Har du brug for hjælp?

70 11 20 20

Har du brug for hjælp?

70 11 20 20

Husforsikring

Husforsikring dækker skader på dit hus og din have

0 kr. i selvrisiko

Du kan vælge 0 kr. i selvrisiko. Så har du ingen selvrisiko ved de fleste skader – heller ikke ved sky- og tøbrud.

Med en husforsikring er du solidt dækket, hvis der sker skader på dit hus eller din have ved bl.a. brand, storm, tyveri og hærværk. Du kan udvide forsikringen, så du er ekstra godt dækket ved fx vandskade eller skadedyr.

Fordele til Danske Bank-kunder

 

Altid bolighjælp med din husforsikring

Med bolighjælp dækker dine forsikring bl.a. akut fældning af træer, optøning af frosne vandrør og fjernelse af fygesne.

 

Rottespærre kan følge med

Rottespærre følger med, hvis du vælger husforsikringens superpakke.

 

Ingen særlig selvrisiko

Inden særlig selvrisiko ved skybrud som en del af din husforsikring

Sådan er du dækket

Brand

Dækker skader efter brand, lyn, eksplosion, tilsodning, kortslutning og el-skader.

Glas og sanitet

Dækker brud på glas og sanitet. Fx på vinduer, den keramiske kogeplade og på toilet, badekar og håndvask.

Husejeransvar

Dækker, hvis du skader andre personer eller deres ting.

Insekt og svamp

Dækker skader på træværk efter insekt- eller svampeangreb.

Privat retshjælp

Dækker udgifter til en advokat, hvis du fx havner i en uenighed med en håndværker om forkert udført arbejde på dit hus.

Rør og kabel

Dækker utætheder i skjulte rør og el-kabler.

Råd

Dækker rådskader på træ efter svampe eller bakterier.

Stikledning

Dækker utætheder i kloakrør ud til vejen og i ledninger og kabler til fx vand, varme, gas og el.

Tyveri og hærværk

Dækker skader ved tyveri, hærværk og påkørsel.

Vejr

Dækker pludselige skader ved storm, sne, skybrud og frostsprængning i rør og el-installationer.

Mulige tilvalg

Få en rottespærre

Hvis du køber alle dækninger på husforsikringen, følger der en rottespærre med, som vi installerer hos dig – den nedbringer risikoen for, at rotter kan komme ind i dit hus.

Læs mere
Udvidet vandskade

Dækker skader forårsaget af vand, som ude fra trænger ind i dit hus. Fx fygesne, kloak- eller grundvand eller vand fra radiatorer.

Kosmetiske forskelle

Hjælper til, at dit hus beholder et ensartet udseende efter en repareret skade.

Læs mere
Mere tryghed

Dækker reparation efter skadedyr, funktionsfejl på hårde hvidevarer og tyveri og hærværk på byggematerialer og din have.

Bolighjælp

Hjælper til at forhindre eller begrænse udviklingen af en akut skade på dit hus eller i din have. Fx fjernelse af hvepsebo eller hjælp til beskadiget træ, som er ved at vælte ned i dit hus.

Læs mere

Produktinformation

Her kan du læse mere om de enkelte dækninger, og se de fulde betingelser.