Om Tryg

Vilkår for køb på tryg.dk

Gennemgang af vilkårene for køb af forsikringer på tryg.dk, som vi anbefaler, at virksomheden udskriver eller gemmer.

Er virksomheden allerede dækket af andre forsikringer?

Når virksomheden køber en forsikring, skal virksomheden være opmærksom på, om den allerede er dækket af en tilsvarende forsikring.

Persondata- og cookiepolitik

Tryg Forsikring A/S kan behandle oplysninger om virksomheden, som kan henføres til en person (personoplysninger). Det gør vi for at kunne rådgive virksomheden, give virksomheden tilbud om forsikringer og skadeforebyggende produkter samt administrere virksomhedens forsikringsforhold, hvis virksomheden bliver kunde hos os. Virksomheden kan til enhver tid få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret. Virksomheden kan få ændret eller slettet eventuelt urigtige personoplysninger. På tryg.dk/personoplysninger kan du læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Tryg anvender cookies på tryg.dk, læs mere her.

Dine oplysninger og konsekvens ved afgivelse af urigtige oplysninger

Vi har brug for oplysninger om virksomheden for at kunne vurdere forsikringsrisikoen, fastsætte prisen og vilkårene for forsikringen, før forsikringsaftalens indgåelse. Det er derfor vigtigt, at virksomheden som led i købet af sin forsikring, besvarer alle spørgsmål loyalt og korrekt.

Såfremt der sker en ændring i virksomhedens forhold, skal virksomheden straks underrette Tryg. En sådan ændring kan medføre et fald eller en stigning i prisen og/eller lempelse eller skærpelse af dine forsikringsvilkår.

Afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist i medfør af Forsikringsaftaleloven.

Hvis vi har brug for flere oplysninger, hører virksomheden fra os, inden forsikringen sættes i kraft.

Kommunikation og ikrafttræden

Forsikringen træder i kraft på det aftalte tidspunkt, dog tidligst på datoen for bekræftelse af køb på tryg.dk.

Tryg udsteder policer på dansk og kommunikerer som udgangspunkt på dansk. Virksomheden modtager sin police i e-boks eller på 'Min virksomhed'.

På tryg.dk under 'Min virksomhed' kan du altid finde oplysninger om dine nuværende forsikringer og eventuelle skader.

Når virksomheden køber sin forsikring på tryg.dk, bliver virksomheden automatisk digital kunde i Tryg. Når virksomheden er digital kunde, sender vi en e-mail, til den oplyste e-mailadresse, når der er nye digitale dokumenter på "Min virksomhed".

Vi opbevarer ikke oplysningerne om virksomhedens køb på en måde, så virksomheden senere kan få en kopi af sin kvittering. Husk derfor at gemme den kvittering, som virksomheden modtager på mail umiddelbart efter, at købet er bekræftet.

Ved køb af en forsikring på tryg.dk skal forsikringen tilmeldes Betalingsservice. Virksomheden bliver automatisk tilmeldt Betalingsservice på det kontonummer, som oplyses ved købet på tryg.dk. Beløbet bliver hævet fra kontoen, når forsikringen træder i kraft.

Forudsætninger for prisen på forsikringen

Prisen er udregnet på baggrund af de oplysninger, virksomheden har givet os og er inklusiv gebyrer og afgifter, herunder skadesforsikringsafgift, statsafgift, miljøbidrag og stormflod- og stormfaldsafgift. Læs mere om gebyrer og afgifter her.

Oplysninger om Tryg

Tryg Forsikring A/S 
Klausdalsbrovej 601 
2750 Ballerup 

CVR.nr. 24 26 06 66 
Telefon: 78 74 93 43 
E-mail: tryg@tryg.dk

Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Vilkårene er gældende pr. 1. november 2016. Vi gør opmærksom på, at hvis der er uoverensstemmelse mellem disse vilkår og din forsikringsaftale, er det forsikringsaftalens tekst og vilkår, der er gældende.