Ulykkesforsikring for medlemmer af CS

Med en Ulykkesforsikring hos os, kan du få erstatning for et varigt mén i forbindelse med en ulykke.

Har du spørgsmål til Ulykkesforsikringen?

Ring til os på 72 17 05 28
(mandag til fredag 8-16)
Eller skriv til industri@tryg.dk

Ulykkesforsikringen omfatter følgende personer

Hvem er dækket

Forsikringen omfatter alle CS medlemmer, som betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat kontingent.

Hvad dækker Tryg Ulykkeforsikring

Forsikringen dækker

Du har følgende dækning på Ulykkesforsikringen:
Du kan få erstatning, hvis du får et varigt mén i forbindelse med en ulykke (afsnit 7.1 i forsikringsbetingelserne). Du har også dækning for udvidet varigt mén. Her får du dobbelt erstatning, hvis det varige mén er på mere end 30% (afsnit 9.1 i forsikringsbetingelserne). Hvis du i forbindelse med en ulykke har brug for at få dækket behandlingsudgifter til fysioterapuet eller lignende, er dette også dækket (afsnit 7.2 i forsikringsbetingelserne)

Forsikringen dækker også tandskader sket ved et ulykkestilfælde (afsnit 7.3 i forsikringsbetingelserne). 

En skade betragtes som sket ved en ulykke, når der er tale om en pludselig hændelse, der medfører en personskade.

Forsikringen dækker ulykker opstået under alle former for sport. Og dækker også fuldt ud under kørsel som fører af motorcykel.

Forsikringen omfatter ikke dækning for krig. Dog gælder, at såfremt en ansat eller et medlem, under udsendelse/besøg/møde i et krigsområde eller andre tilsvarende urolige områder, skulle blive ramt at et ulykkestilfælde, vil de skader, som almindeligvis også ville være sket under ferie eller ophold i Danmark, også være omfattet af forsikringen.     

Betingelser for Tryg Ulykkesforsikring

Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke følgende afsnit i betingelserne:

 • 7.4 Tyggeskade
 • 7.5 Dødsfald
 • 8. Strakserstatning ved knoglebrud
 • 9.2 Tab af syn og hørelse
 • 9.3 Amputation
 • 10. Sygdom
 • 11. Udvidet hjælp
 • 12. Erstatninge af genstande

 

Geografisk område

Forsikringen dækker:

 • ved fast bopæl, midlertidigt ophold og rejser i Norden, Grønland og Færøerne
 • ved fast bopæl i EU/EØS-landene, når det er aftalt med os
 • ved rejse og midlertidigt ophold i resten af verden i indtil 12 måneder
Hvilken sum er jeg forsikret med?

Du er dækket med 1.121.565 kr. ved varigt mén på 100% (2024). Du har dækning når det varige mén er på minimum 5%. Er dit varige mén på 30% eller mere, får du dobbelt erstatning.

Udgifter til tandskader dækkes efter regning uden noget maksimumsbeløb. Så her dækkes udgifter til nødvendig behandling, såfremt der er tale om raske tænder.

Hvis du melder dig ud af CS

Hvis du melder dig ud af CS

Tryg tilbyder, at du kan fortsætte din egen forsikring, selvom du melder dig ud af CS. Du kan bestille et tilbud på tryg.dk/person, hvor du vælger de dækninger og summer, du ønsker. Så sender Tryg et tilbud til dig som privatperson.

Spørgsmål og svar

Hvornår dækker forsikringen?

Forsikringen dækker medlemmerne hele døgnet.

Hvor mange behandlinger kan jeg få, hvis jeg har været udsat for et ulykkestilfælde?

Du får det antal behandlinger, som du har brug for. Dog højst i et år eller indtil behandlingerne ikke længere virker helbredende.

Kan jeg være dobbeltforsikret?

Ja. Hvis du er omfattet af mere end én ulykkesforsikring, skal du bare huske at anmelde ulykken alle de steder, hvor du er forsikret. Du risikerer ikke at miste erstatning fra en af forsikringerne, bare fordi du er dækket af flere forsikringer.

Kan jeg forhøje summen eller skal jeg tegne ekstra sum hos mit eget forsikringsselskab?

Du kan ikke forhøje summen på denne forsikring. Husk at det er CS, der ejer forsikringen, og at du er en af de sikrede personer. Ønsker du en højere sum, end den CS har valgt til dig, skal du tegne en privat ulykkesforsikring hos dit forsikringsselskab.

Kan jeg få min familie medforsikret på denne forsikring?

Nej, det kan du ikke.

Dækker forsikringen hvis jeg dykker med ilt på ryggen eller når jeg står på ski?

Ja, forsikringen dækker alle ulykker, der kan ske i forbindelse med sport.

Er der nogen selvrisiko på forsikringen?

Nej, det er der ikke.

Hvad sker der, hvis jeg har glemt at anmelde en skade?

Tryg vil meget gerne have, at du anmelder din skade så hurtigt så muligt. Men hvis du har glemt det, kan du anmelde sagen i op til 3 år efter, skaden er sket. Sker det senere, kan Tryg afvise skaden på grund af forældelsesfristen.

Er jeg dækket, hvis jeg kommer til skade som fører af motorcykel?

Ja, det er du.