Video-taksering vinder frem under corona

15-02-2021 06:00
No image
 

  

 
mobil-TF-00882_1920- Foto_Thomas_Vilhelm.jpg
 

Corona-nedlukningen skaber udfordringer for mange. Blandt dem er forsikringsselskaberne, der ikke i samme grad kan komme ud til sine kunder for at besigtige og taksere skader. Det har fået Tryg til at øge brugen af en helt ny videoteknologi, som selskabet netop var gået gang med at teste, da pandemien brød ud. 

 

Da Tryg i starten af 2020 gik i gang med at teste en ny videoteknologi til besigtigelse og taksering af skader, havde ingen i selskabet forestillet sig, at det nye redskab ville komme så hurtigt i brug hos så mange skadesmedarbejdere. Men så kom corona, og redskabet fik pludselig endnu mere værdi i skadesmedarbejdernes hverdag, hvor kundebesøgene fra den ene dag til den anden skulle minimeres for at begrænse smitten i samfundet.

 

I dag under et år senere bliver den nye videoteknologi ikke bare testet i Danmarks største forsikringsselskab - den er blevet et fast element i mange skademedarbejderes hverdag i Tryg.

 

"Vi bruger det for eksempel til besigtigelse og taksering af bygnings- indbo- og bilskader. I stedet for at køre ud til kunden, kigger vi på skaden via video på kundens mobiltelefon eller iPad, mens han/hun filmer skaden," forklarer skadechef i Tryg, Charlotte Dietzer.

 

Under samtalen sender Tryg et link til kunden, som er koblet direkte til en digital sagsmappe, hvor videoen automatisk uploades, når kunden begynder at filme. Kunden kan også selv uploade video og billeder efterfølgende, hvis han/hun har glemt at filme noget eller ikke har mulighed for at filme, mens Trygs medarbejder følger med på en live streaming.

 

"Udover at øge sikkerheden i forhold til corona, giver det stor fleksibilitet for kunden, der ikke behøver at være hjemme på et bestemt tidspunkt som ved et fysisk taksatorbesøg. Og så kan løsningen bruges på alle mobiltelefoner - også på android, hvor man jo ikke kan facetime," fortsætter Charlotte Dietzer.

 

Hun fortæller, at løsningen er så brugervenlig, at alle kan følge med - også de ældre kunder, som typisk er mindre digitale. En af de ældste kunder, der har benyttet sig af Trygs mulighed for videotaksering, er en 87-årig kvinde, som oplevede en rådskade på sin ejendom under nedlukningen af Nordjylland i december.

 

"Grundet restriktionerne måtte vi ikke køre ud til kunden, men hun var heldigvis frisk på at prøve at filme. Derved slap hun for at vente til genåbningen, og vi kunne hurtigt få afklaret hendes skade og sat udbedringen i gang - en win-win for begge parter," siger Charlotte Dietzer og fremhæver, at kvinden ligesom de fleste andre brugere af videoløsningen gav kontakten med Tryg topkarakter efter at have fået behandlet sin skade.

 

Skadechefen forklarer, at Tryg af hensyn til risikoen for smittespredning i samfundet i øjeblikket kun sender medarbejdere ud til sine kunder, hvis et fysisk besøg er absolut nødvendigt. Derfor er videoløsningen en kærkommen teknik, der kan hjælpe med at holde hjulene i gang under den landsdækkende nedlukning.

 

"Vi anvender også teknikken, hvis vi er i tvivl om skadens karakter og kundens behov - eller hvis vi har brug for at revurdere en skade undervejs, fordi den under udbedringen pludselig viser sig at være mere omfattende end først antaget," tilføjer hun. "Dér måtte vi før køre ud, men med videoløsningen sparer vi turen og optimerer alles tid samtidigt med, at vi skåner miljøet og øger sikkerheden i forhold til corona," uddyber Charlotte Dietzer.

 

Og Tryg ser et stort udviklingspotentiale for video-værktøjet i sin forretning, hvor man ikke bare anvender det ved besigtigelse og taksering af skader, men så småt er begyndt at benytte det på mange andre områder, fx ved indtegning af nye kunder, når risikoen på en ejendom skal vurderes og forsikringspræmien beregnes.

 

"Det kan eksempelvis være en fordel ved større distancer eller hvis ejendommen ligger på en ø med dårlig forbindelse. Det kan også være relevant i en lang række andre situationer, og der er ingen tvivl om, at vi vil øge vores brug af værktøjet - også efter corona," slutter Charlotte Dietzer og konkluderer, at Tryg med videoteknologien kan se lige så meget som det blotte øje - somme tider endda mere, fordi det er muligt at zoome ind på områder af særlig interesse.

 
Kontaktinformation

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Susanne Lindhage, mobil: +45 41 86 28 80, mail: susanne.lindhage@tryg.dk