Ordinær generalforsamling i Tryg Forsikring A/S

Hermed indkaldes i henhold til § 10 i selskabets vedtægter til ordinær generalforsamling den 30. marts 2023 kl. 10.00 på selskabets adresse, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder redegørelse om direktionens aflønning.
  2. Fremlæggelse af årsrapport for 2022 til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. 
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Ballerup den 16. marts 2023

Jukka Pertola
Bestyrelsesformand