Fritidshusforsikring

Fritidshusforsikring – dækker skader på dit sommerhus eller feriehus

Alt samlet i én forsikring

Du sikrer både selve bygningen og dine ting indenfor i huset i samme forsikring – og du er dækket året rundt.

Dækker skader på dit fritidshus
Fritidshusforsikringen giver en solid dækning, hvis der sker skader på dit sommerhus eller feriehus ved fx storm, regn, brand, kortslutning eller utætheder i rør og kabler. Du kan frit vælge også at forsikre dine ting inde i fritidshuset – herunder elektronik.

Sådan er du dækket

Brand

Dækker skader efter brand, lyn, eksplosion, tilsodning, kortslutning og el-skader.

Glas og sanitet

Dækker brud på glas og sanitet. Fx på vinduer, den keramiske kogeplade og på toilet, badekar og håndvask.

Husejeransvar

Dækker, hvis du skader andre personer eller deres ting.

Privat retshjælp

Dækker udgifter til en advokat, hvis du fx havner i en uenighed med en håndværker om forkert udført arbejde på dit hus.

Vejr

Dækker pludselige skader ved storm, sne, skybrud og frostsprængning i rør og el-installationer.

Mulige tilvalg

Elektronikskade

Dækker pludselige skader og funktionsfejl på elektriske apparater, der hører til i dit fritidshus.

Indboforsikring

Dækker skader på dine ting i fritidshuset ved fx brand, vandskade, tyveri, hærværk og el-skade.

Insekt og svamp

Dækker skader på træværk efter insekt- eller svampeangreb.

Rør og kabel

Dækker utætheder i skjulte rør og el-kabler.

Råd

Dækker rådskader på træ efter svampe eller bakterier.

Stikledning

Dækker utætheder i kloakrør ud til vejen og i ledninger og kabler til fx vand, varme, gas og el.

Produktinformation

Her kan du læse mere om de enkelte dækninger, og se de fulde betingelser.