Leveret af

Sundhedsforsikring for medlemmer af CS

Med Tryg Sundhedsforsikring kan du bl.a. få hjælp på et privathospital for en lang række sygdomme eller skader. 

Kom hurtig igennem til den rigtige behandling

Når du får godkendt en behandling via din sundhedsforsikring, rådgiver vi dig samtidig om det bedst egnede behandlingssted til netop dit behov. I de fleste tilfælde henviser vi direkte til privathospitalet eller -klinikken, så du hurtigt kan booke tid til en undersøgelse.

Sundhedsforsikringen omfatter følgende personer

Du har selv mulighed for at tilmelde dig sundhedsforsikringen, såfremt du opfylder reglerne. Du kan kontakte CS forsikring på telefon 36 90 89 89 eller på mail forsikring@cs.dk og høre nærmere om disse regler. Tilmeldingsblanketten finder du her. Du skal underskrive dokumentet med Nemid.

Såfremt du allerede er omfattet af en privat sundhedsforsikring, skal du selv sørge for at opsige denne.

Hvad dækker Tryg Sundhedsforsikring?

Forsikringen dækker

Du får hurtig og nem adgang til undersøgelse og eventuel behandling.

Forsikringen dækker:

 • Forundersøgelse
 • Operation
 • Genoptræning
 • Kroniske sygdomme i op til 3 måneder
 • Psykiatrisk behandling
 • Krisehjælp
 • Misbrug
 • Fysiske behandlinger
 • Psykologbehandling
 • Vejledning omkring stress
 • Diætist
 • Rekreation
 • Udgifter til medicin i forbindelse med indlæggelse


Du kan læse mere om vilkårene i forsikringsbetingelserne:
Betingelser for Tryg Sundhedsforsikring

Tryg Vejviser
Med Tryg Vejviser finder vi den hurtigste og bedste vej til den rette behandling i det danske sundhedsvæsen – også i de situationer, hvor sundhedsforsikringen ikke dækker. Du kan fx få hjælp og rådgivning om behandlingsmuligheder, det frie sygehusvalg og ventetider ved at ringe på 44 20 30 60

Akut psykologisk krisehjælp

Her kan du få akut hjælp efter en skade. Kontakt os døgnet rundt på
70 22 12 66, hvis du har brug for akut krisehjælp.

Har du behov for akut krisehjælp?
Vi opretter en sag og viderestiller dig til vores samarbejdspartner Falck Healthcare. Er du for kriseramt til selv at transportere dig til psykolog, kører psykologen ud til dig. Du har mulighed for at få krisehjælp i op til 5 timer. Anmeldelse skal ske inden for 72 timer, fra krisen er opstået.

Årsager der kan udløse krisehjælp
Følgende situationer er omfattet af forsikringen som årsager:

 • Dødsfald hos nærtstående person. Ved nærtstående forstås din ægtefælle/samlever/kæreste, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, søskende, svogre eller svigerinder.
 • Hvis du bliver udsat for røveri eller overfald.
 • Hvis du bliver udsat for en pludselig hændelse, hvor du har været i fare for alvorlig fysisk personskade.
 • Ved brand, eksplosion eller indbrud i din private bolig eller egen virksomhed.
 • Ved diagnosticering af en alvorlig sygdom.
StressStop

Telefonrådgivningslinjen StressStop er bemandet af stress-coaches med stor erfaring i at håndtere stress – hvad enten det drejer sig om samarbejdsproblemer, for stort arbejdspres eller udfordringer med at finde balancen mellem arbejds- og privatliv.

Vær opmærksom på de tidlige symptomer
En tidlig og forebyggende indsats hjælper dig med at finde fodfæstet hurtigt igen.

Symptomer på stress kan være, at du:

 • har svært ved at sove
 • ikke kan koncentrere dig
 • let mister overblikket
 • bliver irritabel og trist
 • får hjertebanken eller forhøjet blodtryk.

Så snart, de første symptomer viser sig, anbefaler vi, at du tager kontakt til StressStop-linjen. Jo hurtigere, vi får mulighed for at hjælpe, jo bedre kan vi forhindre, at stress udvikler sig til en længerevarende sygdom.

Ring til StressStop
Når du ringer til StressStop, finder vi sammen ud af, om du har brug for Rådgivning, eller om du skal i et egentligt behandlingsforløb.

Vi fokuserer selvfølgelig på at skabe løsninger for dig, der sikrer, at du ikke kommer i samme situation igen.

Kontakt os på 39 17 89 84
mandag til torsdag kl. 8-18.
fredag kl. 8-17.

Værd at vide om stress.

Behandling hos fysioterapeuter og kiropraktorer

Der er ikke begrænsninger i antal behandlinger. Når du har fået 10 behandlinger bliver behandlingsbehovet vurderet først, inden der kan gives tilsagn om yderligere dækning.

Behandlingstyperne omfatter:

 • Fysioterapi (lægehenvisning)
 • Osteopati (lægehenvisning)
 • Kiropraktik
 • Akupunktur
 • Zoneterapi

Vær opmærksom på, at der kan være en egenbetaling, da vi aldrig dækker mere end den takst, der er aftalt med den offentlige sygesikring.

