Forsikringer | Katteforsikring

Trygs katteforsikring giver dig tryghed i hverdagen. Fordi din kat fortjener den bedste behandling, hvis den bliver syg eller kommer til skade.

Dyrlægeregninger løber let op i tusinder af kroner. Med en katteforsikring sikrer du, at økonomien ikke står i vejen for, at din kat kan få den rigtige hjælp.

Tryghedspakken - øvrige forsikringer


Beregn pris

Fordele ved Tryg Katteforsikring

Stamtavle eller ej - alle katte er velkomne i Tryg

Kun ca. 1 ud af 10 af landets katte er omfattet af en sygeforsikring. Og katte kan som regel ikke blive lige så godt forsikret som hunde. Sådan er det ikke i Tryg. Hos os kan din kat få alle de gode dækninger, uanset alder og race. Du sammensætter selv dine dækninger og beholder forsikringen hele kattens liv.

Sygeforsikring for enhver pengepung - og for alle aldre

Skift bekymringerne for de dyre dyrlægeregninger ud med en katteforsikring, der ikke har nogen aldersgrænse og som er til at betale. Fx koster sygeforsikringen til en almindelig huskat mellem 0 og 12 år fra kun ca. 66 kr. om måneden, afhængigt af kattens alder og bopæl.

Opgradér din kats sygeforsikring

Receptmedicin, tandbehandlinger, kiropraktor, massage, fysioterapi, smertebehandling af slidgigt med guldimplantat…?
Alt efter dine ønsker og behov kan du supplere Sygdom og Ulykke med en eller flere ekstradækninger. Det betyder færre dyrlægeregninger til dig og endnu mere tryghed til din kat.

Hvem passer din kat, hvis du kommer på hospitalet?

Med ekstradækningen Pasning får du for kun 77 kr. om året erstattet udgifter til pasning af din kat på dyrepension eller privat, hvis du, din ægtefælle eller dit barn under 18 år bliver indlagt. Vi giver også tilskud til transport til og fra pasningsstedet. Så kan du koncentrere dig om at blive rask.

Dækninger for katteforsikring

Sygdom og ulykke
Sygdom og Ulykke er den grundlæggende tryghed til din kat. Du kan vælge mellem to forsikringssummer: 18.446 kr. eller 28.695 kr. pr. forsikringsår. Summerne nedsættes ikke pga. din kats alder. Ældre katte betaler bare lidt mere for forsikringen end yngre katte.

Det giver dig en allround behandlingsdækning, som erstatter dyrlægeudgifter til undersøgelse, behandling, indlæggelse og operation af din kat. Alt efter dine ønsker og behov kan du supplere Sygdom og Ulykke med en eller flere tilvalgsdækninger.

Du kan læse endnu mere om de enkelte dækninger i betingelserne eller faktabladet (PDF-filer).

Tilvalgsdækninger til Sygdom og Ulykke

Tænder og Medicin
 • Behandling af tandrodsbetændelse, tandbyld, rodbehandling pga. tandsygdom samt behandling af tandresorptioner (også kaldet FORL eller neck-lesions). Køber du dækningen, inden din kat fylder 4 mdr. erstattes også korrektion af forkert ”skævt” bid,  udtrækning af tilbageholdte mælketænder, samt behandling af mælketænder, der knækker eller flækker. 

 • Udleveret eller receptordineret medicin samt udleveret halskrave, støttebind og forbindingsmaterialer.

Tænder dækkes med op til 12.297 kr. pr. forsikringsår, heraf maks. 2.049 kr. pr. forsikringsår til behandling af tandresorptioner.

Medicin dækkes med op til 3.073 kr. pr. forsikringsår.

Fysisk Behandling m.v.
 • Fysisk behandling: Fysioterapi, kiropraktik, massage, laserterapi og akupunktur.

 • Genoptræning: Dyrlægeordineret genoptræning. 

 • Guldimplantat: Behandling ved slidgigt og  ledsmerter med guldimplantat (guldpartikler der lægges ind om det syge led), så katten kan få en bedre livskvalitet.

Fysisk behandling dækkes med op til 4.611 kr. pr. forsikringsår.
Genoptræning dækkes med op til 4.611 kr. pr. forsikringsår.
Guldimplantat dækkes én gang i kattens liv, med op til 9.222 kr.

Med på Rejse
 • Dyrlægebehandling og indlæggelse på dyrehospital under rejser uden for Danmark i EU/EØS.

