelænsfacader

Forsikringen omfatter ikke dækningerne Eftersyn og Tandrensning i afsnit 8 i forsikringsbetingelserne. Dermed dækkes ikke forebyggende tandbehandling, som fx almindeligt tandeftersyn og tandrensning.

Kendte behandlingsbehov før forsikringen trådte i kraft

Forsikringen dækker også de behandlingsbehov du kendte før forsikringen trådte i kraft.

Anmeld din skade

Anmeld skade

Hvis du har en tandlægeregning, der skal dækkes på din tandforsikring, kan du logge ind på Min side og anmelde din skade her.

Beskatning

Beskatning

Din betaling for tandforsikringen bliver beskattet efter gældende regler. Pr. 1. januar 2020 beskattes Tandforsikringen af 51,00 kr. pr. måned.

Spørgsmål og svar

Kan implantater blive forsikret på forsikringen?

Ja, forsikringen dækker én implantatbehandling pr. tand, mens man har forsikringen.

Kan mine kroner blive forsikret på forsikringen?

Forsikringen dækker udgifter til behandling af kroner. Har du allerede en krone, skal der gå 5 år fra sidste behandling, før du kan få genbehandlet eller lavet kronen om.

Er tyggeskader omfattet af forsikringen?

Hvordan tandskaden er opstået er ikke afgørende for, om tandbehandlingen er omfattet. Det afgørende er, hvilken type behandling der skal til for at udbedre tanden. Hvis behandlingen er nævnt på ydelseslisten, vil den være dækket.

Er der en begrænsning på forsikringen i antallet af bideskinner?

Ja, forsikringen dækker op til 3 bideskinner pr. kalenderår.

Hvad betyder det for forsikringen, hvis jeg er medlem af ”danmark”?

Tandforsikringen dækker dine udgifter efter, at du har fået evt. tilskud fra sygeforsikringen ”danmark”, Den Offentlige Sygesikring eller fx en arbejdsskadeforsikring. Det kan derfor være, at dine udgifter allerede er dækket helt eller delvist fra andre tilskud. Du får ikke dobbeltdækning for udgiften – tandforsikringen dækker alene restbeløbet.

Kan jeg på forsikringen vælge en dansk tandlæge, der arbejder i fx Tyskland eller Sverige?

Ja, det kan du. Tandforsikringen dækker behandlinger foretaget i Danmark og i et EU/EØS-land.

Forsikringen dækker et fast beløb efter ydelseslisten uanset, hvor behandlingen er foretaget.

Har jeg et maksimalt beløb, jeg kan få dækket på forsikringen?

Ja, du har dækning op til 30.000 kr. om året.

Er der noget, jeg selv skal betale, dvs. en form for selvrisiko på forsikringen?

ja, du skal selv betale udgifter svarende til de første 995 kr. pr. år for de behandlinger, der er omfattet af ydelseslisten.

Kan jeg selv vælge, hvilken tandlæge jeg ønsker at bruge?

Ja, men det skal være udført af en almenpraktiserende tandlæge (cand.odont). Vi dækker ikke behandlinger udført af almenpraktiserende læger, naturlæger eller andre alternative behandlere. Vi dækker heller ikke behandlinger foretaget af dig selv, din ægtefælle/samlever, dine forældre, dine børn eller en virksomhed, der tilhører en af disse.

Skal jeg betale skat af præmien eller af en evt. udbetaling fra forsikringen?

Som medarbejder skal du ifølge skattelovgivningen betale skat af præmiebeløbet, dvs. af det beløb, din forsikring koster pr. år. Men der betales ikke skat af udgiften til behandlinger.

Dækkes forundersøgelser hos tandlængen, hvor behandlingsbehovet skal vurderes?

Nej, selve forundersøgelsen er ikke dækket. Vi dækker udgiften til selve den behandling der så efterfølgende skal laves.

Skal jeg betale min selvrisiko pr. kalenderår eller bare inden for løbende 12 måneder?

Selvrisikoen skal betales pr. kalenderår. Hvis du derfor har et behandlingsbehov i december og igen et ny i januar året efter, skal der betales 2 x selvrisiko.