Fritidshusforsikring

Fritidshusforsikring – dækker skader på dit sommerhus eller feriehus

Alt samlet i én forsikring

Du sikrer både selve bygningen og dine ting indenfor i huset i samme forsikring – og du er dækket året rundt.

Dækker skader på dit fritidshus
Fritidshusforsikringen giver en solid dækning, hvis der sker skader på dit sommerhus eller feriehus ved fx storm, regn, brand, kortslutning eller utætheder i rør og kabler. Du kan frit vælge også at forsikre dine ting inde i fritidshuset – herunder elektronik.

Sådan er du dækket

Brand
Dækker skader efter brand, lyn, eksplosion, tilsodning, kortslutning og el-skader.
Glas og sanitet
Dækker brud på glas og sanitet. Fx på vinduer, den keramiske kogeplade og på toilet, badekar og håndvask.
Husejeransvar
Dækker, hvis du skader andre personer eller deres ting.
Privat retshjælp
Dækker udgifter til en advokat, hvis du fx havner i en uenighed med en håndværker om forkert udført arbejde på dit hus.
Vejr
Dækker pludselige skader ved storm, sne, skybrud og frostsprængning i rør og el-installationer.

Mulige tilvalg

Elektronikskade
Dækker pludselige skader og funktionsfejl på elektriske apparater, der hører til i dit fritidshus.
Indboforsikring
Dækker skader på dine ting i fritidshuset ved fx brand, vandskade, tyveri, hærværk og el-skade.
Insekt og svamp
Dækker skader på træværk efter insekt- eller svampeangreb.
Rør og kabel
Dækker utætheder i skjulte rør og el-kabler.
Råd
Dækker rådskader på træ efter svampe eller bakterier.
Stikledning
Dækker utætheder i kloakrør ud til vejen og i ledninger og kabler til fx vand, varme, gas og el.

Produktinformation

Her kan du læse mere om de enkelte dækninger, og se de fulde betingelser.