 • Akut tandbehandling samt medicin, halskrave, støttebind m.v. hvis du har købt tilvalget Tænder og Medicin. 

 • Aflivning og kremering som følge af sygdommen/ulykken. 

 • Hoteludgifter til dig, hvis opholdet bliver længere end planlagt, fordi din kat er indlagt eller for syg til at transporteres hjem.  

 • Genanskaffelse af EU-selskabsdyrspas og evt. attester, som du er forpligtet til at medbringe på rejsen, hvis du mister disse dokumenter i f.m. tyveri af bagage.

Dyrlægebehandling m.v. dækkes på Sygdom og Ulykke
Tandbehandling og medicin dækkes på Tænder og Medicin. 
Hotel dækkes med op til 922 kr. pr. døgn pr. person i maks. 14 døgn.
Genanskaffelse af dokumenter dækkes efter regning.

Pasning
 • Pasning af din kat (på dyrepension eller privat), hvis du, din ægtefælle/samlever eller dit barn under 18 år indlægges på hospital eller dør. 

 • Dækker også dyrepensionens tillæg for pasning af killinger, der er under 12 uger gamle, som indkvarteres sammen med kattemoderen. 

 • Transport i f.m. aflevering og afhentning af katten på pasningsstedet.

Dyrepension dækkes med maks. 204 kr. pr. døgn 
Tillæg for killinger maks. 92 kr. pr. døgn 
Privat pasning dækkes med maks. 92 kr. pr. døgn 
Transport med i alt maks. op til 614 kr. pr. indlæggelse eller ved dødsfald. 

Livdækning
 • Kontant erstatning i tilfælde af dødsfald eller aflivning af din kat i forbindelse med sygdom og ulykke, der er omfattet af forsikringen 

For indekatte:
Ved dødsfald eller aflivning dækkes med prisen på en killing af samme race og avlskvalitet (max. op til summen på Livdækningen)

For fritløbende udekatte:
Ved dødsfald eller aflivning dækkes med prisen på en killing af samme race og avlskvalitet (maks. op til summen på Livdækningen). Dog gælder det, at hvis dødsfaldet eller aflivningen sker som følge af en påkørsel, dækkes 50% af prisen på en killing (maks. op til summen på Livdækningen).

Livdækningen udløber ved første hovedforfaldsdato efter din kat er fyldt 13 år.

Vidste du at..?

... de fleste katte på et tidspunkt rammes af problemer med tænderne?

Katte får ikke som mennesker huller i tænderne. Og katte viser ikke umiddelbart tegn på tandpine. Men alligevel får langt over halvdelen af alle katte på et tidspunkt en behandlingskrævende tilstand i munden. Hos Tryg kan du udvide din kats sygeforsikring med tillægsdækningen ”Tænder og Medicin”.

 • Tandbehandling dækkes med op til i alt 12.297 kr. pr. forsikringsår, heraf 2.049 kr. til tandresorptioner.
 • For killinger, der forsikres inden de fylder 4 mdr. dækkes også korrektion af skævt bid samt udtrækning af tilbageholdte mælketænder. 
 • Vi dækker derudover receptmedicin, støttebind, forbindingsmaterialer og halskrave med op til 3.073 kr. pr. forsikringsår.

 Priser fra 10 - 18 kr. om måneden afhængig af race, alder og bopæl.

... smerter i led er et udbredt, men overset problem hos katte? Omkring hver 5. kat rammes af gigt i et eller flere led.

Mange katte døjer med smertefuld slidgigt, uden at det går op for deres ejere. Katte er nemlig gode til at skjule deres smerter, så det kan være svært at se, om de har ondt.

Hos Tryg kan du udvide din kats sygeforsikring med tillægsdækningen ”Fysisk Behandling m.v.” 

Vi dækker:

 • fysioterapi, massage, kiropraktor, akupunktur og laserterapi med op til
  4.611 kr. pr. forsikringsår. 
 • genoptræning med op til 4.611 kr. pr. forsikringsår. 
 • en guldbehandling med op til 9.222 kr. En behandling med guldpartikler, der indsættes omkring det syge led. Behandlingen giver en varigt smertelindrende effekt hos op mod 80 % af de behandlede katte.

Priser fra 9 - 12 kr. om måneden afhængig af race, alder og bopæl.

