Leveret af

Tandforsikring for medlemmer af CS

Med Tryg Tandforsikring kan du få betalt flere af dine udgifter til tandbehandlinger.

Tandforsikringen omfatter følgende personer

Alle ansatte og medlemmer af CS er omfattet af tandforsikringen. 

Hvad dækker Tryg Tandforsikring?

Med tandforsikringen kan du nemt få behandlet dine tænder.

Forsikringen dækker:

 • Tandfyldninger
 • Røntgen
 • Bedøvelser
 • Rodbehandlinger
 • Paradentose
 • Kirurgiske indgreb
 • Kroner, broer og tandoperationer
 • Implantater
 • Efterkontrol
 • Akut oplukning
 • Bideskinner

Forsikringen dækker op til 30.000 kr. pr. år. Dog skal du selv betale for de første 995 kr. om året af de behandlinger, der normalt betales på ydelseslisten, se herunder.

Forsikringen dækker også tandbehandlinger foretaget i EU/EØS. Der er ikke et særligt krav om forhåndsgodkendelse ved behandlinger i EU/EØS, selvom det står i betingelsernes punkt 4.

Du kan læse mere om vilkårene i forsikringsbetingelserne:
Betingelser for Tryg Tandforsikring

Ydelsesliste

Forsikringen dækker maksimalt med de beløb, der står i ydelseslisten svarende til afsnit 7 og 9.

Se ydelseslisten her.

Send kopi af din journal, når du skal have dækket udgifter til kirurgi i ydelseslisten afsnit 7.

Hvad dækker forsikringen ikke

Forsikringen dækker ikke udgifter til:

 • Tandregulering
 • Bidhævning
 • Behandling af allerede isatte implantater
 • Manglende eller ikke frembrudte tænder samt området med implantater
 • Markant slid/ætseskader


Forsikringen dækker heller ikke kosmetisk behandling eller følger efter kosmetisk behandling, fx:

 • Tandsmykker eller skader fra tandsmykker
 • Skader fra piercinger
 • Blegning eller behandling af misfarvning af tænder
 • Udskiftning af tandfyldninger, der ikke er defekte
 • Plast- og porcelænsfacader


Forsikringen omfatter ikke dækningerne Eftersyn og Tandrensning i afsnit 8 i forsikringsbetingelserne. Dermed dækkes ikke forebyggende tandbehandling, som fx almindeligt tandeftersyn og tandrensning.

Medforsikring af familien

Ægtefælle/samlever

Du kan medforsikre din ægtefælle/samlever, så længe vedkommende ikke er fyldt 60 år.

Hvad koster det?

Tandforsikring til ægtefælle/samlever koster 82 kr. om måneden pr. person.

Dertil lægges en lovpligtig skadeforsikringsafgift på 1,1% af prisen, som vil fremgå af opkrævningen.

Priserne er gældende fra 1. januar 2020.

Dækning pr. år

Forsikringen dækker op til 30.000 kr. pr. år og der er en selvrisiko på 995 kr. pr. år. Det betyder, at du selv skal betale de første 995 kr.

Download

Betingelser til medforsikring af familien, Tryg Tandforsikring
Begæring til medforsikring af familien, Tryg Tandforsikring

Børn

Dine børn er medforsikret, hvad enten det er:

 • fælles børn
 • egne børn, eller
 • ægtefælle/samlevers børn (med samme bopælsadresse som dig)
Hvad koster det?

Børn er gratis meddækket fra de er 18 år til 24 år.

Dækning pr. år

Forsikringen dækker op til 30.000 kr. pr. år og der er en selvrisiko på 995 kr. pr. år. Det betyder, at du selv skal betale de første 995 kr.

Download

Betingelser til medforsikring af familien, Tryg Tandforsikring
Begæring til medforsikring af familien, Tryg Tandforsikring

Send tandlægeregning

Hvis du har en tandlægeregning der skal dækkes på din Tandforsikring, kan du sende den til os her.

Spørgsmål og svar

Kan implantater blive forsikret på forsikringen?

Ja, forsikringen dækker én implantatbehandling pr. tand, mens man har forsikringen.

Kan mine kroner blive forsikret på forsikringen?

