Knallert

Knallertforsikring – bliv godt forsikret på knallert eller scooter

Med en knallertforsikring får du den lovpligtige ansvarsforsikring og kan også vælge en kaskoforsikring, der sikrer dig, hvis andre laver skader på din knallert eller scooter.

Sådan dækker den lovpligtige ansvarsforsikring

Har du en knallert eller scooter, er det lovpligtigt med en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker de skader, du kan komme til at lave på andre personer eller deres ting, med din knallert eller scooter.

Sådan dækker kaskoforsikringen

Med en kaskoforsikring er du også forsikret, hvis du selv kommer til skade. Kaskoforsikringen dækker skader på din knallert ved kørselsuheld, brand, tyveri m.m. Retshjælpsforsikring følger med, og for indregistrerede 45-knallerter er der redningsforsikring.
En kaskoforsikring er frivillig, men hvis du har lån i din knallert, vil panthaver typisk forlange en kaskoforsikring.