Japan er ramt af tyfon og Californien er ramt af kraftige naturbrande
Anmeld skade

Skade på din ejerskifteforsikring

Her finder du nyttig information til at bruge din ejerskifteforsikring.

Du har flere muligheder for at anmelde skade på ejerskifteforsikringen. 

Du kan ringe til ejerskifteskadeafdelingen alle hverdage mellem kl. 8 og 16 eller sende os en mail, en fax eller et brev med følgende materiale:

  • Udførlig beskrivelse af skaden
  • Kopi af tilstandsrapport med eventuelle tillæg
  • Kopi af elinstallationsrapport
  • Kopi af købsaftale
  • Billeder som viser skadens omfang
  • Oplysning om policenummer, telefonnumre og e-mailadresse så vi kan kontakte dig
  • Du må ikke udbedre skaden, før vi har behandlet sagen.
  • Udgifter til at finde årsagen til skaden skal du selv betale. Er skaden dækket, betaler vi rimelige omkostninger til at finde skaden.
  • Vores kontaktoplysninger er:

Tryg Forsikring
Postkode J43
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

Telefon: 78 75 74 81
Fax:       44 20 39 86
E-mail:   ejerskifteskade@tryg.dk


Det er ikke muligt at anmelde en skade på din ejerskifteforsikring online.