Leveret af
Husforsikring

Husforsikring dækker skader på dit hus og din have

0 kr. i selvrisiko

Du kan vælge 0 kr. i selvrisiko. Så har du ingen selvrisiko ved de fleste skader – heller ikke ved sky- og tøbrud.

Solid grunddækning af hus og have
Med en husforsikring er du solidt dækket, hvis der sker skader på dit hus eller din have ved bl.a. brand, storm, tyveri og hærværk. Du kan udvide forsikringen, så du er ekstra godt dækket ved fx vandskade eller skadedyr.

Sådan er du dækket

Brand
Dækker skader efter brand, lyn, eksplosion, tilsodning, kortslutning og el-skader.
Glas og sanitet
Dækker brud på glas og sanitet. Fx på vinduer, den keramiske kogeplade og på toilet, badekar og håndvask.
Husejeransvar
Dækker, hvis du skader andre personer eller deres ting.
Insekt og svamp
Dækker skader på træværk efter insekt- eller svampeangreb.
Privat retshjælp
Dækker udgifter til en advokat, hvis du fx havner i en uenighed med en håndværker om forkert udført arbejde på dit hus.
Rør og kabel
Dækker utætheder i skjulte rør og el-kabler.
Råd
Dækker rådskader på træ efter svampe eller bakterier.
Stikledning
Dækker utætheder i kloakrør ud til vejen og i ledninger og kabler til fx vand, varme, gas og el.
Tyveri og hærværk
Dækker skader ved tyveri, hærværk og påkørsel.
Vejr
Dækker pludselige skader ved storm, sne, skybrud og frostsprængning i rør og el-installationer.

Mulige tilvalg

Få en rottespærre
Hvis du køber alle dækninger på husforsikringen, følger der en rottespærre med, som vi installerer hos dig – den nedbringer risikoen for, at rotter kan komme ind i dit hus.
Læs mere
Udvidet vandskade
Dækker skader forårsaget af vand, som ude fra trænger ind i dit hus. Fx fygesne, kloak- eller grundvand eller vand fra radiatorer.
Kosmetiske forskelle
Hjælper til, at dit hus beholder et ensartet udseende efter en repareret skade.
Læs mere
Mere tryghed
Dækker reparation efter skadedyr, funktionsfejl på hårde hvidevarer og tyveri og hærværk på byggematerialer og din have.
Bolighjælp
Hjælper til at forhindre eller begrænse udviklingen af en akut skade på dit hus eller i din have. Fx fjernelse af hvepsebo eller hjælp til beskadiget træ, som er ved at vælte ned i dit hus.
Læs mere

Produktinformation

Her kan du læse mere om de enkelte dækninger, og se de fulde betingelser.