Ekstraordinær generalforsamling i Tryg Forsikring A/S

Hermed indkaldes i henhold til selskabets vedtægter § 10 til ekstraordinær general-forsamling den 14. december 2018 kl. 9.00 på selskabets adresse Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende

  1. Beslutning om endelig gennemførelse af fusion mellem Tryg Forsikring A/S og Forsikrings-Aktieselskabet Alka.
  2. Eventuelt.

Ballerup, den 30. november 2018

Jukka Pertola
Bestyrelsesformand