Vi garanterer behandling i vores kvalitetssikrede netværk indenfor 48 timer.

Hvordan er din oplevelse af behandlingsforløbet?
Hvis du meget mod forventning skulle få en dårlig oplevelse hos en af vores samarbejdspartnere, beder vi dig venligst oplyse os om det, så vi med det samme kan følge op på sagen sammen med hospitalet eller klinikken.

Medforsikring af familien

Ægtefælle/samlever

Du kan medforsikre din ægtefælle/samlever, så længe vedkommende ikke er fyldt 60 år.

Hvad koster det?

For ægtefælle/samlever er prisen månedligt: 214 kr. pr. person.
Dertil lægges en lovpligtig skadeforsikringsafgift på 1,1 % af beløbet. Dette vil fremgå af opkrævningen.
Priserne gælder fra 1. januar 2020.

Download

Betingelser for medforsikring af familien, Tryg Sundhedsforsikring
Begæring til medforsikring af familien, Tryg Sundhedsforsikring

Børn

Du kan medforsikre dine børn, hvad enten det er:

 • fælles børn
 • egne børn eller
 • ægtefælle/samlevers børn (med samme bopælsadresse som dig).
Hvad koster det?

Børn er gratis meddækket.

Download

Betingelser for medforsikring af familien, Tryg Sundhedsforsikring
Begæring til medforsikring af familien, Tryg Sundhedsforsikring

Sundhedsportalen

Tryg Sundhedsportal kan du finde enkle og gode råd om fysisk og psykisk sundhed samt om et sundt arbejdsmiljø. Her kan du læse, finde øvelser og se videoklip om, hvordan man fremmer sin sundhed og støtter andre.

Hvis du stopper som CS medlem

Du kan ringe til Tryg på 70 11 20 20 med oplysning om navn, adresse og cpr-nr., så giver vi dig et tilbud om at fortsætte sundhedsforsikringen som privat person.

Spørgsmål og svar

Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at mine behandlinger er dækket af forsikringen?

Ved sygdom eller tilskadekomst, skal du kontakte din egen læge.
Hvis din egen læge mener, der er et behandlingsbehov vil du få en henvisning til behandling i det offentlige sundhedsvæsen. 
Denne henvisning skal du have for at gøre brug af forsikringen.
Du skal være opmærksom på, at al behandling skal godkendes af os. Har du brug for undersøgelse/behandling hos kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut, øjenlæge eller øre-næse-halslæge, kræver vi ikke, at du skal forbi egen læge. Du skal dog stadig kontakte os for at få godkendt dit behandlingsforløb, inden behandlingen starter.

Hvornår kan jeg blive behandlet på forsikringen i udlandet?

Forsikringen dækker som udgangspunkt udgifter til behandling i Danmark. Vi dækker behandling i Norge, Sverige, Finland og Tyskland, hvis behandlingen ikke tilbydes i Danmark.

Kan jeg få behandling på forsikringen i ubegrænset tid for en kronisk lidelse?

Når en lidelse er konstateret som kronisk, kan du få behandling i op til 3 måneder fra diagnosetidspunktet.

Det er et krav, at der skal være overvejende sandsynlighed for, at behandlingen væsentligt og varigt kan kurere sygdommen.

Kan jeg frit vælge fysioterapeut eller kiropraktor med forsikringen?

Når du skal til en fysioterapeut og/eller kiropraktor, henviser vi dig til en behandler inden for vores kvalitetssikrede netværk.

Når du bliver behandlet gennem netværket, slipper du også for at lægge penge ud for behandlingen.

Har du særlige ønsker om en anden behandler, imødekommer vi dette. Du skal bare være opmærksom på, at dækningen så begrænses til 12 behandlinger. Hvis behandleren ikke har ydernummer, giver vi tilskud svarende til den gældende overenskomst for behandlere med ydernummer. Når dit behandlingsforløb er færdigt, afregner du selv med din behandler og sender alle originale regninger til vores Sundhedsteam, der refunderer udgiften. 

Vilkår for køb

Dobbeltforsikring

Såfremt du allerede er omfattet en privat sundhedsforsikring, skal du selv sørge for at opsige denne, så du ikke bliver dobbeltforsikret.

Karensperiode

Forsikringen træder i kraft d. 1 i måneden, efter tilmeldingen er godkendt.

Kommer du til skade eller er blevet syg, efter at du er blevet omfattet af forsikringen, dækker forsikringen med det samme. For sygdomme opstået og diagnosticeret, inden du blev omfattet af forsikringen gælder, at du tidligst kan blive undersøgt og eventuelt behandlet, når forsikringen har været i kraft i 3 måneder.

Dækning ved misbrug gælder fra 6 måneder efter, forsikringen trådte i kraft.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb indtil 14 dage efter, du modtager opkrævningen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med vores rådgivning, forsikringsdækninger eller andet, er du altid velkomme til at kontakte os. Er du stadig ikke tilfreds har du også andre klagemuligheder.
Du kan kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling
Tryg
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
mail: Kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:
Ankenævnet for forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00
www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Aflønning

Aflønningen i Tryg i forbindelse med forsikringssalg kan være fast løn, provision eller bonus.

Produktinformation

Vi opfordrer dig til at læse mere om de forsikringer, du har købt her.