Leveret af
Erhvervsulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring til erhverv– sikrer dine medarbejdere ved en ulykke

Et ekstra medarbejdergode

Den kollektive ulykkesforsikring til erhverv supplerer fx arbejdsskadeforsikringen eller medarbejderens private ulykkesforsikring, og der sker ingen modregning ved udbetaling af erstatning.

Sikrer dine medarbejdere den rigtige hjælp
Ulykkesforsikringen dækker, hvis en medarbejder kommer til skade ved en ulykke, der fører til varige mén, tandskade mv. Du vælger frit tidsrummet for dine medarbejdere – det kan være heltid, fritid, arbejdstid, med eller uden transporttid mv.

Sådan er du dækket

Behandling
Dækker udgifter til kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut, akupunktør og kraniosakral-terapeut efter en ulykke.
Dødsfald
Forsikringen dækker ved død som følge af en ulykke. For medarbejdere under 18 år er der ikke dødsfaldsdækning, men en begravelseshjælp til de efterladte.
Strakserstatning ved knoglebrud
Sikrer udbetaling af et engangsbeløb ved knoglebrud og visse ledbåndsskader.
Tand- og tyggeskader
Dækker udgifter til tandbehandling, hvis udgifterne ikke bliver betalt på anden måde, fx over det offentlige sundhedssystem. Sker skaden ved spisning, dækker forsikringen 50 % af udgifterne.
Varigt mén
Forsikringen dækker, hvis en ulykke giver varigt mén på 5 % og derover. Der er også fuld dækning, selvom ulykken sker som fører af motorcykel eller under farlig sport.

Mulige tilvalg

Erstatning af Genstande
Dækker udgifter til at erstatte briller, kontaktlinser og andre personlige ejendele, medarbejderen bærer ved ulykken.
Sygdom
Dækker særligt alvorlige sygdomstilfælde og sikrer udbetaling af et engangsbeløb til den sygdomsramte.
Udvidet varigt mén
Du kan udvide dækningen ved varigt mén i form af en tillægserstatning, en særlig dækning ved tab af syn/hørelse eller ved amputation af en legemsdel.
Udvidet hjælp
Dækker de udgifter, ulykke eller sygdom kan medføre for medarbejderen eller arbejdspladsen.
Læs mere

Fakta og betingelser

Her kan du læse mere om de enkelte dækninger, og se de fulde betingelser.