Spørgsmål og svar om katteforsikring

Hvor meget skal jeg selv betale i forbindelse med sygdom eller ulykke?

Selvrisiko
Vi tilbyder 3 forskellige selvrisikobeløb:  768 kr., 1.229 kr. eller 1.844 kr. (2016). Du betaler selvrisiko for hver gang, du påbegynder en ny behandlingsperiode af en sygdom eller et ulykkestilfælde. En behandlingsperiode kan være op til 120 dage. 

Der er ingen selvrisiko på: 

 • Medicin under tilvalget Tænder og Medicin.
 • Fysisk behandling og genoptræning under tilvalget Fysisk Behandling m.v. 
 • Pasning 
 • Livdækning
* Hvis du køber Sygdom og Ulykke til din kat, efter at den er fyldt 8 år, skal du som minimum vælge 1.229 kr. som selvrisikobeløb.

Egenandel
Når selvrisikoen er fratrukket, betaler du en egenandel på kun 10 % af de resterende dyrlægeudgifter i behandlingsforløbet.

Der er ingen egenandel på: 

 • Livdækning

Min kat er lige nu sygeforsikret i et andet selskab. Hvis jeg overfører forsikringen til Tryg, er der så stadig 30 dages karens på sygdom?

Hvis din kat er sygeforsikret i et andet selskab helt frem til den dato, hvor Tryg overtager forsikringen, så dækker din forsikring hos os fra første dag. 

Du skal dog være opmærksom på, at karenstiden altid gælder for Allergi m.v. (afsnit 6.9), Tænder og Medicin (afsnit 7.3) og behandling med guldimplantat under Fysisk Behandling m.v. (afsnit 7.4).
Se afsnit 6.9, 7.3 og 7.4 i forsikringsbetingelserne.

Min kat er 9 år gammel - skal I se en dyrlægeattest, inden jeg kan få forsikringen?

Nej, det er ikke nødvendigt. Når du køber forsikring til en kat, som er fyldt 8 år, skal du dog mindst vælge en selvrisiko på 1.229 kr.

Du skal også være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker udgifter til behandling af det, din kat eventuelt fejler i forvejen, dvs. sygdomme og lidelser, der er opstået eller har været symptomgivende, før dækningen er trådt i kraft i Tryg.

Du kan beholde forsikringen, så længe din kat lever.  Kun Livdækningen ophører på grund af alder, nemlig ved første hovedforfald, efter at kat er fyldt 13 år.

Jeg overvejer at købe en kattekilling. Hvornår kan jeg forsikre den?

Du kan købe Sygdom og Ulykke samt tilvalg til din killing, som tidligst kan træde i kraft den dato, kattekillingen fylder 12 uger (84 dage). Dette skyldes, at det er ulovligt i Danmark at overdrage, sælge eller købe kattekillinger, som er under 12 uger gamle, med mindre kattemoderen følger med.

Særligt for killinger

Hvis du køber disse dækninger, inden din kat fylder 4 måneder 

 • Sygdom og Ulykke: Der er ingen karenstid på sygdom.  
 • Tænder og Medicin: Dækker også korrektion af forkert bid/tandstillingsfejl, udtrækning af tilbageholdte mælketænder samt behandling af mælketænder, der knækker.
Jeg ønsker at tage min kat med på ferie til Tyskland. Hvordan er jeg dækket, hvis jeg bliver indlagt på hospital i udlandet og får brug for at få min kat hjemsendt eller passet på dyrepension?

I denne situation er det din Årsrejseforsikring i Tryg, der løser problemet. Hvis du bliver indlagt på hospitalet i udlandet, tager vi hånd om både din bagage og din kat. Dvs. vi sørger for opbevaring af bagagen, pasning af katten og evt. hjemtransport.

Tilvalget Med på Rejse til katteforsikringen dækker udgifter til dyrlægebehandling, hvis din kat bliver akut syg eller kommer til skade på rejsen, samt til forlænget rejseophold, dvs. hotelovernatning til dig, hvis katten er indlagt udover din planlagte rejseperiode eller er for syg til at kunne transporteres. 

Vi anbefaler derfor både Årsrejseforsikring og Med på Rejse til dig, der ønsker at tage din kat med på ferie udenfor Danmark.

Image: Kat

Bestil tilbud

Ring mig op

Download

Betingelser (pdf)
Faktablad (pdf)
Facts about cat insurance (pdf)

Anmeldskade på din katteforsikring

Anmeld skade