Forebyg skade

Forebyg brand og ulykker ved varmt arbejde

Hvert år opstår der ca. 1000 brande fra ’varmt arbejde’ som vinkelslibning, svejsning og skærebrænding. Læs, hvordan du kan forbygge de fleste skader.

Forebyg brand ved varmt arbejde, mand udfører varmt arbejde

Varmt arbejde

Det brænder for ca. 200 mill. kr. pr. år forårsaget af varmt arbejde.
Under definitionen er:

  • Svejsning
  • Skærebrænding
  • Lodning
  • Tørring
  • Tagdækning
  • Ukrudtsafbrænding
  • Andet arbejde, der bruger varmeudviklende værktøjer

Forholdsregler ved reparationer og ombygninger

Når du bruger eksterne håndværkere

Reparationer eller ombygninger på virksomheder udføres ofte af udefrakommende håndværkere uden kendskab til virksomhedens særlige risikoområder. Det er derfor vigtigt:

  • at virksomheden har en sikkerhedsansvarlig, der kan instruere håndværkerne og kontrollere arbejdsstedet, før arbejdet begynder
  • at virksomhed og håndværkere indgår en skriftlig aftale, der beskriver, hvem der skal udføre hvad, og hvordan ansvaret er fordelt
  • at aftalen oplyser om placering af brandfarlige væsker og stoffer, let antændelige materialer, følsomme maskiner og brandslukningsmateriel.

Download blanketten til varmt arbejde 

Blanketten udfyldes og underskrives inden varmt arbejde udføres.