Forsikringen dækker udgifter til behandling af kroner. Har du allerede en krone, skal der gå 5 år fra sidste behandling, før du kan få genbehandlet eller lavet kronen om.

Er tyggeskader omfattet af forsikringen?

Hvordan tandskaden er opstået er ikke afgørende for, om tandbehandlingen er omfattet. Det afgørende er, hvilken type behandling der skal til for at udbedre tanden. Hvis behandlingen er nævnt på ydelseslisten, vil den være dækket.

Er der en begrænsning på forsikringen i antallet af bideskinner?

Ja, forsikringen dækker op til 3 bideskinner pr. kalenderår.

Hvad betyder det for forsikringen, hvis jeg er medlem af ”danmark”?

Tandforsikringen dækker dine udgifter efter, at du har fået evt. tilskud fra sygeforsikringen ”danmark”, Den Offentlige Sygesikring eller fx en arbejdsskadeforsikring. Det kan derfor være, at dine udgifter allerede er dækket helt eller delvist fra andre tilskud. Du får ikke dobbeltdækning for udgiften – tandforsikringen dækker alene restbeløbet.

Kan jeg på forsikringen vælge en dansk tandlæge, der arbejder i fx Tyskland eller Sverige?

Ja, det kan du. Tandforsikringen dækker behandlinger foretaget i Danmark og i et EU/EØS-land.

Forsikringen dækker et fast beløb efter ydelseslisten uanset, hvor behandlingen er foretaget.

Har jeg et maksimalt beløb, jeg kan få dækket på forsikringen?

Ja, du har dækning op til 30.000 kr. om året.

Er der noget, jeg selv skal betale, dvs. en form for selvrisiko på forsikringen?

Ja, du skal selv betale udgifter svarende til de første 995 kr. pr. år for de behandlinger, der er omfattet af ydelseslisten.

Kan jeg selv vælge, hvilken tandlæge jeg ønsker at bruge?

Ja, men det skal være udført af en almenpraktiserende tandlæge (cand.odont). Vi dækker ikke behandlinger udført af almenpraktiserende læger, naturlæger eller andre alternative behandlere. Vi dækker heller ikke behandlinger foretaget af dig selv, din ægtefælle/samlever, dine forældre, dine børn eller en virksomhed, der tilhører en af disse.

Hvad med de behandlinger, jeg er i gang med, inden forsikringen gælder?

Disse vil ikke være dækket af forsikringen. På samme måde er der heller ikke dækning for behandlingsbehov, der er kendte men ikke behandlede, inden forsikringen træder i kraft.

Skal jeg betale skat af præmien eller af en evt. udbetaling fra forsikringen?

Tandforsikringen har for den enkelte en årlig selvrisiko på 995 kr. og dækker højst 30.000 kr. om året. Men der betales ikke skat af udgiften til behandlinger.

Dækkes forundersøgelser hos tandlægen, hvor behandlingsbehovet skal vurderes?

Nej, selve forundersøgelsen er ikke dækket. Vi dækker udgiften til selve den behandling der så efterfølgende skal laves.

Skal jeg betale min selvrisiko pr. kalenderår eller bare inden for løbende 12 måneder?

Selvrisikoen skal betales pr. kalenderår. Hvis du derfor har et behandlingsbehov i december og igen et nyt i januar året efter, skal der betales 2 x selvrisiko.

Vilkår for køb

Dobbeltforsikring

Såfremt du allerede er omfattet en privat tandforsikring, skal du selv sørge for at opsige denne, så du ikke bliver dobbeltforsikret.

Karensperiode

Forsikringen dækker ikke forud bestående behandlingsbehov, der var planlagt/anbefalet indenfor de sidste 6 måneder, før den dato du er tilmeldt forsikringen.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb indtil 14 dage efter, du modtager opkrævningen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med vores rådgivning, forsikringsdækninger eller andet, er du altid velkomme til at kontakte os. Er du stadig ikke tilfreds har du også andre klagemuligheder.
Du kan kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling
Tryg
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
mail: Kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:
Ankenævnet for forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00
www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Aflønning

Aflønningen i Tryg i forbindelse med forsikringssalg kan være fast løn, provision eller bonus.

Produktinformation

Vi opfordrer dig til at læse mere om de forsikringer, du har købt her.